ЄСВ

Нарахування, сплата та подання звітності виборчими комісіями

Згідно з п. 1 частини першої ст. 4 Закону про ЄСВ платниками єдиного внеску є, зокрема, підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, утворені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою — підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців), у тому числі філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи зазначених підприємств, установ і організацій, інших юридичних осіб, які мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами (далі — роботодавці).

Також платниками єдиного внеску згідно з п. 2 частини першої цієї статті є працівники — громадяни України, іноземці (якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України) та особи без громадянства, які працюють на підприємствах, в установах та організаціях, в інших юридичних осіб.

Роботодавці нараховують єдиний внесок на суму заробітної плати кожної застрахованої особи за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону про оплату праці (п. 1 частини першої ст. 7 Закону про ЄСВ).

Базою для нарахування єдиного внеску для роботодавців, які використовують працю фізичних осіб на умовах цивільно-правового договору, є винагорода, що виплачується такій фізичній особі за виконання робіт (надання послуг).

Стаття 8 Закону про ЄСВ визначає розмір єдиного внеску для кожної категорії платників.

Виборчі комісії взято на облік в фіскальних органах як бюджетні установи, оскільки їх фінансування здійснюється за рахунок коштів Держбюджету України.

Таким чином, єдиний внесок нараховується на заробітну плату працівників виборчих комісій у розмірі 36,3% та утримується у розмірі 3,6%.

При нарахуванні виборчими комісіями винагород фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами єдиний внесок нараховується у розмірі 34,7% та утримується у розмірі 2,6% від суми винагороди.

Водночас відповідно до норм частин п’ятої та шостої цієї статті у разі якщо база нарахування єдиного внеску (крім винагороди за цивільно-правовими договорами) не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та ставки єдиного внеску, встановленої для відповідної категорії платника. Умовою застосування зазначеної норми є перебування найманого працівника у трудових відносинах повний календарний місяць.

Вимоги щодо нарахування єдиного внеску не менше мінімального розміру не стосуються заробітної плати членів виборчих комісій, оскільки розмір місячної заробітної плати на рівні відповідного розміру мінімальної заробітної плати членам виборчих комісій закріплено постановою № 966.

Платники єдиного внеску зобов’язані своєчасно та в повному обсязі нараховувати, обчислювати і сплачувати єдиний внесок (п. 1 частини другої ст. 6 Закону про ЄСВ).

Згідно з частиною восьмою ст. 9 цього Закону роботодавці зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за відповідний базовий звітний період, яким є календарний місяць, не пізніше 20 числа місяця, що настає за базовим звітним періодом. При цьому під час кожної виплати заробітної плати (доходу), на суми якої нараховується єдиний внесок, одночасно з видачею зазначених сум платники єдиного внеску зобов’язані сплачувати нарахований на ці виплати єдиний внесок у розмірі, встановленому для таких платників (авансові платежі).

Водночас роботодавці, які використовують працю найманих осіб, зобов’язані подавати звітність за місцем взяття на облік у фіскальних органах відповідно до Порядку № 435.

Відповідно до п. 1 розділу ІІІ цього Порядку страхувальники, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою — підприємцем, якщо виконувані роботи (надані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців), зобов’язані подавати звіт за таких осіб до фіскальних органів протягом 20 календарних днів, що настають за останнім днем звітного періоду. Базовим звітним періодом є календарний місяць.

Пунктом 1 розділу IV Порядку № 435 визначено, що звіт формується на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких провадиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) виплат (доходу), на які відповідно до Закону про ЄСВ нараховується єдиний внесок.

Отже, виборча комісія, як і решта бюджетних підприємств, здійснює нарахування єдиного внеску та подає обов’язкову звітність відповідно до вимог Закону про ЄСВ.

«Гарячі лінії»

Дата: 18 липня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42