ЄСВ
Тема: ЄСВ

Відповідальність щодо звітності з ЄСВ

Про те, яку фінансову та адміністративну відповідальність передбачено за неподання, несвоєчасне подання звітності з єдиного внеску страхувальниками, фізичними особами — підприємцями, у тому числі тими, які обрали спрощену систему оподаткування, та особами, які провадять незалежну професійну діяльність, йтиметься в цій статті.


Статтею 4 Закону про ЄСВ визначено вичерпний перелік платників єдиного внеску.

Платники єдиного внеску зобов’язані подавати звітність з єдиного внеску за основним місцем обліку такого платника у строки, порядку та за формою, які визначені законодавством (п. 4 частини другої ст. 6 Закону про ЄСВ).

Зазначений Порядок є нормативно-правовим актом, тобто офіційним документом, прийнятим уповноваженим на це суб’єктом нормотворення у визначеній законом формі та порядку, який встановлює норми права для неозначеного кола осіб і розрахований на неодноразове застосування.

Страхувальники, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством у частині подання звіту з ЄСВ за таких осіб, зобов’язані формувати та подавати його до органів доходів і зборів протягом 20 календарних днів, що настають за останнім днем звітного періоду. Звітним періодом є календарний місяць. Звіт подається за формою згідно з додатком 4 до Порядку № 435 (п. 1 розділу ІІІ Порядку).

Фізичні особи — підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, формують та подають до органів доходів і зборів звіт із ЄСВ самі за себе один раз на рік до 10 лютого року, що настає за звітним періодом. Звітним періодом є календарний рік (п. 2 розділу ІІІ Порядку № 435).

Особи, які провадять незалежну професійну діяльність, формують та подають самі за себе до органів доходів і зборів звіт із ЄСВ один раз на рік до 1 травня року, що настає за звітним періодом. Звітним періодом для них є календарний рік (п. 4 розділу ІІІ Порядку № 435).

Статтями 25 та 26 Закону про ЄСВ та ст. 1651 КпАП передбачено фінансову та адміністративну відповідальність, зокрема, за несвоєчасне подання звітності, передбаченої цим Законом.

Пунктом 7 частини одинадцятої ст. 25 Закону про ЄСВ передбачено, що за неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності, передбаченої цим Законом, органом доходів і зборів здійснюється накладення штрафу в розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (далі — НМДГ) (170 грн.) за кожне таке неподання, несвоєчасне подання або подання не за встановленою формою.

Ті самі дії, вчинені платником єдиного внеску, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення, — тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 60 НМДГ (1020 грн.) за кожне таке неподання, несвоєчасне подання або подання не за встановленою формою звітності, передбаченої Законом про ЄСВ (табл. 1).

Таблиця 1

Порушення

Фінансова відповідальність

Підстава

Неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності, передбаченої Законом про ЄСВ

У разі вчинення порушення вперше

У разі повторного вчинення порушення протягом року

Пункт 7 частини 11 ст. 25 Закону про ЄСВ

10 НМДГ (170 грн.)

60 НМДГ (1020 грн.)

 

Відповідно до частини 17 ст. 25 Закону про ЄСВ провадження у справах про адміністративні правопорушення здійснюється у порядку, встановленому КпАП, а саме ст. 165¹ цього Кодексу.

Статтею 26 Закону про ЄСВ передбачено, що посадові особи платників єдиного внеску, фізичні особи — підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, згідно зі ст. 1651 КпАП несуть адміністративну відповідальність, зокрема, за:

  • неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності щодо єдиного внеску;
  • подання недостовірних відомостей, що використовуються в Державному реєстрі, інших відомостей, передбачених Законом про ЄСВ (табл. 2).

Таблиця 2

Правопорушення

Хто несе
адміністративну відповідальність

Адміністративна відповідальність

Підстава

У разі вчинення правопорушення вперше

У разі повторного вчинення протягом року одного й того самого правопорушення

Частина перша ст. 26 Закону про ЄСВ, ст. 1651 КпАП

Неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності
щодо єдиного внеску або подання недостовірних відомостей, що використовуються в Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування, іншої звітності та відомостей, передбачених Законом про ЄСВ

Посадові особи підприємств, фізичні особи — підприємці, особи, які провадять незалежну професійну діяльність

 

Від 30 до 40 НМДГ

(від 510  до 680 грн.)

Від 40 до 50 НМДГ

(від 680  до 850 грн.)