Єдиний податок
Тема: Приватні підприємці

Запровадження тимчасової адміністрації до обслуговуючого банку

Чи має право платник єдиного податку не включати до доходу суми коштів, які надійшли на його розрахунковий рахунок та в подальшому не перераховуються обслуговуючим банком у зв’язку із запровадженням тимчасової адміністрації?


Згідно з п. 292.1 ст. 291 Податкового кодексу доходом платника єдиного податку для фізичної особи — підприємця є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 цієї статті. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності.

Платники єдиного податку першої і другої груп та платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи — підприємці), які не є платниками ПДВ, ведуть Книгу обліку доходів шляхом щоденного за підсумками робочого дня відображення отриманих доходів (пп. 296.1.1 п. 296.1 ст. 296 Податкового кодексу).

Таким чином, для фізичних осіб — підприємців, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, Податковим кодексом не передбачено визначення окремо валового та чистого доходу, в тому числі прибутків або збитків.

Пунктом 293.1 ст. 293 цього Кодексу визначено, що ставки єдиного податку для платників третьої групи встановлюються у відсотках до доходу (відсоткові ставки). При цьому відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлюється у розмірі 5% доходу — у разі включення ПДВ до складу єдиного податку.

Слід зазначити, що Кодексом у межах компетенції контролюючих органів визначено лише відповідальність банку за порушення строку зарахування податків до бюджетів або державних цільових фондів, установлених Законом № 2346 (п. 129.6 ст. 129 Податкового кодексу).