Інші податки
Тема: ПДВ

Щодо порядку оподаткування ПДВ операцій з надання послуг платіжних організацій платіжних систем

Державна фіскальна служба України розглянула звернення платника податку щодо порядку оподаткування ПДВ операцій з надання послуг платіжних організацій платіжних систем, пов’язаних з переказом коштів, з інкасації, розрахунково-касового обслуговування та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), повідомляє.

Згідно з підпунктами «а» і «б» пункту 185.1 статті 185 ПКУ об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до статті 186 ПКУ розташоване на митній території України.

Пунктом 186.3 статті 186 ПКУ визначено, що місцем постачання послуг вважається місце, в якому отримувач послуг зареєстрований як суб’єкт господарювання або - у разі відсутності такого місця - місце постійного чи переважного його проживання.

Під постачанням послуг, відповідно до підпункту 14.1.185 пункту 14.1 статті 14 ПКУ, розуміється будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об’єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об’єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності.

Відповідно до вимог пункту 180.2 статті 180 ПКУ особою, відповідальною за нарахування та сплату податку до бюджету у разі постачання послуг нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими як платники податку, якщо місце постачання послуг розташоване на митній території України, є отримувач послуг.

Підпунктом 196.1.5 пункту 196.1 статті 196 ПКУ визначено, що не є об’єктом оподаткування ПДВ операції з надання послуг платіжних організацій платіжних систем, пов’язаних з переказом коштів, з інкасації, розрахунково-касового обслуговування, залучення, розміщення та повернення коштів за договорами позики, депозиту, вкладу (у тому числі пенсійного), управління коштами та цінними паперами (корпоративними правами та деривативами), доручення, надання, управління і відступлення прав вимоги за фінансовими кредитами фінансових установ, кредитних гарантій і банківських поручительств особою, що надала такі кредити, гарантії або поручительства. Перелік послуг з розрахунково-касового обслуговування визначається Національним банком України за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Перелік типових операцій з розрахунково-касового обслуговування, які відповідно до підпункту 196.1.5 пункту 196.1 статті 196 ПКУ не є об’єктом оподаткування, затверджено постановою Правління Національного банку України від 15 листопада 2011 року № 400, зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 07 грудня 2011 року за № 1410/20148 (далі – Перелік).

Відповідно до підпункту 6.6 пункту 6 Переліку до операцій з розрахунково-касового обслуговування, які не є об’єктом оподаткування, віднесено послуги платіжних систем з використанням спеціальних платіжних засобів.

При цьому банківські установи, крім послуг платіжних систем під час здійснення розрахунково-касових операцій, оплачують відповідно до Правил платіжних систем Visa та MasterCard інші послуги (у тому числі вказані у зверненні).

Такі послуги за своєю суттю не належать до послуг, що не є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 196.1.5 пункту 196.1 статті 196 ПКУ, та не зазначені у Переліку.

Таким чином, операції з надання послуг під час здійснення розрахунково-касових операцій, які надаються банкам міжнародними платіжними системами (Visa, MasterCard) з використанням спеціальних платіжних засобів, не є об’єктом оподаткування податком на додану вартість. Водночас інші послуги (крім роялті), що постачаються нерезидентами на митній території України чи місце постачання яких визначено на митній території України, прямо не пов’язані з переказом коштів, є об’єктом оподаткування податком на додану вартість.


Голова Р.М. НАСІРОВ