Митна справа

Пересилання бурштину у міжнародних поштових відправленнях

Статтею 1 Закону № 637 визначено, що каміння органогенного утворення — бурштин у сировині, необробленому та обробленому вигляді, належить до дорогоцінного каміння.

Суб’єкти господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами, дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного утворення, напівдорогоцінним камінням, підлягають обов’язковій реєстрації в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного пробірного контролю.

Облік дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, виробів з них та матеріалів, що їх містять (далі — дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння), ведеться суб’єктами господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, на підставі внутрішніх інструкцій, що розробляються ними самостійно з урахуванням методичних рекомендацій, затверджених Мінфіном України.

Статтею 10 Закону № 637 встановлено, що дорогоцінні метали та дорогоцінне каміння можуть перебувати у державній та інших формах власності, у власності юридичних та фізичних осіб. Право власності на дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння та захист права власності регулюються законодавчими актами України.

Видобуті з надр дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, інша продукція і прибутки, отримані відповідно до законодавства при видобуванні таких металів і каміння, є власністю суб’єктів видобування, якщо інше не встановлено спеціальним дозволом на користування надрами, договорами державного замовлення, укладеними за участю цих суб’єктів, міжнародними договорами України, ратифікованими Верховною Радою України.

Згідно з частиною першою ст. 13 Закону № 637 ввезення в Україну і вивезення з України дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння провадяться суб’єктами господарювання та фізичними особами у порядку та на умовах, визначених законодавчими актами України.

Відповідно до частини першої ст. 15 вищезазначеного Закону державний пробірний контроль за якістю дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, за виконанням операцій із зазначеними цінностями провадиться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного пробірного контролю, та державними установами пробірного контролю, які належать до сфери його управління. 

Основні вимоги та порядок здійснення державного експертно-пробірного контролю за якістю ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів (далі — вироби з дорогоцінних металів), дорогоцінних металів, матеріалів, що містять дорогоцінні метали, відповідністю їх державним стандартам, а також відповідністю вставок із дорогоцінного каміння (природного та штучного), дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння (природного та штучного) (далі — вставки) найменуванню, ваговим та технічним характеристикам, зазначеним на етикетці (бирці) виробу, визначено Інструкцією № 244.

Контроль за операціями з дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням в Україні здійснюють Рахункова палата, Нацбанк України, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного пробірного контролю, та інші органи виконавчої влади у межах повноважень, визначених законодавством України.

 

Відповідно до ст. 316 Цивільного кодексу правом власності є право особи на річ (майно), яке вона здійснює згідно із законом за своєю волею незалежно від волі інших осіб. Власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд (ст. 319 цього Кодексу).

Право власності набувається на підставах, не заборонених законом, зокрема з правочинів, та вважається набутим правомірно, якщо інше прямо не випливає із закону або незаконність набуття права власності не встановлено судом (ст. 328 Цивільного кодексу).

У набувача майна за договором право власності виникає з моменту передання майна, якщо інше не встановлено договором або законом (ст. 334 Цивільного кодексу).

Таким чином, у разі якщо особа придбаває будь-які вироби з дорогоцінних металів та/або дорогоцінного каміння, продавець повинен надати такій особі відповідний розрахунковий документ, який підтверджує купівлю зазначеного виробу, а такий виріб у свою чергу повинен мати дані щодо проходження державного експертно-пробірного контролю.

Порядок вивезення громадянами бурштину за межі митної території України

Вивезення (пересилання) за межі митної території України громадянами дорогоцінного каміння та виробів з нього здійснюється відповідно до Порядку вивезення (пересилання) за межі митної території України громадянами дорогоцінного каміння та виробів з нього, затвердженого постановою № 448.

