ПДФО

ПДФО та ЄСВ із сум лікарняних переселенцям з території АТО

Чи утримується та перераховується податок на доходи фізичних осіб з суми допомоги по тимчасовій непрацездатності, нарахованої та виплаченої Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності фізичним особам, які переселилися з території АТО, а також чи нараховується та утримується єдиний внесок із сум такої допомоги, розглянемо в цій статті.


Пунктом 3 розділу VII Закону № 1105 встановлено, що особливості виплати матеріального забезпечення за соціальним страхуванням внутрішньо переміщеним особам (громадянам України, які переселилися з тимчасово окупованої території, території проведення АТО або зони надзвичайної ситуації) визначаються Кабінетом Міністрів України.

Порядком № 37 встановлено механізм надання матеріального забезпечення за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі — Фонд) особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення АТО, за видами матеріального забезпечення, зокрема допомоги по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною).

Згідно з п. 4 зазначеного Порядку для отримання матеріального забезпечення застраховані особи звертаються особисто або через законного представника до районної, міжрайонної, міської виконавчої дирекції відділення Фонду за фактичним місцем проживання (перебування) із заявою, яка повинна містити реквізити банківської установи та номер поточного рахунку застрахованої особи для зарахування матеріального забезпечення, та пред’являють паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу, та довідку про взяття на облік, а також надають документи, передбачені пунктами 5 — 9 цього Порядку, а у разі подання заяви законним представником застрахованої особи додатково пред’являються документ, що посвідчує особу законного представника, та документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника.

Відповідно до п. 19 Порядку № 37 оригінали та засвідчені копії документів, визначених у підпунктах 4 — 9 цього Порядку, інші документи, на підставі яких здійснювались нарахування та виплата матеріального забезпечення, зберігаються в персональній справі застрахованої особи (або одержувача допомоги) у робочому органі Фонду, який здійснив виплату матеріального забезпечення, протягом 5 років.

Отже, з метою реалізації права застрахованих осіб, які переселилися з території проведення АТО, на матеріальне забезпечення робочі органи Фонду на підставі поданих такими особами документів нараховують і виплачують за рахунок своїх коштів матеріальне забезпечення.

Порядок оподаткування доходів фізичних осіб податком на доходи фізичних осіб регламентується розділом IV Податкового кодексу, згідно з пп. 164.2.20 п. 164.2 ст. 164 якого до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються інші доходи, крім зазначених у ст. 165 цього Кодексу.

Відповідно до пп. 165.1.1 п. 165.1 зазначеної статті до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються, зокрема, суми компенсацій (суми допомоги по вагітності та пологах), суми винагород і страхових виплат, які отримує платник податку з бюджетів та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування та у формі фінансової допомоги інвалідам з Фонду соціального захисту інвалідів згідно із законом.

Водночас слід зауважити, що винятки, передбачені цим підпунктом, не поширюються на виплату заробітної плати, грошової (вихідної) допомоги при виході на пенсію (у відставку) та виплату, пов’язану з тимчасовою втратою працездатності.

Згідно з п. 168.1 ст. 168 Податкового кодексу податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов’язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставки податку 15 (20)%, встановлені ст. 167 цього Кодексу.

Водночас об’єктом оподаткування військовим збором є доходи, визначені ст. 163 Кодексу (пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу).

Відповідно до п. 163.1 ст. 163 зазначеного Кодексу об’єктом оподаткування резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, до складу якого включаються доходи, перелік яких визначено підпунктами 164.2.1 — 164.2.19 п. 164.2 ст. 164 цього Кодексу. Крім того, до зазначеного переліку включаються інші доходи, крім зазначених у ст. 165 Кодексу, що передбачені пп. 164.2.20 п. 164.2 ст. 164 Кодексу.

Ставка збору становить 1,5% від об’єкта оподаткування, визначеного пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу.

Таким чином, сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, що нараховується і виплачується робочими органами Фонду особам, які переселилися з території проведення АТО, оподатковується податком на доходи фізичних осіб та військовим збором, як інші доходи, на загальних підставах. При цьому робочі органи Фонду мають виконати всі встановлені Податковим кодексом функції податкового агента.

Абзацом сьомим п. 1 частини першої ст. 4 Закону про ЄСВ визначено, що платниками єдиного внеску є роботодавці, зокрема підприємства, установи, організації, фізичні особи, які використовують найману працю, військові частини та органи, які виплачують допомогу по тимчасовій непрацездатності, допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами, для осіб, зазначених у п. 11 цієї частини.

Відповідно до п. 11 частини першої ст. 4 Закону про ЄСВ особи, які отримують допомогу по тимчасовій непрацездатності, також є платниками єдиного внеску.

Роботодавці є страхувальниками для осіб, які отримують допомогу по тимчасовій непрацездатності, які згідно з частиною шостою ст. 7 цього Закону здійснюють нарахування єдиного внеску за таких платників за рахунок сум, на які єдиний внесок нараховано.

Таким чином, оскільки робочі органи Фонду не є роботодавцями для осіб, які переселилися з районів проведення АТО, то допомога по тимчасовій непрацездатності, що нараховується та виплачується цими органами за їх рахунок, не є базою нарахування та утримання єдиного внеску.

 

Допомога по тимчасовій непрацездатності переселенцям з території АТО

Хто виплачує
і за чий рахунок

Куди звертатися

Оподаткування ПДФО

Оподаткування військовим збором

Нарахування та утримання єдиного внеску

Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

До відділення Фонду за фактичним місцем проживання (перебування)

15 (20)%*

1,5%

-

* 15% застосовується до бази оподаткування, що не перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року (у 2015 р. - 12 180 грн.), якщо перевищує - 20%.

«Гарячі лінії»

Дата: 18 липня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42