Новини

Нарахування єдиного внеску та застосування понижуючого коефіцієнта

Нарахування єдиного внеску

Правові й організаційні засади забезпечення збору та обліку єдиного внеску, умови та порядок нарахування і сплати, а також пов-новаження органу, що здійснює збір та ведення обліку, визначено Законом про ЄСВ з урахуванням змін, внесених законами № 77 та 219, які набрали чинності з 01.01.2015 р. та 13.03.2015 р. відповідно.

Єдиний внесок — це консолідований страховий внесок, збір якого здійснюється в обов’язковому порядку та на регулярній основі до системи загальнообов’язкового державного соціального страхування з метою забезпечення захисту у випадках, передбачених законодавством, прав застрахованих осіб на отримання страхових виплат (послуг) за діючими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Відповідно до частини першої ст. 4 Закону про ЄСВ платниками єдиного внеску є, зокрема, роботодавці та працівники.

Пунктом 1 частини першої ст. 7 цього Закону передбачено, що базою нарахування єдиного внеску для роботодавців і найманих працівників є сума нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні й компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону про оплату праці, та суми винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.

Згідно з частинами другою та третьою ст. 4 Закону про ЄСВ платники єдиного внеску, зокрема роботодавці, є страхувальниками для платників єдиного внеску, зазначених у пунктах 2, 3, 6 — 14 частини першої цієї статті; платники єдиного внеску, зокрема працівники, є застрахованими особами відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Абзацом першим частини п’ятої ст. 8 Закону про ЄСВ визначено, що єдиний внесок для роботодавців встановлюється у відсотках до визначеної абзацом першим п. 1 частини першої ст. 7 цього Закону бази нарахування єдиного внеску (за винятком винагороди за цивільно-правовими договорами) відповідно до класів професійного ризику виробництва, до яких віднесено платників єдиного внеску, з урахуванням видів їхньої економічної діяльності у розмірі від 36,76 до 49,7%.

Єдиний внесок для платників, зазначених у пунктах 2, 6 — 8 частини першої ст. 4 Закону про ЄСВ, встановлюється у розмірі 3,6% визначеної п. 1 частини першої ст. 7 цього Закону бази нарахування єдиного внеску (частина сьома ст. 8 Закону про ЄСВ).

Відповідно до пунктів 1, 2 частини другої ст. 6 зазначеного Закону платник єдиного внеску зобов’язаний своєчасно та в повному обсязі нараховувати, обчислювати і сплачувати єдиний внесок та вести облік витрат (доходу) застрахованої особи й нарахування єдиного внеску за кожним календарним місяцем і календарним роком, а також зберігати такі відомості в порядку, передбаченому законодавством.

 

Читати далі...