Соціальне страхування

Медичні працівники: право вибору пенсії

Медичні працівники мають право на пенсію за вислугу років та (або) на пенсію за віком на пільгових умовах. Це залежить від того, яку посаду обіймала та у якому саме закладі охорони здоров’я працювала особа. У разі якщо особа одночасно має право на різні види пенсії, призначається один з них. При цьому розмір пенсії в обох випадках визначається відповідно до Закону про пенсійне страхування. Тому далі розглянемо, які особливості призначення пенсії за вислугу років та пенсії за віком на пільгових умовах для медичних працівників.


Пенсія за вислугу років

Умови призначення

До 01.01.2016 р. і чоловіки, і жінки виходили на пенсію за вислугу років незалежно від віку. Умовою для цього була наявність необхідного (25 — 25 років 6 місяців) спеціального стажу роботи. Водночас така пенсія призначалася за умови звільнення з посади, яка давала право на пенсію за вислугу років.

З 01.01.2016 р. для них встановлено пенсійний вік від 50 до 55 років (залежно від дати народження). При цьому і жінкам, і чоловікам встановлено єдиний вік виходу на пенсію. Однак пенсійний вік збільшується поступово. Зокрема, особи з датою народження по 30.06.66 р. виходитимуть на пенсію за вислугу років при досягненні 50-річного віку. Які народилися у період з 01.07.66 р. по 31.12.66 р. право на таку пенсію матимуть у 50 років 6 місяців, а з 01.01.67 р. по 30.06.67 р. — при досягненні 51-річного віку і так далі. Особи, народжені після 01.01.71 р., матимуть право на пеню за вислугу років при досягненні віку 55 років.

До 01.01.2016 р.

З 01.01.2016 р.

Чоловіки і жінки виходили на пенсію за вислугу років незалежно від віку

І жінкам, і чоловікам встановлено пенсійний вік від 50 до 55 років (залежно від дати народження)

 Пенсії за вислугу років призначаються при досягненні зазначеного вище пенсійного віку та за наявності спеціального стажу

Період звернення за призначенням пенсії

Спеціальний стаж

з 01.04.2015 р. по 31.03.2016 р.

25 років 6 місяців

з 01.04.2016 р. по 31.03.2017 р.

26 років

з 01.04.2017 р. по 31.03.2018 р.

26 років 6 місяців

з 01.04.2018 р. по 31.03.2019 р.

27 років

з 01.04.2019 р. по 31.03.2020 р.

27 років 6 місяців

з 01.04.2020 р. по 31.03.2021 р.

28 років

з 01.04.2021 р. по 31.03.2022 р.

28 років 6 місяців

з 01.04.2022 р. по 31.03.2023 р.

29 років

з 01.04.2023 р. по 31.03.2024 р.

29 років 6 місяців

з 01.04.2024 р. або після цієї дати

30 років

 Водночас якщо медичний працівник має на 01.04.2015 р. — 25 років чи на 31.12.2015 р. — 25 років 6 місяців спеціального стажу роботи, то пенсію за вислугу років йому призначать незалежно від віку за умови звільнення з роботи, яка дає право на таку пенсію.

Визначення права

Право на пенсію за вислугу років мають лікарі та середній медичний персонал (незалежно від найменування посад). Перелік закладів незалежно від форми власності або відомчої належності і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, затверджено постановою № 909.

Отже, для визначення права на зарахування до спеціального стажу певного періоду роботи необхідно, щоб особа працювала в закладах і на посадах, які дають право на пенсію за вислугу років.

Зарахування до спеціального стажу часу навчання в учбових закладах чинним пенсійним законодавством України не передбачено.

Період здійснення медичної практики (на підставі ліцензії) медичним фахівцем, який зареєстрований як суб’єкт підприємницької діяльності (фізична особа), та який в той час не перебуває у трудових відносинах із закладом охорони здоров’я, також не зараховується до спеціального стажу.

Згідно зі ст. 7 Закону про пенсійне забезпечення пенсії за вислугу років призначаються при залишенні роботи, яка дає право на цю пенсію. Отже, у період отримання цього виду пенсії працювати можна лише на посадах і в закладах, які не передбачено Переліком № 909. У разі якщо після призначення такої пенсії особа працевлаштувалася за спеціальністю, що дає право на пенсію за вислугу років, вона має повідомити про це орган, що призначив пенсію. Виплату пенсії буде припинено, а після звільнення з такої посади — поновлено.

