Митна справа

Управління митними ризиками в наземних пунктах пропуску

Перш за все визначимось із основними поняттями, як-то «ризик», «управління ризиками», «автоматизована система аналізу та управління ризиками» (далі — АСАУР).

Так, положеннями частини першої ст. 361 Митного кодексу визначено, що управління ризиками — це робота митниць ДФС з аналізу ризиків, їх виявлення та оцінки, розроблення та практичної реалізації заходів, спрямованих на мінімізацію ризиків, оцінки ефективності та контролю застосування цих заходів.

При цьому під ризиком слід розуміти ймовірність недотримання вимог законодавства України з питань державної митної справи.

Відповідно до частини першої ст. 320 цього Кодексу форми та обсяги контролю, достатнього для забезпечення додержання законодавства з питань державної митної справи та міжнародних договорів України при митному оформленні, обираються митницями (митними постами) на підставі результатів застосування системи управління ризиками.

Митниці ДФС згідно з положеннями частини другої ст. 361 Митного кодексу застосовують систему управління ризиками (далі — СУР) для визначення товарів, транспортних засобів, документів і осіб, які підлягають митному контролю, форм митного контролю, що застосовуються до таких товарів, транспортних засобів, документів і осіб, а також обсягу митного контролю.

Таким чином, при здійсненні митного контролю, у тому числі у наземних пунктах пропуску, з метою визначення форм та обсягів митного контролю використовується СУР, що відповідає міжнародним стандартам сучасного митного адміністрування та кращій світовій практиці.

Зокрема, відповідно до стандартів, визначених Кіотською конвенцією, при застосуванні митного контролю використовується система управління ризиками, а митна служба застосовує метод аналізу ризиків для визначення осіб і товарів, у тому числі транспортних засобів, що підлягають перевірці, та ступеня такої перевірки.

Система управління ризиками приходить на зміну тотальному 100-відсотковому контролю і є тим дієвим механізмом, що спрямовано на забезпечення інтересів усіх учасників митних правовідносин — як держави, так і суб’єктів ЗЕД, зокрема, шляхом мінімізації суб’єктивного та дискреційного (тобто можливість прийняття рішення на власний розсуд без наявності підстав) факторів при здійсненні митного контролю і, як наслідок, дає змогу зменшити рівень корупції на митниці.

Автоматизована система аналізу та управління ризиками, яка побудована і застосовується українською митницею, базується на міжнародному досвіді багатьох країн, має ряд унікальних власних підходів та оновлюється з урахуванням нової інформації про досвід інших країн. Систему було схвалено міжнародними експертами (країн ЄС, США) та представлено на запрошення Всесвітньої митної організації у Брюсселі в 2013 р. як приклад найкращої практики.

Також у липні цього року за підтримки інструменту технічної допомоги та обміну інформацією Європейської Комісії TAIEX Департаментом аналізу ризиків та протидії митним правопорушенням ДФС України було проведено міжнародний семінар на тему «Управління ризиками в автомобільних та залізничних пунктах пропуску». У рамках семінару експерти ЄС (Німеччини, Польщі, Литви) поділились практичним досвідом щодо особливостей здійснення аналізу та оцінки митних ризиків з урахуванням специфіки пунктів пропуску (автомобільних, залізничних).

Проведення таких та інших заходів у рамках міжнародної співпраці має неабияку практичну користь, оскільки вони є платформою не лише для обміну досвідом, а й для обговорення можливих шляхів подальшого вдосконалення СУР в митницях ДФС, поглиблення європейської інтеграції України, налагодження діалогу з громадськістю та бізнес-спільнотою тощо.

Як визначено частиною четвертою ст. 337 Митного кодексу контроль із застосуванням СУР — це оцінка ризику шляхом аналізу (у тому числі з використанням інформаційних технологій) поданих документів у конкретному випадку переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України з метою обрання форм та обсягу митного контролю, достатніх для забезпечення додержання вимог законодавства України з питань державної митної справи.

При цьому митниці ДФС при проведенні митного контролю повинні керуватися принципом вибірковості і, як правило, обмежуватися формами митного контролю, достатніми для забезпечення додержання митного законодавства України. Тобто митний контроль передбачає виконання митницями ДФС мінімуму митних формальностей, необхідних для забезпечення додержання законодавства України з питань державної митної справи.

Згідно з п. 12 розділу І Порядку № 684 контроль із застосуванням СУР, що здійснюється відповідно до ст. 337 Митного кодексу, може бути автоматизованим, неавтоматизованим та комбінованим. При цьому при розробленні заходів з управління ризиками перевага надається автоматизованому та комбінованому контролю із застосуванням СУР.

