Інші податки
Тема: Адміністрування податків, ПДВ

Податок на додану вартість

Повернення на електронний рахунок надміру сплачених грошових коштів

Чи підлягає збільшенню сума податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі — реєстраційна сума), у разі повернення на рахунок у системі електронного адміністрування ПДВ (далі — електронний рахунок) надміру сплачених грошових коштів до бюджету?


Реєстраційна сума платника податку обчислюється за формулою, встановленою п. 2001.3 ст. 2001 Податкового кодексу України (далі — Податковий кодекс), складовими якої, зокрема, є сума поповнення електронного рахунку, сума виданих та отриманих податкових накладних тощо.

При цьому у збільшення реєстраційної суми враховуються загальна сума поповнення електронного рахунку з поточного рахунку платника податку, в тому числі електронних рахунків платника — сільськогосподарського підприємства, що обрало спеціальний режим оподаткування відповідно до ст. 209 Податкового кодексу, зазначених у підпунктах «а» — «в» п. 2001.2 ст. 2001 цього Кодексу, а також сума, спрямована на погашення заборгованості з податку за рахунок субвенцій з державного бюджету на погашення заборгованості з різниці в тарифах.

Згідно з п. 2001.4 ст. 2001 Податкового кодексу на електронний рахунок платника зараховуються кошти з власного поточного рахунку платника та з рахунків платників, відкритих у відповідних органах Казначейства України, для проведення розрахунків із погашення заборгованості з різниці в тарифах.

Також на електронний рахунок зараховуються кошти з бюджету в сумах надміру сплачених грошових зобов’язань з ПДВ, повернутих платнику податків у порядку, встановленому ст. 43 зазначеного Кодексу.

Тобто сума коштів на електронному рахунку не тотожна реєстраційній сумі платника податку.

При цьому Податковим кодексом не передбачено збільшення реєстраційної суми платника податку на суму надміру сплачених до бюджету грошових коштів, що були повернуті на його електронний рахунок.

 

Постачання консультаційних послуг нерезиденту

Підприємство — неплатник ПДВ здійснює лише операції із надання консультаційних послуг безпосередньо нерезидентам, вартість яких протягом останніх 12 календарних місяців сукупно перевищила 1 млн.  грн. Чи повинно таке підприємство в обов’язковому порядку зареєструватися як платник ПДВ?


Пунктом 185.1 ст. 185 Податкового кодексу визначено, що об’єктом оподаткування ПДВ є, зокрема, операції платників податку з постачання послуг, місце постачання яких розташовано на митній території України, відповідно до ст. 186 цього Кодексу.

Місцем постачання консультаційних, інжинірингових, інженерних, юридичних (у тому числі адвокатських), бухгалтерських, аудиторських, актуарних, а також послуг із розроблення, постачання та тестування програмного забезпечення, з оброблення даних та надання консультацій з питань інформатизації, надання інформації та інших послуг у сфері інформатизації, у тому числі з використанням комп’ютерних систем, згідно з пп. «в» п. 186.3 зазначеної статті Кодексу вважається місце, в якому отримувач послуг зареєстрований як суб’єкт господарювання, або у разі відсутності такого місця — місце постійного чи переважного його проживання.

Тобто якщо отримувачем послуг, зазначених у пп. «в» п. 186.3 ст. 186 Податкового кодексу, є нерезидент України, який не має постійного представництва в Україні, місце постачання таких послуг знаходиться поза межами митної території України, відповідно операція з постачання таких послуг не є об’єктом оподаткування ПДВ.

Вимоги щодо реєстрації осіб як платників ПДВ встановлено ст. 181 Податкового кодексу, відповідно до п. 181.1 якої у разі якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп’ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1 млн.  грн. (без урахування ПДВ), така особа зобов’язана зареєструватися як платник податку у контролюючому органі за своїм місцезнаходженням (місцем проживання), крім особи, яка є платником єдиного податку першої — третьої групи.

