Статті

Удосконалено процедури обліку платників податків

Окрім врегулювання процедур започаткування бізнесу протягом 24 годин наказ № 747 спрямовано на удосконалення процедур обліку і реєстрації договорів про спільну діяльність та договорів управління майном і врегулювання деяких норм Порядку обліку та Положення ПДВ. Розглянемо основні зміни детальніше.


Процедури обліку та реєстрації договорів про спільну діяльність і договорів управління майном

Відповідно до положень Податкового кодексу на обліку в контролюючих органах перебувають договори управління майном та договори про спільну діяльність без утворення юридичних осіб, за якими здійснюються операції з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню ПДВ згідно з розділом V цього Кодексу.

Наказом № 747 внесено зміни до Положення ПДВ та Порядку обліку і встановлено, що для реєстрації договору про спільну діяльність або договору управління майном як платника ПДВ уповноважена особа або управитель майна подає одночасно із реєстраційною заявою платника ПДВ за формою № 1-ПДВ до контролюючого органу за своїм основним місцем обліку документи для взяття на облік договору про спільну діяльність або договору управління майном, перелік яких визначено п. 4.6 або п. 4.7 розділу IV Порядку обліку.

При цьому подані документи повертаються контролюючим органом уповноваженій особі або управителю майна, якщо до заяви за формою № 1-ПДВ не додано всіх необхідних документів або за результатами розгляду реєстраційної заяви платника ПДВ контролюючий орган відмовляє в реєстрації особи як платника ПДВ.

Змінами до п. 11.34 розділу XI Порядку обліку перелік підстав для зняття з обліку договорів про спільну діяльність і договорів управління майном доповнено новою підставою — анулювання реєстрації як платника ПДВ за умови відсутності грошових зобов’язань і податкового боргу або після їх погашення.

Пунктом 3 наказу № 747 встановлено, що уповноважені особи за договорами про спільну діяльність та управителі майна за договорами управління майном (у розумінні абзаців третього та четвертого п. 1.7 розділу I Порядку обліку), які на дату набрання чинності цим наказом (16.10.2015 р.) не зареєстровані платниками ПДВ (у розумінні підпунктів 4, 5 п. 180.1 ст. 180 Податкового кодексу), втратили ознаки платників податків за такими договорами:

з 01.01.2015 р., якщо вони не були зареєстровані як платники ПДВ за такими договорами або анулювання їх реєстрації як платників ПДВ за такими договорами здійснено раніше 01.01.2015 р.;

з дати анулювання їх реєстрації як платників ПДВ за такими договорами, якщо таке анулювання здійснено після 01.01.2015 р.

Зняття зазначених договорів з обліку в контролюючих органах здійснюється за самостійними рішеннями таких органів (без подання заяви за формою № 8-ОПП) відповідно до п. 11.34 розділу XI Порядку обліку.

Змінено перелік документів, що подаються нерезидентом для взяття на облік в контролюючих органах, у разі отримання іноземною компанією або організацією майнових прав на нерухомість або землю в Україні

Законом № 655 внесено зміни до ст. 64 Податкового кодексу та визначено перелік документів, що подаються нерезидентом для взяття на облік в контролюючих органах, у разі отримання іноземною компанією чи організацією майнових прав на нерухомість або землю в Україні, які підлягають оподаткуванню, якщо спосіб та цілі отримання цього майна не потребують створення такою компанією (організацією) відокремленого підрозділу чи постійного представництва нерезидента в Україні.

До внесення таких змін до Податкового кодексу перелік документів, що подавався нерезидентом у зазначеному випадку, було визначено п. 4.4 розділу IV Порядку обліку та, зокрема, передбачалося подання нерезидентом документального підтвердження або обґрунтування того, що спосіб та цілі отримання майна не потребують створення такою компанією (організацією) відокремленого підрозділу або постійного представництва нерезидента в Україні та володіння таким майном іноземною компанією є тимчасовим з подальшим відчуженням.

Законом № 655 подання таких документів не передбачено. У зв’язку із цим перелік документів, що подається згідно з п. 4.4 розділу IV Порядку обліку нерезидентом для взяття на облік у контролюючих органах, приведено у відповідність із положеннями ст. 64 Податкового кодексу зі змінами, внесеними Законом № 655.

Надання відомостей щодо осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку юридичної особи

Змінами до п. 9.3 розділу IX Порядку обліку встановлено, що відомості щодо осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку юридичної особи, також оновлюються контролюючими органами у Єдиному банку даних юридичних осіб на підставі реєстраційної заяви платника ПДВ (про реєстрацію, перереєстрацію або внесення змін), якщо таку реєстраційну заяву було подано в один із способів, визначених п. 183.9 ст. 183 Податкового кодексу, та задоволено контролюючим органом.

У цьому випадку платник податків звільняється від подання до контролюючого органу заяви за формою № 1-ОПП у зв’язку зі зміною відомостей щодо осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського
та/або податкового обліку юридичної особи.

Про місця обліку платників податків

Платник податків може отримати перелік контролюючих органів, у яких перебуває на обліку за неосновним місцем обліку, у контролюючому органі за основним місцем обліку у разі подання відповідного звернення (зміни до п. 7.4 розділу VII Порядку обліку).

Зняття з обліку юридичних осіб

Змінами до п. 11.5 розділу XI Порядку обліку визначено, що координацію заходів щодо зняття з обліку у зв’язку з припиненням юридичної особи, яка протягом року змінила місцезнаходження, що пов’язано зі зміною адміністративного району, у тому числі формування та видачу довідок (повідомлень), передбачених розділом XI Порядку обліку, проводить контролюючий орган, у якому платник податків перебуває на обліку за основним місцем обліку на момент отримання відомостей (документів), визначених цим пунктом.

Перелік обставин заперечень контролюючого органу щодо здійснення державної реєстрації припинення юридичної особи доповнено новою обставиною — не завершено всі митні процедури (зміни до п. 11.27 розділу XI Порядку обліку).

Зміни для фізичних осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія або територія проведення АТО

Для забезпечення остаточних розрахунків за податками від провадження підприємницької діяльності фізичними особами, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія або територія проведення антитерористичної операції, наказом № 747 внесено зміни до п. 11.32 розділу XI Порядку обліку та встановлено, що після державної реєстрації припинення підприємницької діяльності таких фізичних осіб процедури та дії, визначені пп. 6 п. 11.32 розділу XI цього Порядку, можуть проводитися за місцем перебування таких осіб у разі їх звернення до відповідних контролюючих органів з документальним підтвердженням особи та місця перебування.

Зміни щодо порядку реєстрації платників ПДВ

Наказом № 747 викладено у новій редакції додаток 13 до Положення ПДВ, яким встановлено форму витягу з реєстру платників ПДВ (форма № 2-ВР).

Нову форму витягу структуровано, та у зв’язку з прийняттям Закону № 643 витяг доповнено реквізитами додаткового рахунку в системі електронного адміністрування ПДВ сільськогосподарського підприємства, що обрало спеціальний режим оподаткування відповідно до ст. 209 Податкового кодексу, призначеного для перерахування коштів на спеціальний рахунок.

Скорочено з п’яти до трьох робочих днів строк для здійснення контролюючими органами заходів щодо реєстрації сільськогосподарського підприємства як суб’єкта спеціального режиму оподаткування та щодо виключення підприємства із реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування.

«Гарячі лінії»

Дата: 21 лютого, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42