Інші податки

Продаж товару на умовах комісії

06.10.2016 / 13:50

ДФС України повідомлено, що господарські операції між комітентом — резидентом та комісіонером — резидентом не підпадають під визначення контрольованих як такі, що здійснюються між резидентами, незалежно від того, чи є вони пов’язаними особами.

Враховуючи те, що продаж товару на умовах комісії не передбачає переходу права власності на такий товар від комісіонера — резидента до покупця — нерезидента, такі операції також не підпадають під визначення контрольованих.

При цьому у разі досягнення критеріїв, встановлених пп. 39.2.1.7 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу операції з продажу товарів між комітентом — резидентом та покупцем — нерезидентом підпадають під визначення контрольованих, якщо:

покупець — нерезидент є пов’язаною особою з комітентом — резидентом;

або країна резиденції покупця — нерезидента включена до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України на момент здійснення такої операції.

У цьому випадку комітент — резидент зобов’язаний в установлений термін подати звіт про контрольовані операції, здійснені протягом звітного податкового періоду.


Лист від 13.09.2016 р. № 19914/6/99-99-15-02-02-15