Інші податки

Банківські рахунки: змінено порядок подання повідомлень

З 25.11.2015 р. набирає чинності наказ № 721, яким затверджено Порядок подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів (далі — Порядок).
Зазначений Порядок розроблено з метою приведення у відповідність із Законом № 344 та забезпечення реалізації норм ст. 69 розділу ІІ Податкового кодексу. З дня набрання чинності новим Порядком втрачає чинність Порядок подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів, затверджений наказом № 853.
Розглянемо основні зміни та новації, затверджені у новій редакції Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів.


Облік рахунків платників податків

ДФС України здійснює облік рахунків платників податків у національній та іноземних валютах, у цінних паперах та кореспондентських рахунків.

Згідно зі ст. 69 Податкового кодексу банки та інші фінансові установи зобов’язані надіслати повідомлення про відкриття або закриття рахунку платника податків — юридичної особи, у тому числі відкритого через його відокремлені підрозділи, чи самозайнятої фізичної особи до контролюючого органу, в якому стоїть на обліку платник податків, у день відкриття/закриття рахунку. Також банки зобов’язані надіслати повідомлення про відкриття або закриття власного кореспондентського рахунку до контролюючого органу, в якому стоять на обліку, у день відкриття/закриття рахунку.

Надання інформації щодо відкриття/закриття рахунків платників податків здійснюється шляхом обміну електронними документами між ДФС України та фінансовими установами, що надсилаються на адресу Інформаційного порталу ДФС України, який працює цілодобово. Інформаційний портал ДФС України в середньому за день отримує та опрацьовує близько 5,5 тис.  повідомлень про відкриття рахунків та  4,4 тис.  повідомлень про закриття рахунків.

На кожне отримане повідомлення банку ДФС України формує та направляє банку першу квитанцію, яка є підтвердженням передачі відповідного файла повідомлень до ДФС України засобами телекомунікаційного зв’язку (див. рис.).

 

 

Друга квитанція засвідчує факт і час проходження файлом повідомлень форматно-логічного контролю, а також містить відомості щодо приймання інформації файла повідомлень до опрацювання або її відхилення. Датою та часом надання фінансовою установою повідомлення в електронному вигляді до ДФС України є дата і час, зафіксовані у другій квитанції про прийняття до оброблення файла повідомлень, за умови відсутності помилки при прийманні цього повідомлення.

На повідомлення про відкриття рахунку формується файл-відповідь, який містить відомості щодо взяття на облік або відмови у взятті на облік у контролюючих органах рахунку платника податків.

Процедура взяття на облік в органах ДФС рахунків платників податків, відкритих у банках та інших фінансових установах, триває від кількох хвилин до 1 год.

Повідомлення про відкриття/закриття рахунків

Порядком визначено послідовність дій банків та інших фінансових установ при наданні повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків до контролюючих органів, у яких обліковуються платники податків, та відкриття/закриття банками власних кореспондентських рахунків, а також форму і зміст повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах, перелік підстав для відмови контролюючих органів у взятті рахунків на облік. У новій редакції Порядку:

  • передбачено можливість відкриття рахунку банком на підставі інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, отриманої банком відповідно до закону, із зазначенням даних про взяття на облік у контролюючих органах як платника податків;
  • з двох до одного робочого дня зменшено термін, необхідний для відкриття підприємством рахунку у банку;
  • скасовано обов’язкове роздрукування фінансовими установами та органами ДФС паперових копій електронних повідомлень про відкриття рахунків платникам податків;
  • змінено порядок направлення та формат файлів (пакетів файлів) для обміну інформацією в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв’язку між ДФС України та фінансовими установами;
  • запроваджено принцип мовчазної згоди у разі недотримання контролюючим органом визначених строків для направлення банку повідомлення про взяття або відмову у взятті рахунку на облік. Зокрема, встановлено, що у таких випадках рахунок вважається взятим на облік на час і дату отримання банком повідомлення (квитанції) контролюючого органу про підтвердження факту приймання відповідного повідомлення банку до оброблення. Згідно з п. 69.4 ст. 69 Податкового кодексу банк має право проводити видаткові операції за рахунком клієнта починаючи з дати отримання таким банком повідомлення органу ДФС про взяття рахунку на облік або з дати, визначеної як дата взяття на облік у органі ДФС за мовчазною згодою.

Програмне забезпечення

Якщо файл повідомлень містить повідомлення про відкриття рахунку платника податків у фінансовій установі, прийняте ДФС до оброблення, на таке повідомлення надається відповідь у вигляді пакета файлів, що містить файл-відповідь і квитанцію про приймання до оброблення файла повідомлень.

Сформовані друга квитанція та файл-відповідь після накладання на них електронного цифрового підпису (далі — ЕЦП) засобами програмного забезпечення ДФС включаються до пакета файлів (ZIP-архів).

Пакети файлів створюються у форматі Lempel Ziv Welch (ZIP).

Фінансова установа після отримання пакета файлів проводить його розархівування та перевірку ЕЦП квитанції та файла-відповіді, що містяться в пакеті файлів, перевірку відповідності розшифрованих файлів затвердженому формату і зіставлення отриманої інформації зі змістом файла повідомлень.

З дня набрання чинності Порядком ДФС України вноситимуться відповідні зміни до функціонуючого програмного забезпечення в частині обміну інформацією в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв’язку між відомством та фінансовими установами.

У зв’язку із цим до 25.11.2015 р. банкам потрібно внести зміни до функціонуючого програмного забезпечення, призначеного для обміну документами з ДФС України, створення і оброблення документів у форматі, встановленому Порядком, і введення його в експлуатацію з дня набрання чинності новим Порядком.

Оновлені електронні форми документів для кожного типу файла повідомлень у форматі Adobe Portable Document Format (PDF) та схеми контролю буде розміщено на офіційному веб-порталі ДФС України (www.sfs.gov.ua).


ДОВІДКОВО

Найменування пакета файлів (ZIP-архів) формується з імені файла повідомлень за такими правилами:
1, 4 — 28-й символи збігаються з іменем файла повідомлень, для якого формується пакет файлів;
2-й символ — функціональний підтип файла-відповіді, який міститься у пакеті файлів:
для файла повідомлень F-функціональний підтип файла-відповіді — R,
для файла повідомлень P-функціональний підтип файла-відповіді — D.
3-й символ — цифра 3 — ознака пакета файлів.

 

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42