Таким чином, контроль із застосуванням системи управління ризиками передбачає використання інформаційних технологій. На практиці це реалізується за допомогою АСАУР, функціональними елементами якої є електронні профілі ризику.

Порядком № 684 визначено, що АСАУР — це сукупність програмно-інформаційних комплексів, які забезпечують функціонування системи управління ризиками під час митного контролю та оформлення товарів і транспортних засобів. На сьогодні в АСАУР функціонують такі модулі:

  • при митному оформленні митної декларації (у тому числі електронної митної декларації);
  • у пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного та залізничного сполучення (по так званих червоному та зеленому коридорах).

Слід зазначити, що відповідно до кращих світових практик та з урахуванням підходів щодо виконання митницями ДФС мінімуму митних формальностей, необхідних для забезпечення додержання митного законодавства, передбачено, що митницями на кордоні переважно здійснюється аналіз ризиків безпеки.

Отже, управління ризиками в пунктах пропуску зосереджено  насамперед на ризиках незаконного переміщення через митний кордон товарів, на які встановлено заборони, обмеження, незаконного переміщення культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, вибухових речовин, радіоактивних матеріалів, зброї та боєприпасів, підакцизних товарів, наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів, фальсифікованих лікарських засобів тощо, а також ризиках недоставлення товарів до митниці призначення або їх підміни.

За допомогою АСАУР здійснюється автоматизоване зіставлення даних (відомостей) з конкретного переміщення на предмет збігу їх із закладеними в АСАУР алгоритмами перевірки (профілями ризику). У разі виявлення можливих ризиків порушення митного законодавства інспектору митниці автоматично видається перелік митних формальностей (заходів контролю), які необхідно виконати для підтвердження або спростування виявлених ризиків.

Слід зазначити, що відомості, які містяться в профілях ризику (індикатори ризику та їх конкретні числові значення), є предметом особливого інтересу з боку суб’єктів ЗЕД. Однак паспорти профілів ризику, якими вони затверджуються, є службовою інформацією. Такий підхід до захисту інформації про індикатори/профілі ризику застосовується практично в усіх країнах для недопущення умисного маніпулювання (викривлення) відомостями, які подаються до митного оформлення, з метою уникнення митного контролю.

Порядком № 684 визначено такі види митних формальностей: обов’язковий, обов’язковий за умови, у разі потреби. При цьому зазначеним Порядком чітко визначено процедуру та випадки невиконання митних формальностей, сформованих за результатами застосування СУР.

Також Порядком № 684 передбачено можливість, коли сформований за допомогою АСАУР перелік митних формальностей може доповнюватись/коригуватись на підставі використання інших (крім електронних профілів ризику) інструментів з управління ризиками, наприклад  переліків індикаторів ризику.

Такий підхід забезпечує можливість здійснення повноцінної комплексної оцінки ризиків конкретної зовнішньоекономічної операції. Саме такою є сучасна світова практика, яка передбачає поєднання засобів автоматизації та людського інтелекту для забезпечення оцінки й аналізу ризиків під час митного контролю.

Дотримуючись такої практики, сьогодні розроблено та затверджено нормативно-правові основи для запровадження в Україні так званого таргетингу під час митного контролю товарів і транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон, що дасть змогу зосередити ресурси митниці на найбільших областях ризику, тим самим зменшивши трансакційні витрати бізнесу, та посилити транзитний потенціал України.

Такий підхід дає змогу підвищити якість оцінки ризиків та зменшити кількість відібраних для контролю переміщень. Також управління ризиками в пунктах пропуску передбачає запровадження аналізу та оцінки ризиків на основі попереднього інформування перевізниками для забезпечення можливості обробки завчасно отриманої попередньої інформації.

Це, у свою чергу, дасть можливість пришвидшити пропуск товарів і транспортних засобів через митний кордон шляхом спрощення і гармонізації митних процедур безпосередньо на кордоні, обмеживши їх тим-самим мінімумом, необхідним для виявлення ризиків безпеки.

Слід підкреслити, що спрацьовування АСАУР ще не свідчить про наявність порушення, а лише про необхідність додаткової перевірки для підтвердження або спростування такої можливості. Таким чином, сприйняття СУР окремими суб’єктами ЗЕД як інструменту припинення чи заборони ризикових транзакцій не відповідає цілям її застосування, визначеним частиною третьою ст. 361 Митного кодексу.

 

«Гарячі лінії»

Дата: 24 січня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42