Новини

Розрахунки між резидентами та нерезидентами

Яким чином здійснюються розрахунки між резидентами і нерезидентами за експорт/імпорт робіт, послуг?


Відповідно до ст. 7 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 р. № 15-93 «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» (далі — Декрет) у розрахунках між резидентами і нерезидентами в межах торговельного обороту використовуються як засіб платежу іноземна валюта та грошова одиниця України — гривня. Такі розрахунки здійснюються лише через уповноважені банки в порядку, установленому Нацбанком України.

Використання іноземної валюти на території України як засобу платежу потребує індивідуальної ліцензії Нацбанку України згідно з пп. «г» п. 4 ст. 5 Декрету.

При цьому п. 3 постанови правління Нацбанку України від 28.05.2012 р. № 209 «Про врегулювання питань щодо використання гривні в розрахунках між резидентами і нерезидентами в межах торговельного обороту» встановлено, що розрахунки в гривні між резидентами і нерезидентами в межах торговельного обороту (розрахунки за експорт/імпорт товарів) здійснюються через уповноважені банки без індивідуальних ліцензій Нацбанку України з урахуванням вимог Положення про відкриття та функціонування кореспондентських рахунків банків — резидентів та нерезидентів в іноземній валюті та кореспондентських рахунків банків-нерезидентів у гривнях, затвердженого постановою Правління Нацбанку України від 26.03.98 р. № 118, постанови Правління Нацбанку України від 30.12.2003 р. № 597 «Про переказування коштів у національній та іноземній валюті на користь нерезидентів за деякими операціями» (далі — постанова № 597) та Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Нацбанку України від 12.11.2003 р. № 492.

Згідно зі ст. 1 Закону України від 16.04.91 р. № 959-XII «Про зовнішньоекономічну діяльність» під товаром слід розуміти будь-яку продукцію, послуги, роботи, права інтелектуальної власності та інші немайнові права, призначені для продажу (оплатної передачі).

Отже, розрахунки у грошовій одиниці України — гривні та в іноземній валюті між резидентами і нерезидентами за експорт/імпорт робіт, послуг здійснюються лише через уповноважені банки. При цьому розрахунки в гривні між резидентами і нерезидентами за експорт/імпорт робіт, послуг здійснюються без індивідуальних ліцензій Нацбанку України.

Водночас використання іноземної валюти на території України як засобу платежу потребує індивідуальної ліцензії Нацбанку України.

Слід зазначити, що відповідно до п. 4 постанови № 597 резиденту для придбання послуг у нерезидента, якщо загальна вартість цих послуг за укладеним між ними договором перевищує 50 000 євро, необхідно попередньо одержати акт цінової експертизи Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків, що засвідчує відповідність контрактних цін на послуги, які є предметом договору, кон’юнктурі ринку.

У разі письмової відмови вишезазначеного Центру у проведенні цінової експертизи здійснення операцій з переказування уповноваженими банками та іншими фінансовими установами коштів у національній та іноземній валютах на користь нерезидентів щодо оплати робіт, послуг дозволяється лише за наявності погодження Нацбанку України.

«Гарячі лінії»

Дата: 18 липня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42