До оподатковуваних операцій із постачання товарів/послуг належать операції, що підлягають оподаткуванню за основною ставкою ПДВ, ставкою 7%, нульовою ставкою ПДВ та звільнені (умовно звільнені) від оподаткування ПДВ.

Таким чином, якщо підприємство здійснює лише операції з надання консультаційних послуг безпосередньо нерезиденту, які згідно з нормами Податкового кодексу не є об’єктом оподаткування ПДВ, підстави для обов’язкової реєстрації платником ПДВ у такого підприємства відсутні.

При цьому слід зазначити, що платники податку зобов’язані самостійно декларувати свої податкові зобов’язання та визначати сутність і відповідність здійснюваних ними операцій тим, які перераховані зазначеним Кодексом.

 

Різні дати відвантаження та отримання товарів покупцем

На яку дату платник податку при придбанні товарів без попередньої оплати має право збільшити податковий кредит, якщо дата відвантаження товарів постачальником не збігається з датою їх отримання?


Відповідно до п. 198.1 ст. 198 Податкового кодексу до податкового кредиту належать суми податку, сплачені/нараховані у разі здійснення операцій, зокрема, з придбання або виготовлення товарів/послуг.

Згідно з п. 198.2 цієї статті датою виникнення права платника податку на віднесення сум податку до податкового кредиту вважається дата тієї події, що відбулася раніше: дата списання коштів із банківського рахунку платника податку на оплату товарів/послуг або дата отримання платником товарів/послуг.

Відповідно до ст. 334 Цивільного кодексу України право власності у набувача майна за договором виникає з моменту передання майна, якщо інше не встановлено договором або законом. При цьому переданням майна вважається вручення його набувачеві або перевізникові, організації зв’язку тощо для відправлення, пересилання набувачеві майна, відчуженого без зобов’язання доставки.

Отже, постачальник втрачає, а покупець набуває право власності на товари, які постачаються на дату їх відвантаження постачальником (безпосередньо покупцю чи перевізникові), якщо інше не передбачено умовами договору.

Водночас п. 198.6 ст. 198 Податкового кодексу визначено, що не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв’язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені зареєстрованими в ЄРПН податковими накладними чи не підтверджені митними деклараціями, іншими документами, передбаченими п. 201.11 ст. 201 цього Кодексу.

Таким чином, платник податку — покупець має право на нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту, на дату відвантаження товару постачальником за умови наявності складеної та зареєстрованої належним чином в ЄРПН податкової накладної, але не раніше дати складання такої податкової накладної за умови її своєчасної реєстрації в ЄРПН або дати її реєстрації, якщо таку реєстрацію здійснено з порушенням встановленого терміну.

 

Надання послуг із використанням сільгосптехніки

Як відображаються у податковій звітності з ПДВ операції суб’єкта спеціального режиму оподаткування ПДВ із надання іншим сільськогосподарським підприємствам послуг із використанням сільськогосподарської техніки за участю обслуговуючого персоналу?


Відповідно до п. 209.6 ст. 209 Податкового кодексу сільськогосподарським вважається підприємство, основною діяльністю якого є постачання вироблених (наданих) ним сільськогосподарських товарів (послуг) на власних або орендованих основних фондах, а також на давальницьких умовах, в якій питома вага вартості сільськогосподарських товарів/послуг становить не менш як 75% вартості всіх товарів/послуг, поставлених протягом попередніх  12 послідовних звітних податкових періодів сукупно.

Дія спеціального режиму оподаткування ПДВ у межах діяльності у сфері сільського господарства відповідно до пп. 209.15.2 п. 209.15 зазначеної статті поширюється, зокрема, на такий вид діяльності, як надання послуг іншим сільськогосподарським підприємствам із використанням сільськогосподарської техніки, крім надання її у фінансову оренду (лізинг).

