Інші податки
Тема: Акцизний податок

Про внесення змін до Порядку електронного адміністрування реалізації пального

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку електронного адміністрування реалізації пального, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 113 «Деякі питання електронного адміністрування реалізації пального» (Офіційний вісник України, 2016 р., № 18, ст. 730), такі зміни:

пункт 4 виключити;

у пункті 5:

в абзаці другому слова «платниками податку» замінити словами «платниками акцизного податку з реалізації пального (далі — платники податку)»;

в абзаці третьому слово «ЄДРПОУ,» замінити словами і цифрами «ЄДРПОУ; для уповноважених юридичних осіб, які ведуть облік діяльності за договорами про спільну діяльність без утворення юридичної особи та є відповідальними за утримання та внесення податків до бюджету під час виконання договорів: назва договору, найменування уповноваженої особи та податковий номер, наданий такій особі під час взяття на облік договору згідно з пунктом 63.6 статті 63 та пунктом 64.6 статті 64 Кодексу;».


Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН