Акциз
Тема: Акцизний податок

Реалізація пального за договором підряду та у роздріб

Чи потрібно суб’єкту господарювання (замовнику) реєструватися платником акцизного податку з реалізації пального при здійсненні операцій за договорами підряду та реєструватися платником акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів при заправці техніки підрядника власним пальним через власні АЗС або АГЗС? Чи виникатиме у замовника об’єкт оподаткування акцизним податком?


На умовах договору підряду здійснюється передача (відпуск) пального від замовника до підрядника, що є операцією з реалізації пального у розумінні абзацу другого пп. 14.1.212 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу.

Згідно з пп. 212.3.4 п. 212.3 ст. 212 цього Кодексу особи, які здійснюватимуть реалізацію пального, підлягають обов’язковій реєстрації як платники податку контролюючими органами за місцезнаходженням юридичних осіб, місцем проживання фізичних осіб - підприємців до початку здійснення реалізації пального.

Отже, особи, які здійснюватимуть реалізацію пального у розумінні пп. 14.1.212 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу, підлягають обов’язковій реєстрації як платники акцизного податку.

Реєстрація платника податку здійснюється на підставі подання особою не пізніше ніж за три робочі дні до початку здійснення реалізації пального заяви, форму якої затверджено наказом № 218.

Згідно з пп. 213.1.12 п. 213.1 ст. 213 вищезазначеного Кодексу об’єктами оподаткування є операції з реалізації будь-яких обсягів пального понад обсяги, що:

  • отримані від інших платників акцизного податку, що підтверджені зареєстрованими акцизними накладними в ЄРАН;
  • ввезені (імпортовані) на митну територію України, що засвідчені належно оформленою митною декларацією;
  • вироблені в Україні, реалізація яких є об’єктом оподаткування відповідно до пп. 213.1.1 цього пункту, що підтверд-жені зареєстрованими акцизними накладними в ЄРАН.

Такий облік отриманого та витраченого (реалізованого) пального ведеться з метою виявлення об’єкта оподаткування акцизним податком, а саме обсягів перевищення витраченого (реалізованого) пального над отриманим.

При цьому якщо обсяги реалізованого (витраченого) пального не перевищують обсяги отриманого пального від інших платників акцизного податку, за які сплачено акцизний податок, то у замовника не виникатиме об’єкт оподаткування відповідно до пп. 213.1.12 п. 213.1 ст. 213 Податкового кодексу.

Таким чином, замовник на всі обсяги витраченого пального (у тому числі реалізованого (переданого підрядникам для виконання робіт/надання послуг зі збирання врожаю, використаного для власних виробничих потреб замовника)) зобов’язаний складати в електронній формі акцизну накладну за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД реалізованого (витраченого) пального та зареєструвати її в ЄРАН з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи.

Щодо операцій з роздрібного продажу підакцизних товарів при заправці техніки підрядника власним пальним замовника, за яких розрахункові операції у готівковій та/або безготівковій формі не здійснюються, слід зазначити, що такі операції не є об’єктом оподаткування акцизним податком з роздрібної торгівлі підакцизних товарів, а замовник не є платником акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів.