Новини
Тема: ПДФО, Приватні підприємці

Врахування суми витрат на оплату праці найманих працівників

Яка сума витрат на оплату праці найманих працівників включається до складу витрат фізичної особи — підприємця: повністю нарахована, без вирахування податку на доходи фізичних осіб та суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, чи з вирахуванням податку на доходи фізичних осіб та суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування?


Враховуючи норми пп. 138.8.2 п. 138.8, пп. «б» пп. 138.10.2 п. 138.10 та пп. «в» пп. 138.10.3 п. 138.10 ст. 138 Податкового кодексу до складу витрат платника податку включаються витрати на оплату праці працівників, які були зайняті безпосередньо у виробництві продукції, реалізації товарів, робіт, послуг (продавці, торгові агенти та ін.) та адміністративного апарату.

Пунктом 142.1 ст. 142 Податкового кодексу передбачено особливості визначення складу витрат на виплати фізичним особам згідно з трудовими договорами та договорами цивільно-правового характеру. Зокрема, до складу витрат включають нараховані витрати на оплату основної і додаткової заробітної плати та інших видів заохочень і виплат виходячи з тарифних ставок, у вигляді премій, заохочень, відшкодувань вартості товарів, робіт, послуг, витрати на оплату авторської винагороди та за виконання робіт, послуг згідно з договорами цивільно-правового характеру, будь-яка інша оплата у грошовій або натуральній формі, встановлена за домовленістю сторін відповідно до колективних договорів (угод) (крім сум матеріальної допомоги, які звільняються від оподаткування згідно з нормами розділу IV цього Кодексу).

Пунктом 138.2 ст. 138 Податкового кодексу встановлено, що витрати, які враховуються для визначення об’єкта оподаткування, визнаються на підставі первинних документів, що підтверджують здійснення платником податку витрат, обов’язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку, та інших документів, встановлених розділом II цього Кодексу.

Таким чином, за умови виконання вимог пп. 138.8.2 п. 138.8, пп. «б» пп. 138.10.2 п. 138.10 та пп. «в» пп. 138.10.3 п. 138.10 ст. 138 Податкового кодексу фізичні особи — підприємці, що перебувають на загальній системі оподаткування, мають право включити до складу витрат лише витрати на оплату праці, які включають нараховані витрати на оплату основної і додаткової заробітної плати та інших видів заохочень і виплат виходячи з тарифних ставок, у вигляді премій, заохочень, відшкодувань вартості товарів, робіт, послуг, витрати на оплату авторської винагороди та за виконання робіт, послуг згідно з договорами цивільно-правового характеру та підтвердженні документально.

При цьому витрати на оплату праці включаються повністю, без вирахування податку на доходи фізичних осіб та суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.


Єдина база податкових знань, www.sta.gov.ua