Відповідно до п. 209.7 ст. 209 Податкового кодексу сільськогосподарськими вважаються товари, зазначені у товарних групах 1 — 24, товарних позиціях 4101, 4102, 4103, 4301 згідно з УКТ ЗЕД, та послуги, отримані в результаті провадження діяльності, на яку відповідно до п. 209.17 цієї статті поширюється дія спеціального режиму оподаткування ПДВ, якщо такі товари вирощуються, відгодовуються, виловлюються або збираються (заготовляються), а послуги надаються безпосередньо платником податку — суб’єктом спеціального режиму оподаткування ПДВ (крім придбання таких товарів/послуг в інших осіб), які поставляються зазначеним платником податку — їх виробником.

Перелік послуг, які можуть надаватися суб’єктом спеціального режиму оподаткування ПДВ у межах діяльності у сфері сільського господарства, визначено у підпунктах 209.17.14 та 209.17.15 п. 209.17 зазначеної статті Кодексу, а саме:

  • надання послуг у рослинництві, облаштуванні ландшафту (зокрема, надання послуг із використанням сільськогосподарської техніки за участю обслуговуючого персоналу);
  • надання послуг у тваринництві.

Згідно з ДК КВЕД 009:2010, затвердженим наказом Держспоживстандарту України від 11.10.2010 р. № 457, надання послуг у рослинництві, облаштуванні ландшафту підпадає під код класифікації видів економічної діяльності 01.61 «Допоміжна діяльність у рослинництві».

При цьому відповідно до Методологічних основ та пояснень до позицій Класифікації видів економічної діяльності, затверджених наказом Держкомстату України від 23.12.2011 р. № 396 (далі — Методологічні основи), клас, визначений під кодом класифікації видів економічної діяльності 01.61 «Допоміжна діяльність у рослинництві», включає, зокрема, надання сільськогосподарської техніки разом із обслуговуючим персоналом.

Таким чином, перелік послуг, які можуть надаватися суб’єктом спеціального режиму оподаткування ПДВ у межах діяльності у сфері сільського господарства, визначено у підпунктах 209.17.14 та 209.17.15 п. 209.17 ст. 209 Податкового кодексу з урахуванням пояснень до позицій Класифікації видів економічної діяльності, визначених у Методологічних основах.

Отже, обсяг постачання послуг із використанням сільськогосподарської техніки за участю обслуговуючого персоналу іншим сільськогосподарським підприємствам відображається у податковій декларації з ПДВ із позначкою «0121» за умови, що такі послуги:

  • надаються  особою — суб’єктом спеціального режиму оподаткування ПДВ;
  • пов’язані виключно із допоміжною діяльністю у рослинництві, облаштуванні ландшафту;
  • надаються із використанням власної сільськогосподарської техніки (право власності належить безпосередньо сільськогосподарському підприємству, яке надає послуги), оскільки із переліку сільськогосподарських послуг виключено послуги, придбані в інших осіб;
  • сільськогосподарську техніку не передано у фінансову оренду (лізинг).

Якщо ж зазначені послуги надаються суб’єктам господарювання, які не є сільськогосподарськими підприємствами, то їх обсяг відображається суб’єктом спеціального режиму оподаткування ПДВ у податковій декларації з ПДВ із позначкою «0110».

 

Розрахунок коригування не відображено в СЕА ПДВ

Чи відображається у системі електронного адміністрування зареєстрований у ЄРПН розрахунок коригування, складений у червні 2015 р., до податкової накладної, складеної до 1 липня 2015 р.?


Законом України від 16.07.2015 р. № 643-VII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податку на додану вартість», який набрав чинності з 29.07.2015 р., внесено низку змін до порядку обрахунку показників формули, визначеної п. 2001.3 ст. 2001 Податкового кодексу. Зокрема, передбачено, що формула (всі її складові), яка визначає реєстраційну суму, на початок третього робочого дня після набрання чинності цим Законом «обнуляється», за винятком окремих складових цієї формули (сума податку за виданими і отриманими податковими накладними та сума податку за митними деклараціями, аркушами коригування і додатковими деклараціями), що були сформовані починаючи з 01.07.2015 р.  

