Інші податки

Інвестиційна нерухомість

11.10.2016 / 11:00

ДФС України повідомлено, що якщо платником було збільшено оцінку справедливої вартості інвестиційної нерухомості після моменту переведення її до складу інвестиційної у 2015 р., а в 2016 р. інвестиційну нерухомість уцінено, то сума уцінки, що перевищує суму дооцінки у 2015 р., збільшує фінансовий результат до оподаткування відповідно до пп. 141.2.1 п. 141.2 ст. 141 Податкового кодексу.

У разі здійснення операцій з продажу (ліквідації) інвестиційної нерухомості, яка обліковується у фінансовому обліку за справедливою вартістю, коригування фінансового результату до оподаткування згідно норм п. 138.1 та п. 138.2 ст. 138 Кодексу не здійснюється. Результат від продажу таких активів визначається згідно з правилами бухгалтерського обліку, та відображається у складі фінансового результату до оподаткування.

Амортизації для цілей оподаткування підлягє первісна вартість об’єкта інвестиційної нерухомості, що використовується платником податку у господарській діяльності, якщо обрано її оцінку за первісною вартістю.


Лист від 30.09.2016 р. № 21285/6/99-99-15-02-02-15