Рентна плата

Подання Податкової декларації з рентної плати

Відповідно до п. 257.1 ст. 257 Податкового кодексу базовий податковий (звітний) період для рентної плати (далі — плата) дорівнює календарному кварталу.


На підставі п. 257.3 цієї статті платник плати протягом 40 календарних днів, які настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, подає до відповідного контролюючого органу за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, податкову декларацію, яка містить додатки:

з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин:

 • за місцезнаходженням ділянки надр, з якої видобуто корисні копалини, у разі розміщення такої ділянки надр у межах території України;
 • за місцем обліку платника рентної плати у разі розміщення ділянки надр, з якої видобуто корисні копалини, в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України;
 • з рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’я-заних з видобуванням корисних копалин, — за місцезнаход-женням ділянки надр;
 • з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України — за місцем податкової реєстрації;
 • з рентної плати за спеціальне використання води — за місцем податкової реєстрації;
 • з рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів — за місцезнаходженням лісової ділянки;
 • з рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України — за місцем його податкової реєстрації.

Наказом № 719, який набрав чинності з дня його офіційного опублікування («Офіційний вісник України» № 75/2015) — 29.09.2015 р., затверджено форму Податкової декларації з рентної плати.

Згідно з п. 46.6 ст. 46 Податкового кодексу до визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення.

Отже, за новою формою, затвердженою наказом № 719, Податкова декларація з плати подаватиметься за ІV квартал цього року та наступні податкові періоди.

За ІІІ квартал 2015 р. платники плати залежно від об’єкта оподаткування звітують за формами, затвердженими наказами № 1000, № 1011, № 1018, № 1403, № 1404.

Проте форми, затверджені наказами № 1011 та № 1018, передбачають базовий податковий (звітний) період — календарний місяць.

У зв’язку з цим платникам плати запропоновано за транспортування нафти i нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та aміaкy територією України та за користування радіочастотним ресурсом України подати розрахунки за діючими формами, затвердженими наказами № 1011, № 1018, із зазначенням у рядку 1 «Податковий період» цифри «9», що означатиме подання розрахунків за ІІІ квартал 2015 р. із граничним строком подання 09.11.2015 р.

Граничним строком сплати є 19.11.2015 р.

При цьому при заповненні розрахунків платники мають дотримуватися таких рекомендацій.

Форма, затверджена наказом № 1018 (за користування радіочастотним ресурсом України):

 • у рядку 2.1 «Нараховано збору усього за звітний місяць» розділу ІІ слід зазначити зобов’язання за звітний квартал;
 • у колонці 2.1 «Вид документа (ліцензія або дозвіл)» розділу І вказати ліцензію або дозвіл на радіочастотні ресурси три рази: окремо липень, серпень, вересень — у разі дії у відповідному місяці.

Форма, затверджена наказом № 1011 (за транспортування нафти i нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та aміaкy територією України):

 • у рядку 4 «Податкове зобов’я-зання за звітний період» розділу ІІ слід зазначати зобов’язання за звітний квартал;
 • у рядку 3 «Об’єкт оподаткування» додатка до Податкового розрахунку з рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами та у рядку 6 «Об’єкт оподаткування» додатка до Податкового розрахунку з рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України вказати об’єкт оподаткування за три місяці ІІІ кварталу цього року.

Форми, затверджені наказами № 1403 (податкова декларація збору за спеціальне використання води), № 1404 (податковий розрахунок збору за спеціальне використання лісових ресурсів), передбачають базовий податковий (звітний) період — календарний квартал та подаються за звітний (податковий) період — три квартали 2015 р.

Водночас податковий розрахунок з рентної плати за видобування нафти та газового конденсату подається одним квартальним розрахунком, оскільки відповідно до п. 252.8 ст. 252 Податкового кодексу фактична ціна реалізації для нафти та конденсату визначається за податковий (звітний) період станом на перше число місяця, що настає за податковим (звітним) періодом.

 

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42