Інші податки
Тема: ПДВ

Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України

Зареєстровано в Мін’юсті України
13.06.2016 р. за № 843/28973

Відповідно до пунктів 201.2 та 201.15 статті 201 розділу V Податкового кодексу України та Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Зміни до Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 2015 року № 1307, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 січня 2016 року за № 137/28267;

2) Зміни до форми податкової декларації з податку на додану вартість, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2016 року № 21, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 січня 2016 року за № 159/28289;

3) Зміни до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України  від 14 листопада 2014 року № 1130, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2014 року за № 1456/26233 (із змінами).

2. В абзаці шостому підпункту 4 пункту 5 розділу V Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2016 року № 21, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 січня 2016 року за № 159/28289, після слова та цифри «рядка 3» доповнити словом та цифрою «таблиці 1».

<...>

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.


Міністр О. ДАНИЛЮК

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінфіну України
25.05.2016  р. № 503

Зареєстрований у Мін’юсті України
13.06.2016 р. за № 843/28973

ЗМІНИ до Порядку заповнення податкової накладної

У пункті 19:

доповнити абзац перший після слів «товарів/послуг» словами та цифрами «(крім здійснення операцій, визначених пунктом 44 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України)»;

в абзаці другому слова «відповідному платнику протягом такого місяця» замінити словами «відповідному платнику протягом періоду, за який складається така податкова накладна, протягом такого місяця»;

в абзаці третьому слова «такий характер, протягом такого місяця» замінити словами «такий характер протягом періоду, за який складається така податкова накладна, протягом такого місяця»;

доповнити після абзацу третього трьома новими абзацами такого змісту:

«У разі якщо операції, визначені пунктом 44 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України, мають безперервний або ритмічний характер постачання, платники податку:

покупцям — платникам податку — можуть складати не пізніше останнього дня місяця, в якому отримано кошти, зведені податкові накладні на кожного платника податку, з яким постачання мають такий характер, з урахуванням усієї суми отриманих коштів протягом такого місяця;

покупцям — особам, не зареєстрованим платниками податку, — можуть складати не пізніше останнього дня місяця, в якому отримано кошти, зведену податкову накладну з урахуванням усієї суми отриманих коштів протягом такого місяця.».

У зв’язку з цим абзаци четвертий — восьмий вважати відповідно абзацами сьомим — одинадцятим;

доповнити абзац дев’ятий після слів «товарів/послуг» словами та цифрами «(крім визначених пунктом 44 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України)»;

доповнити перше речення абзацу десятого після слів «податкові накладні» словами та цифрами «(крім зведених податкових накладних, складених у разі здійснення операцій, визначених пунктом 44 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України)».


Директор Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Ю. П. РОМАНЮК

«Гарячі лінії»

Дата: 5 вересня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42