ПДФО

Гранти на видавництво підручників

Чи підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб сума коштів у вигляді грантів, одержаних фізичною особою — резидентом від вітчизняних фондів, а також іноземних фондів, зареєстрованих за межами території України, на видавництво підручників, тираж яких розповсюджуватиметься як благодійна допомога?

У ст. 6 Закону № 5073 зазначено, що благодійним грантом визнається цільова допомога у формі валютних цінностей, яка має бути використана бенефіціаром протягом строку, визначеного благодійником.


ДОВІДКОВО

Бенефіціар — це набувач благодійної допомоги (фізична особа, неприбуткова організація або територіальна громада),
що одержує допомогу від одного чи кількох благодійників для досягнення цілей, визначених Законом № 5073.


Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Податкового кодексу, пп. 165.1.4 п. 165.1 ст. 165 якого передбачено, що до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається сума виплат чи відшкодувань (крім заробітної плати чи інших виплат та відшкодувань за цивільно-правовими договорами), які здійснюються з урахуванням п. 170.7 ст. 170 цього Кодексу, зокрема, іншими неприбутковими організаціями (крім кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ) та благодійними фондами України, статус яких визначається відповідно до закону, на користь отримувачів таких виплат, крім будь-яких виплат або відшкодувань членам керівних органів таких організацій чи фондів та пов’язаним з ними фізичним особам.

Відповідно до пп. 170.7.1 п. 170.7 ст. 170 Податкового кодексу не оподатковується та не включається до загального місячного або річного оподатковуваного доходу платника податку благодійна, у тому числі гуманітарна, допомога, яка надходить на його користь у вигляді коштів або майна (безоплатно виконаної роботи, наданої послуги) та відповідає вимогам, визначеним цим пунктом.

Для цілей оподаткування благодійна допомога поділяється на цільову та нецільову.

Цільовою є благодійна допомога, що надається під визначені умови та напрями її витрачання, а нецільовою вважається допомога, яка надається без встановлення таких умов або напрямів.

Підпунктом 170.7.4 п. 170.4 ст. 170 цього Кодексу визначено перелік цільової благодійної допомоги, яка надається резидентами — юридичними чи фізичними особами у будь-якій сумі (вартості), що не включається до оподатковуваного доходу платника податку. У даному переліку цільової благодійної допомоги благодійний грант на видавництво підручників не передбачено.

Водночас згідно з пп. 170.7.3 п. 170.7 цієї статті не включається до оподатковуваного доходу сума нецільової благодійної допомоги, у тому числі матеріальної, що надається резидентами — юридичними або фізичними особами на користь платника податку протягом звітного податкового року сукупно у розмірі, що не перевищує суми граничного розміру доходу, визначеного згідно з абзацом першим пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 Податкового кодексу, встановленого на 1 січня такого року (у 2015 р. — 1710 грн.).

Благодійник — юридична особа зазначає відомості про надані суми нецільової благодійної допомоги у податковій звітності.

У разі отримання нецільової благодійної допомоги від благодійника — фізичної чи юридичної особи платник податку зобов’язаний подати річну податкову декларацію із зазначенням її суми, якщо загальна сума отриманої нецільової благодійної допомоги протягом звітного податкового року перевищує її граничний розмір, установлений абзацом першим пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 Податкового кодексу.

Враховуючи викладене, сума коштів у вигляді грантів, одержаних фізичною особою від вітчизняних фондів на видавництво підручників, тираж яких розповсюджуватиметься як благодійна допомога, не підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб у розмірі, що не перевищує суми граничного розміру доходу, визначеного згідно з абзацом першим пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 Податкового кодексу (у 2015 р. — 1710 грн.), а сума перевищення оподатковується за ставками 15 (20)%.

Водночас доходи (прибуток), отримані з джерел за межами України, — іноземні доходи є об’єктом оподаткування резидента (пп. 163.1.3 п. 163.1 ст. 163 Кодексу).

Оподаткування іноземного доходу регламентується п. 170.11 ст. 170 Податкового кодексу, пп. 171.11.1 якого передбачено, якщо джерело виплат будь-яких оподатковуваних доходів є іноземним, сума такого доходу включається до загального річного оподатковуваного доходу платника податку — отримувача, який зобов’язаний подати річну податкову декларацію, та оподатковується за ставками, визначеними у п. 167.1 ст. 167 цього Кодексу, тобто 15 (20)%.

Отже, сума коштів у вигляді грантів, одержаних фізичною особою від іноземних фондів, зареєстрованих за межами території України, на видавництво підручників, тираж яких розповсюджуватиметься як благодійна допомога, включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку як іноземний дохід та оподатковується на загальних підставах за ставками 15 (20)%.

У разі якщо згідно з нормами міжнародних договорів, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, платник податку може зменшити суму річного податкового зобов’язання на суму податків, сплачених за кордоном, він визначає суму такого зменшення за зазначеними підставами у річній податковій декларації (пп. 170.11.2 п. 170.11 ст. 170 Податкового кодексу).