Акциз

Складання акцизної накладної під час експорту підакцизних товарів

Згідно зі ст. 82 Митного кодексу експорт (остаточне вивезення) — це митний режим, відповідно до якого українські товари випускаються для вільного обігу за межами митної території України без зобов’язань щодо їх зворотного ввезення.
Статтею 1 Договору про зону вільної торгівлі, ратифікованого Законом № 5193, передбачено, що експорт товару — це вивезення товару з митної території Держави — учасниці Співдружності Незалежних Держав без зобов’язання щодо зворотного ввезення.

Відповідно до пп. 213.2.1 п. 213.2 ст. 213 Податкового кодексу до операцій з підакцизними товарами, які не підлягають оподаткуванню, належать, зокрема, операції з вивезення (експорту) підакцизних товарів (продукції) платником податку за межі митної території України.

При цьому товари (продукція) вважаються вивезеними (експортованими) платником податку за межі митної території України, якщо їх вивезення (експортування) засвідчене належно оформленою митною декларацією, у тому числі, якщо відвантаження відбулося у звітному періоді, а вивезення (експортування) — у наступному звітному періоді і на дату подання декларації з акцизного податку за звітний місяць наявна така митна декларація.

Згідно з абзацом другим пп. 14.1.212 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу реалізація пального для цілей розділу VI цього Кодексу — це будь-які операції з передачі (відпуску, відвантаження) пального на митній території України на підставі договорів купівлі-продажу, міни, поставки, дарування, комісії, доручення (у тому числі передача на комісійну/довірчу реалізацію), поруки, інших господарських та цивільно-правових договорів або за рішенням суду, іншого компетентного державного органу чи органу місцевого самоврядування за плату (компенсацію) або без такої, які передбачають перехід права власності або права розпорядження, а також передачу (відпуск, відвантаження) пального на підставі договорів про виробництво із сировини замовника. Не вважаються реалізацією пального операції з передачі (відпуску, відвантаження) пального на митній території України на підставі договорів зберігання.

Щодо складання акцизних накладних, то відповідно до п. 1 розділу ІІ Закону № 909 з 01.03.2016 р. набрав чинності п. 58 розділу І цього Закону щодо запровадження системи електронного адміністрування реалізації пального (далі — СЕАРП) та акцизної накладної — обов’язкового електронного документа, який складається при здійсненні всіх операцій з реалізації пального на внут­рішньому ринку та реєструється в Єдиному реєстрі акцизних накладних (далі — ЄРАН).

Порядок складання акцизних накладних при реалізації пального та їх реєстрації в ЄРАН встановлено ст. 231 Податкового кодексу.

Відповідно до п. 231.1 зазначеної статті платник податку при реалізації пального зобов’язаний скласти в електронній формі акцизну накладну за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД реалізованого пального та зареєструвати в ЄРАН з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи.

Пунктом 232.3 ст. 232 Податкового кодексу передбачено, що платник податку має право зареєструвати акцизні накладні та/або розрахунки коригування, а також коригування до заявок на поповнення обсягу залишку пального в ЄРАН на обсяг реалізованого пального за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД, обчислений за відповідною формулою.

Слід зауважити, що зазначена формула не враховує показник щодо загального обсягу пального, вивезеного (експортованого) платником податку за межі митної території України.

Отже, акцизна накладна складається платником акцизного податку при здійсненні будь-яких операцій з реалізації пального, наведених в абзаці другому пп. 14.1.212 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу, на митній території України.

При здійсненні операцій із вивезення (експорту) пального за межі митної території України платник податку (виробник підакцизної продукції) не повинен складати акцизну накладну на обсяги експортованого (вивезеного) пального, оскільки операції, що здійснюються поза межами митної території України, не обліковуються за допомогою СЕАРП.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Митний кодекс — Митний кодекс України від 13.03.2012 р. № 4495-VI. Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Закон № 909 — Закон України від 24.12.2015 р. № 909-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році». Закон № 5193 — Закон України від 30.07.2012 р. № 5193-VI «Про ратифікацію Договору про зону вільної торгівлі»