Інші податки
Тема: Бухгалтерський облік

Щодо відображення в податковому обліку заборгованості з виплати засновникам частини їх внесків до статутного капіталу

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо відображення в податковому обліку заборгованості з виплати засновникам частини їх внесків до статутного капіталу та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

Відповідно до п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об’єктом оподаткування податку на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу III «Податок на прибуток підприємств» Кодексу.

Кодексом не передбачено коригування фінансового результату до оподаткування на суму заборгованості з виплати засновникам частини їх внесків до статутного капіталу.

Отже, такі операції відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку.