Інші податки

Оподаткування роялті

12.10.2016 / 10:00

ДФС України повідомлено, що якщо підприємство здійснює платежі, які згідно з правилами бухгалтерського обліку визнаються роялті, а для цілей оподаткування податком на прибуток такі платежі не підпадають під визначення роялті, то до доходів нерезидента, із джерелом походження їх з України п. 141.4 ст. 141 Податкового кодексу не застосовується.

Відповідно до п. 3.2 ст. 3 цього Кодексу, якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Кодексом, застосовуються правила міжнародного договору.

Оскільки міжнародні договори про уникнення подвійного оподаткування мають пріоритет над положеннями Кодексу та містять власні визначення понять та положень, то у разі застосування правил міжнародного договору при виплаті роялті нерезиденту (звільнення від оподаткування або зниження ставки) для визначення поняття роялті застосовуються положення такого міжнародного договору.


Лист від 28.09.2016 р. № 21036/6/99-99-15-02-02-15