ПДВ

Анулювання реєстрації платником ПДВ

Яким чином платник, реєстрацію платником ПДВ якого анульовано, має визначити податкові зобов’язання з умовного постачання товарів та необоротних активів?


Відповідно до п. 184.6 ст. 184 Податкового кодексу у разі анулювання реєстрації особи як платника податку останнім звітним (податковим) періодом є період, який розпочинається від дня, що настає за останнім днем попереднього податкового періоду, та закінчується днем анулювання реєстрації.

Пунктом 184.7 цієї статті встановлено, що у разі якщо товари/послуги, необоротні активи, суми податку по яких було включено до складу податкового кредиту, не було використано в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, такий платник податку в останньому звітному (податковому) періоді не пізніше дати анулювання його реєстрації як платника податку зобов’язаний визначити податкові зобов’язання по таких товарах/послугах, необоротних активах виходячи із звичайної ціни відповідних товарів/послуг чи необоротних активів, крім випадків анулювання реєстрації як платника податку внаслідок реорганізації платника податку шляхом приєднання, злиття, перетворення, поділу та виділення відповідно до закону.

Таким чином, платник у разі анулювання його реєстрації платником ПДВ має оформити не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду умовний продаж однією зведеною податковою накладною та визначити податкові зобов’язання по товарах/послугах, необоротних активах, суми податку щодо яких було включено до складу податкового кредиту, що не були використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності виходячи із звичайної ціни відповідних товарів/послуг чи необоротних активів.

Останнім звітним (податковим) періодом для платника податку, реєстрація якого анулюється, є період, який розпочинається з першого дня календарного місяця (кварталу для платників, що подають звітність щокварталу), в якому анулюється податкова реєстрація особи, та закінчується днем такого анулювання (пп. «б» п. 202.1 ст. 202 Податкового кодексу).

Платник, реєстрація платника ПДВ якого анулюється, має подати податкову декларацію з ПДВ за останній податковий період з урахуванням граничного терміну, а саме: протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду, в якому відбулося анулювання платника ПДВ, якщо звітним періодом для такого платника було визначено календарний місяць, або 40 календарних днів, якщо звітним періодом було визначено квартал.