Інші податки
Тема: ПДВ

Про затвердження форм документів, що використовуються у процесі відшкодування сум податку на додану вартість

Зареєстровано в Мін’юсті України
02.08.2016 р. за № 1069/29199

З метою забезпечення практичного застосування положень пунктів 200.12 та 200.13 статті 200 розділу V Податкового кодексу України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються, форми:

Висновку про суми відшкодування податку на додану вартість;

Журналу обліку висновків про суми відшкодування податку на додану вартість, переданих органами Державної фіскальної служби України до органів Державної казначейської служби України;

Реєстру висновків про суми відшкодування податку на додану вартість, переданих до органів Державної казначейської служби України;

Журналу реєстрації висновків про суми відшкодування податку на додану вартість, отриманих органами Державної казначейської служби України від органів Державної фіскальної служби України;

Звернення про підкріплення коштами для відшкодування податку на додану вартість;

Рішення про перерахування коштів для відшкодування податку на додану вартість.

2. Висновки про суми відшкодування податку на додану вартість та Реєстр висновків про суми відшкодування податку на додану вартість, переданих до органів Державної казначейської служби України, подаються до органів Державної казначейської служби України органами Державної фіскальної служби України в електронній формі з урахуванням вимог Законів України "Про електронний цифровий підпис", "Про електронні документи та електронний документообіг" і не пізніше наступного операційного дня на паперовому носії.

Журнал реєстрації висновків про суми відшкодування податку на додану вартість, отриманих органами Державної казначейської служби України від органів Державної фіскальної служби України, ведеться в електронному вигляді.

Звернення про підкріплення коштами для відшкодування податку на додану вартість подаються до Державної казначейської служби України її територіальними органами.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 07 листопада 2011 року № 1396 "Про затвердження форм документів, що використовуються у процесі відшкодування сум податку на додану вартість", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22 листопада 2011 року за № 1334/20072.

<...>

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.


Міністр О. Данилюк

ПОГОДЖЕНО:

В. о. Голови Державноїказначейської служби України В. П. Дуда

Голова Державної фіскальної служби України Р. М. Насіров