Так, згідно з п. 1 зазначеного Порядку вивезення громадянами дорогоцінного каміння та виробів із них з метою їх відчуження здійснюється у разі, коли сумарна фактурна вартість дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та виробів з них:

не перевищує суму, еквівалентну 10 000 євро (крім заборонених до вивезення за межі митної території України), шляхом вчинення дій, усного або за бажанням власника таких товарів чи на вимогу посадової особи контролюючого органу письмового декларування;

перевищує суму, еквівалентну 10 000 євро (крім дорогоцінних металів, заборонених до вивезення за межі митної території України, та особистих речей), — на умовах поміщення товарів у митний режим експорту.

Для підтвердження задекларованої вартості на вимогу митниці ДФС декларант зобов’язаний надати документи, в яких визначатимуться якісні та вартісні характеристики товару (бурштину). Зокрема, до таких документів належить висновок за результатами експертизи гемологічних об’єктів, що видається Державним гемологічним центром України.

Заборони та обмеження щодо пересилання у міжнародних поштових та експрес-відправленнях

Заборони та обмеження щодо переміщення (пересилання) окремих видів товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях визначено у ст. 235 Митного кодексу.

Зокрема, цією статтею встановлено заборону на переміщення (пересилання) в міжнародних поштових відправленнях товарів, заборонених до пересилання відповідно до актів Всесвітнього поштового союзу, а також товарів, відправлених з порушенням вимог нормативно-правових актів з питань надання послуг поштового зв’язку.

Відповідно до п. 5 ст. 15 Всесвітньої поштової конвенції, укладеної у м. Женеві 12.08.2008 р., забороняється вкладати у міжнародні поштові відправлення без оголошеної цінності монети, банківські метали, банкноти, дорожні чеки, платину, дорогоцінне каміння, ювелірні вироби та інші цінні предмети.


ВАЖЛИВО
Слід зазначити, що в ДФС відсутня інформація про чинне національне законодавство України, яким дозволялося б пересилати без оголошеної цінності вироби, перелічені у п. 6.1 ст. 15 Всесвітньої поштової конвенції.


Згідно з вимогами п. 6.1 вищезазначеної статті забороняється вкладати монети, банківські білети, банкноти чи будь-які цінні папери на пред’явника, дорожні чеки, платину, золото або срібло у виробах чи в необробленому вигляді, дорогоцінне каміння, ювелірні вироби та інші цінні предмети:

  • у відправлення письмової кореспонденції без оголошеної цінності, однак якщо національне законодавство країн подання та призначення це дозволяє, такі предмети можуть пересилатися в закритому конверті як рекомендовані відправлення;
  • у посилках без оголошеної цінності, крім випадків, коли відповідно до національного законодавства країн подання та призначення це дозволяється;
  • у посилках без оголошеної цінності, якими обмінюються дві країни, що приймають посилки з оголошеною цінністю.

Відповідно до п. 37 Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою № 270, у міжнародних поштових відправленнях забороняється пересилати, зокрема, інші предмети, ввезення яких заборонено до країн згідно із законодавством та актами Всесвітнього поштового союзу.

Щодо обмежень, установлених для міжнародних поштових відправлень з оголошеною цінністю, слід зазначити, що відповідно до п. 58 Правил сума оголошеної цінності міжнародного поштового відправлення не повинна перевищувати фактичної вартості вкладення та суми, визначеної у Настанові з приймання міжнародних поштових відправлень.

Заходи щодо припинення незаконного вивезення бурштину з України

Постановою № 827 затверджено Перелік корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення, згідно з яким бурштин віднесено до корисних копалин загальнодержавного значення.

Відповідно до частини другої ст. 240 Кримінального кодексу порушення встановлених правил використання надр, якщо це створило небезпеку для життя, здоров’я людей чи довкілля, а також незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення  караються штрафом від 400 (6800 грн.) до 700 (11 900 грн.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Згідно зі ст. 1 Кримінального процесуального кодексу порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України.

Частиною першою ст. 84 цього Кодексу встановлено, що матеріальні об’єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об’єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, є речовими доказами.

Відповідно до ст. 167 Кримінального процесуального кодексу майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов’язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, на яке їх було повністю або частково перетворено, може бути тимчасово вилученим.

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42