Єдиний податок
Тема: Приватні підприємці

Здійснення діяльності, яка не дає право платнику застосовувати другу групу єдиного податку

Чи передбачено відповідальність суб’єктів господарювання за взаємовідносини з платниками єдиного податку другої групи в частині здійснення діяльності, яка не дає право платнику застосовувати зазначену групу? Чи стосується така заборона сфери ресторанного господарства?


Статтею 109 Податкового кодексу визначено, що податковими правопорушеннями є протиправні діяння (дія чи бездіяльність) платників податків, податкових агентів та/або їх посадових осіб, а також посадових осіб контролюючих органів, що призвели до невиконання або неналежного виконання вимог, установлених цим Кодексом та іншим законодавством, конт-роль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

Вчинення платниками податків, їх посадовими особами та посадовими особами контролюючих органів порушень законів з питань оподаткування та порушень вимог, встановлених іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, тягне за собою відповідальність, передбачену Податковим кодексом та іншими законами України.

Правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, а також справляння єдиного податку встановлено у главі 1 розділу ХІV Податкового кодексу.

Згідно з пп. 2 п. 291.4 ст. 291 цього Кодексу до платників єдиного податку другої групи належать фізичні особи — підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

  • не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;
  • обсяг доходу не перевищує 1 500 000 грн.

Тобто відсутні обмеження для фізичних осіб — підприємців — платників єдиного податку другої групи, що здійснюють діяльність у сфері ресторанного господарства щодо прийняття замовлень від юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, які перебувають на загальній системі оподаткування.

Водночас частиною п’ятою пп. 298.2.3 п. 298.2 ст. 298 Податкового кодексу передбачено, що платники єдиного податку зобов’язані перейти на сплату інших податків і зборів, визначених цим Кодексом, у разі здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, або невідповідності вимогам організаційно-правових форм господарювання — з першого числа місяця, що настає за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності або відбулася зміна організаційно-правової форми.

Згідно з п. 299.11 ст. 299 Податкового кодексу у разі виявлення відповідним контролюючим органом під час проведення перевірок порушень платником єдиного податку вимог, установлених главою 1 розділу XIV Податкового кодексу «Спрощена система оподаткування, обліку та звітності», анулювання реєстрації платника єдиного податку проводиться за рішенням такого органу, прийнятим на підставі акта перевірки, з першого числа місяця, що настає за кварталом, у якому допущено порушення.

Таким чином, платники єдиного податку другої групи несуть відповідальність за порушення умов перебування на спрощеній системі оподаткування. Відповідальність контрагентів за здійснення господарської діяльності з такими платниками чинним законодавством не передбачено.

При цьому слід зазначити, що дохід, який виплачується самозайнятій особі, має бути відображено контрагентом у податковому розрахунку (форма 1ДФ) під ознакою доходу «157» згідно з вимогами Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку, затвердженого наказом № 4.