Новини
Тема: ПДФО, Приватні підприємці

Включення до складу витрат підприємця вартості «мобільних» розмов

Чи включається до складу витрат вартість розмов, які здійснює фізична особа — підприємець з мобільних телефонів, якщо ці розмови пов’язані з підприємницькою діяльністю?


Відповідно до пп. «ґ» пп. 138.10.2 п. 138.10 ст. 138 Податкового кодексу до складу витрат включаються, зокрема, витрати на оплату послуг зв’язку (пошта, телеграф, телефон, телекс, телефакс, стільниковий зв’язок та інші подібні витрати).

Згідно із п. 138.2 ст. 138 цього Кодексу витрати, які враховуються для визначення об’єкта оподаткування, визнаються на підставі первинних документів, що підтверджують здійснення платником податку витрат, обов’язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку, та інших документів, встановлених розділом II цього Кодексу.

Витрати, не підтверджені відповідними розрахунковими, платіжними та іншими первинними документами, обов’язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку та нарахування податку, не включаються до складу витрат (п. 139.1.9 п. 139.1 ст. 139 Податкового кодексу).

Отже, витрати на оплату послуг мобільного зв’язку включаються до складу витрат фізичної особи — підприємця за умови, що вони пов’язані з господарською діяльністю такої фізичної особи — підприємця та підтверджені відповідними первинними документами.

Зокрема, це договори на підключення, інші угоди, рахунки-фактури, у разі контрактного підключення — деталізовані рахунки від оператора із зазначенням номерів абонентів і часу їх розмов, журнали обліку дзвінків із зазначенням цілей дзвінків та їх тривалості за кожним номером — якщо підключення здійснюється шляхом придбання карток, щомісячні письмові звіти про здійснені переговори.


Єдина база податкових знань, www.sta.gov.ua