Підтвердження спеціального стажу

Спеціальний стаж обчислюється за даними трудової книжки. У разі якщо із записів трудової книжки неможливо зробити висновок про право на зарахування до спецстажу певного періоду роботи, до територіальних управлінь Пенсійного фонду України додатково надається уточнююча довідка закладу (установи). Також при вирішенні цього питання аналізуються інші документи (Положення про заклад, структуру, штатні розписи тощо).

У випадку коли підприємства, установи, організації або їх правонаступники розміщено на тимчасово окупованій території України або в районах проведення АТО, спеціальний стаж можливо підтвердити за даними, що містяться в реєстрі застрахованих осіб Держреєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Пенсія за віком на пільгових умовах

Умови призначення

Пенсія за віком на пільгових умовах призначається згідно з нормами ст. 13 Закону про пенсійне забезпечення за наявності необхідного пільгового та загального стажу роботи.

На пільгових умовах мають право на пенсію за віком незалежно від місця останньої роботи такі категорії: працівники, зайняті повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, — за Списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, і за результатами атестації робочих місць — після досягнення 50 років (і жінкам, і чоловікам) і при стажі роботи від 20 років 6 місяців до 25 років у чоловіків, з них не менше 10 років на зазначених роботах, і від 15 років 6 місяців до 20 років у жінок, з них не менше 7 років 6 місяців на зазначених роботах.

До досягнення 50-річного віку право на пенсію за віком на пільгових умовах мають жінки при досягненні ними такого віку:

45 років — які народилися по 31.03.70 р. включно;

45 років 6 місяців — які народилися з 01.04.70 р. по 30.09.70 р.;

46 років — які народилися з 01.10.70 р. по 31.03.71 р.;

46 років 6 місяців — які народилися з 01.04.71 р. по 30.09.71 р.;

47 років — які народилися з 01.10.71 р. по 31.03.72 р.;

47 років 6 місяців — які народилися з 01.04.72 р. по 30.09.72 р.;

48 років — які народилися з 01.10.72 р. по 31.03.73 р.;

48 років 6 місяців — які народилися з 01.04.73 р. по 30.09.73 р.;

49 років — які народилися з 01.10.73 р. по 31.03.74 р.;

49 років 6 місяців — які народилися з 01.04.74 р. по 30.09.74 р.

Якщо чоловіки не мають повного стажу роботи з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за Списком № 1 — 10 років, а жінки — 7 років 6 місяців, але в них є половина необхідного стажу на зазначених роботах (у чоловіків не менше 5 років, а у жінок — не менше 3 років 9 місяців), та вони мають передбачений законодавством загальний стаж роботи, їм пенсії за віком на пільгових умовах призначаються із зменшенням пенсійного віку, встановленого абзацом першим частини першої ст. 26 Закону про пенсійне страхування:

 • чоловікам — на 1 рік за кожний повний рік такої роботи;
 • жінкам — на 1 рік 4 місяці за кожний повний рік такої роботи (зазначене зменшення пенсійного віку жінкам застосовується також у період збільшення віку виходу на пенсію по 31.12.2021 р.).

Працівники, зайняті повний робочий день на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, — за Списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, і за результатами атестації робочих місць, мають право на пільгову пенсію після досягнення 55 років і при стажі роботи для чоловіків — від 25 років 6 місяців до 30 років, з них не менше 12 років 6 місяців на зазначених роботах, і для жінок — від 20 років 6 місяців до 25 років, з них не менше 10 років на зазначених роботах.

До досягнення 55-річного віку право на пенсію за віком на пільгових умовах мають жінки після досягнення ними такого віку:

50 років — які народилися по 31.03.65 р. включно;

50 років 6 місяців — які народилися з 01.04.65 р. по 30.09.65 р.;

51 рік — які народилися з 01.10.65 р. по 31.03.66 р.;

51 рік 6 місяців — які народилися з 01.04.66 р. по 30.09.66 р.;

52 роки — які народилися з 01.10.66 р. по 31.03.67 р.;

52 роки 6 місяців — які народилися з 01.04.67 р. по 30.09.67 р.;

53 роки — які народилися з 01.10.67 р. по 31.03.168 р.;

53 роки 6 місяців — які народилися з 01.04.68 р. по 30.09.68 р.;

54 роки — які народилися з 01.10.68 р. по 31.03.69 р.;

54 роки 6 місяців — які народилися з 01.04.69 р. по 30.09.69 р.