Після цього реєстраційну суму платників податку автоматично збільшено на:

  • суми середньомісячного розміру сум податку, задекларованих платником до сплати до бюджету та погашених або розстрочених за останні 12 звітних місяців/чотири квартали (так званий овердрафт);
  • суми помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань з податку на додану вартість (переплата) станом на 01.07.2015 р.;
  • суми залишку коштів на рахунку платника у системі електронного адміністрування податку на додану вартість за вирахуванням сум, заявлених платником у складі податкової звітності з податку за звітний (податковий) період за червень 2015 р. до перерахування з електронного рахунку до бюджету в рахунок сплати податкових зобов’язань з податку та/або на поточний рахунок платника відповідно до п. 2001.6 ст. 2001 Податкового кодексу;
  • суми від’ємного значення, непогашеного станом на 01.07.2015 р. та задекларованого платником у рядках 24 та 31 податкової декларації з ПДВ за червень/II квартал 2015 р. 

Пунктом 9 Порядку електронного адміністрування ПДВ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 р. № 569, встановлено, що платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в ЄРПН на суму податку (∑Накл), обчислену за такою формулою:

∑Накл = ∑НаклОтр + ∑Митн + ∑ПопРах + ∑Овердрафт - ∑НаклВид - ∑Відшкод - ∑Перевищ,

де:  

∑НаклВид — загальна сума податку за виданими платником податку податковими накладними та розрахунками коригування, зареєстрованими у ЄРПН, яка визначається на підставі даних таких податкових накладних за операціями, дата виникнення податкових зобов’язань за якими припадає на податковий період починаючи з 1 липня 2015 р., а також розрахунків коригування, складених починаючи з 1 липня 2015 р. та зареєстрованих в ЄРПН, до податкових накладних, складених до 1 липня 2015 р., що підлягали наданню покупцям — платникам податку.

Крім того, відповідно до п. 2001.3 ст. 2001 Податкового кодексу під час обрахунку реєстраційної суми також використовуються розрахунки коригування, складені починаючи з 1 липня 2015 р. та зареєстровані в ЄРПН, до податкових накладних, складених до 1 липня 2015 р., що підлягали наданню покупцям — платникам податку.

 

Товари, придбані у неплатника ПДВ

Яким чином відображаються у податковій звітності з ПДВ операції з прид-бання товарів/послуг у неплатників ПДВ та чи потрібно нараховувати податкові зобов’язання відповідно до п. 198.5 ст. 198 Податкового кодексу у разі використання таких товарів/послуг у звільнених від оподаткування операціях?


Згідно з п. 198.5 ст. 198 Податкового кодексу платник податку зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до п. 189.1 ст. 189 цього Кодексу, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в ЄРПН у терміни, встановлені Кодексом для такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами (для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 01.07.2015 р., - у разі, якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку було включено до складу податкового кредиту) у разі, якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання або починають використовуватися, зокрема, в операціях, звільнених від оподаткування.

Отже, вимоги п. 198.5 ст. 198 Податкового кодексу стосуються лише товарів/послуг, які було придбано з ПДВ.

Таким чином, для товарів/послуг, які було придбано після 01.07.2015 р. без ПДВ у неплатника ПДВ (та відповідно податковий кредит за якими не було сформовано), призначених для використання у звільнених від оподаткування операціях, податкові зобов’язання згідно з п. 198.5 ст. 198 Податкового кодексу не нараховуються.

Відповідно до пп. 1 п. 4 розділу V Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Мінфіну України від 28.01.2016 р.  № 21, обсяги придбання (виготовлення, будівництва, спорудження, створення)  без ПДВ включаються до розділу II «Податковий кредит» податкової декларації з ПДВ.

Обсяги придбання товарів/послуг без ПДВ відображаються покупцем у рядку 10.3 (колонка А) податкової декларації з ПДВ за той звітний період, у якому їх було придбано.


Підготувала Ганна ЧЕРНИШОВА, оглядач «Вісника», за сприяння Алли КОНОНОВОЇ,
начальника відділу розгляду звернень з ПДВ Управління методології непрямих податків
Департаменту методологічної та нормотворчої роботи Державної фіскальної служби України

«Гарячі лінії»

Дата: 19 вересня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42