ПДФО

Дохід за договором суперфіцію

За договором суперфіцію власник  — фізична особа — нерезидент надає у користування земельну ділянку для забудови юридичній особі й отримує за це плату. Чи є така плата орендною і чи повинна фізична особа — нерезидент при укладанні договору суперфіцію дотримуватися вимог пп. 170.1.3 п. 170.1 ст. 170 Податкового кодексу? Якщо ні, яким чином оподатковується такий дохід податком на доходи фізичних осіб та військовим збором?


Право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій) визначено главою 161 Земельного кодексу та главою 34 Цивільного кодексу.

Статтею 1021 Земельного кодексу визначено підстави для набуття і зміст права користування чужою земельною ділянкою, зокрема для забудови. А саме: право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій) виникає на підставі договору між власником земельної ділянки та особою, яка виявила бажання користуватися цією земельною ділянкою для таких потреб, відповідно до Цивільного кодексу.

Згідно з п. 5 ст. 1021 Земельного кодексу укладення договорів про надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб або забудови здійснюється відповідно до Цивільного кодексу з урахуванням вимог Земельного кодексу.

Як установлено ст. 413 Цивільного кодексу, власник земельної ділянки має право надати її в користування іншій особі для будівництва промислових, побутових, соціально-культурних, житлових та інших споруд і будівель (суперфіцій). Таке право виникає на підставі договору або заповіту.

Власник має право на отримання плати за користування його земельною ділянкою землекористувачем (суперфіціарієм) (ст. 414 Цивільного кодексу).

Водночас за договором найму (оренди) земельної ділянки наймодавець зобов’язується передати наймачеві земельну ділянку на встановлений договором строк у володіння та користування за плату. Відносини найму (оренди) земельної ділянки регулюються Законом № 161 (ст. 792 Цивільного кодексу).

Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Податкового кодексу, п. 170.1 ст. 170 якого встановлено порядок оподаткування доходу від надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм).

Відповідно до пп. 170.1.3 цього пункту нерухомість, що належить фізичній особі — нерезиденту, надається в оренду виключно через фізичну особу — підприємця або юридичну особу — резидента (уповноважених осіб), що виконують представницькі функції такого нерезидента на підставі письмового договору та виступають його податковим агентом щодо таких доходів. Нерезидент, який порушує норми цього підпункту, вважається таким, що ухиляється від сплати податку.

Водночас п. 170.10 ст. 170 Податкового кодексу визначено особливості оподаткування доходів, отриманих нерезидентами, у пп. 170.10.1 якого зазначено, що доходи з джерелом їх походження в Україні, що нараховуються (виплачуються, надаються) на користь нерезидентів, оподатковуються за правилами та ставками, визначеними для резидентів (з урахуванням особливостей, визначених деякими нормами вищезазначеного розділу для нерезидентів).

У разі якщо доходи з джерелом їх походження в Україні виплачуються нерезиденту резидентом — юридичною або самозайнятою фізичною особою, такий резидент вважається податковим агентом нерезидента щодо таких доходів. Під час укладення договору з нерезидентом, умови якого передбачають отримання таким нерезидентом доходу з джерелом його походження в Україні, резидент зобов’язаний зазначити в договорі ставку податку, що застосовуватиметься до таких доходів (пп. 170.10.3 п. 170.10 ст. 170 Податкового кодексу).

Отже, податковий агент — юридична особа при нарахуванні (виплаті) власнику земельної ділянки — фізичній особі — нерезиденту доходу у вигляді плати за користування такою юридичною особою — землекористувачем (суперфіціарієм) земельної ділянки для забудови за договором суперфіцію повинен застосовувати пп. 170.10.3 п. 170.10 ст. 170 Податкового кодексу. Підпункт 170.1.3 п. 170.1 цієї статті може бути застосовано, оскільки договір про надання права на користування земельною ділянкою для забудови (суперфіцій) і договір оренди землі за правовою сутністю є різними.

Згідно з пп. 164.2.20 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються інші доходи, крім зазначених у ст. 165 Кодексу.

Податковий агент, який нараховує (виплачує), надає оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов’язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставки податку 15 (20)%, визначені ст. 167 Податкового кодексу (п. 168.1 ст. 168 Кодексу).

Водночас об’єктом оподаткування військовим збором є доходи, визначені ст. 163 Податкового кодексу (пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу ХХ Кодексу).

Відповідно до п. 163.1 ст. 163 цього Кодексу об’єктом оподаткування резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, до складу якого включаються інші доходи, крім зазначених у ст. 165 Кодексу, передбачених пп. 164.2.20 п. 164.2 ст. 164 Кодексу.

Ставка збору становить 1,5% від об’єкта оподаткування, визначеного пп. 1.2 цього пункту (пп. 1.3 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу).

Нарахування, утримання та сплата (перерахування) збору до бюджету здійснюються у порядку, встановленому ст. 168 цього Кодексу (пп. 1.4 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу).

Враховуючи зазначене, з метою оподаткування дохід, отриманий власником земельної ділянки — фізичною особою — нерезидентом у вигляді плати за користування юридичною особою — землекористувачем (суперфіціарієм) земельної ділянки для забудови за договором суперфіцію, слід розглядати як інший дохід із застосуванням ставок податку на доходи фізичних осіб 15 (20)% та військового збору — 1,5%.


ВАЖЛИВО

Суперфіцій і оренда є окремими правовими інститутами, які регламентуються різними главами Земельного, Цивільного кодексів і Законом № 161.
Договір про надання права користування земельною ділянкою для забудови (суперфіцій) передбачає, зокрема, одержання власником такої земельної ділянки плати за користування землекористувачем (суперфіціарієм)
земельною ділянкою для забудови. Ця плата не є орендною.

«Гарячі лінії»

Дата: 21 лютого, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42