Працівникам, які не мають стажу роботи із шкідливими і важкими умовами праці за Списком № 2 (чоловіки — 12 років 6 місяців, а жінки — 10 років), але мають не менше половини стажу на зазначених роботах (чоловіки — не менше 6 років 3 місяців, жінки — не менше 5 років), за наявності передбаченого загального стажу роботи пенсії за віком на пільгових умовах призначаються із зменшенням пенсійного віку, встановленого абзацом першим частини першої ст. 26 Закону про пенсійне страхування:

чоловікам — на один рік за кожні 2 роки 6 місяців такої роботи;

жінкам — на один рік за кожні 2 роки такої роботи (зазначене зменшення пенсійного віку жінкам застосовується також у період збільшення віку виходу на пенсію по 31.12.2021 р.).

Згідно з наказом № 383 під час визначення права на пенсію за віком на пільгових умовах застосовуються Списки, що були чинними на період роботи особи, а саме:

 • до 31.12.91 р. — застосовуються Списки № 1 та № 2, затверджені постановою № 1173;
 • після 01.01.92 р. до 11.03.94 р. — застосовуються Списки № 1 та № 2, затверджені постановою № 10;
 • після 11.03.94 р. до 16.01.2003 р. — застосовуються Списки № 1 та № 2, затверджені постановою № 162;
 • після 16.01.2003 р. застосовуються Списки № 1 та № 2, затверджені постановою № 36.

При цьому до пільгового стажу зараховується весь період роботи на відповідних посадах або за професіями незалежно від дати внесення цієї посади чи професії до списків.

Підтвердження стажу

Пунктом 20 постанови № 637 встановлено, що у тому разі, коли у трудовій книжці відсутні відомості, що визначають право на пенсію за віком на пільгових умовах або за вислугу років, для підтвердження спеціального трудового стажу приймаються уточнюючі довідки підприємств, установ, організацій або їх правонаступників.

У довідці має бути зазначено:

 • періоди роботи, що зараховуються до спеціального стажу;
 • професія або посада;
 • характер виконуваної роботи;
 • розділ, підрозділ, пункт, найменування списків або його номер, до якого включається цей період роботи;
 • первинні документи за час виконання роботи, на підставі яких видано зазначену довідку.

Якщо підприємство ліквідовано без визначення правонаступника, пільговий стаж підтверджується комісіями, які діють при головних управліннях Пенсійного фонду України в областях та м. Києві.

У випадку коли підприємства, установи, організації або їх правонаступники розміщено на тимчасово окупованій території України або в районах проведення АТО, спеціальний стаж можливо підтвердити за даними, що містяться в реєстрі застрахованих осіб Держреєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Пільги в обчисленні спеціального та пільгового стажу

Під час визначення права на пенсію за вислугу років та пенсію за віком на пільгових умовах до стажу роботи як до 01.01.2004 р., так і після цієї дати, застосовуються норми ст. 60 Закону про пенсійне забезпечення, якою передбачено, що робота в лепрозорних і протичумних закладах охорони здоров’я, у закладах (відділеннях) з лікування осіб, заражених вірусом імунодефіциту людини або хворих на СНІД, в інших інфекційних закладах (відділеннях) охорони здоров’я, у патолого-анатомічних і реанімаційних відділеннях закладів охорони здоров’я, а також психіатричних закладах охорони здоров’я зараховується до стажу роботи у подвійному розмірі.

Водночас до страхового стажу зазначена робота зараховується у подвійному розмірі лише по 31.12.2003 р.

Крім того, є посади, наприклад, молодші медичні сестри (санітарки), які не мають права на пенсію за вислугу років, водночас їх робота з безпосереднього обслуговування хворих, наприклад, у туберкульозних та інфекційних закладах, відділеннях, кабінетах чи у рентгенівських відділеннях (кабінетах) зараховується до пільгового стажу, який дає право на пенсію за віком на пільгових умовах за Списком № 2.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Постанова № 292 — постанова Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 р. № 292 «Деякі питання оплати праці державних службовців у 2016 р.». Порядок № 100 — Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 р. № 100