ЗЕД

Cпеціальні санкції за порушення вимог валютного законодавства

Відповідальність за порушення вимог валютного законодавства застосовується у вигляді спеціальних санкцій, визначених ст. 37 Закону № 959, а саме:

 • індивідуальний режим ліцензування — у випадках порушення суб’єктами цього Закону та/або пов’язаних з ним законів України (зокрема Декрету № 15-93, законів № 185, 351, 1560 та ін.), що встановлюють певні заборони, обмеження або порядок здійснення зовнішньоекономічних операцій;
 • тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності — у випадках порушення закону або пов’язаних з ним законів України, здійснення дій, які можуть зашкодити інтересам національної економічної безпеки.

Зазначені санкції застосовуються центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики за поданням органів фіскальної та контрольно-ревізійної служб, правоохоронних органів, органів Антимонопольного комітету України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та Нацбанку України або за рішенням суду.

Санкції можуть застосовуватися до суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності протягом трьох років з дня виявлення порушення законодавства.

Застосування санкцій може оскаржуватися в судовому порядку. Представництво інтересів держави при розгляді таких судових спорів забезпечується Мінекономрозвитку України (далі — Мінекономрозвитку) та державними органами, які внесли подання про застосування санкцій.

Оскарження застосування санкцій у судовому порядку до винесення судом відповідного рішення по суті справи не зупиняє їх дію.

Застосуванню спеціальних санкцій до суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та іноземних суб’єктів господарювання може передувати офіційне попередження центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики.


ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

Оскарження застосування санкцій у судовому порядку до винесення судом відповідного рішення по суті справи не зупиняє їх дію.


Індивідуальний режим ліцензування

Індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності українських суб’єктів ЗЕД та іноземних суб’єктів господарської діяльності передбачає здійснення Мінекономрозвитку індивідуального ліцензування кожної окремої зовнішньоекономічної операції певного виду зовнішньоекономічної діяльності, що зазначена в ст. 4 Закону № 959.

З метою контролю за зовнішньоекономічною діяльністю суб’єктів ЗЕД, які допустили порушення в цій сфері, оформляється разова (індивідуальна) ліцензія, що видається Мінекономрозвитку чи уповноваженими ним органами.

Разова (індивідуальна) ліцензія є підставою для здійснення зовнішньоекономічних операцій суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності, до яких застосовано санкції. Оформляється разова (індивідуальна) ліцензія у порядку, визначеному Мінекономрозвитку.

Індивідуальний режим ліцензування діє до моменту усунення порушень законодавства України або застосування практичних заходів, що гарантують виконання Закону № 959 та/або пов’язаних з ним законів України, і скасовується Мінекономрозвитку.

Тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності

Тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності щодо українських суб’єктів ЗЕД та іноземних суб’єктів господарської діяльності означає позбавлення права займатися всіма видами такої діяльності, передбаченими ст. 4 Закону № 959.

Слід зазначити, що застосування цієї статті здійснюється за винятком:

 • завершення розрахунків за зовнішньоекономічними операціями, за якими з боку українських суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності або іноземних суб’єктів господарської діяльності було перераховано кошти до застосування цієї санкції;
 • завершення розрахунків за зовнішньоекономічними операціями за продукцію, відправлену за межі України українськими суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності або в Україну іноземними суб’єктами господарської діяльності до застосування цієї санкції.

Для завершення таких операцій українському суб’єктові зовнішньоекономічної діяльності слід у встановленому порядку отримати разову (індивідуальну) ліцензію Мінекономрозвитку.

Після тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності суб’єкти ЗЕД переводяться Мінекономрозвитку на індивідуальний режим ліцензування.

Подовження дії тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності здійснюється виключно за рішенням суду.

Для подовження дії цієї санкції центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики на підставі інформації ініціатора її застосування звертається з позовною заявою до суду.

При прийнятті рішення щодо подовження дії тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності суд зазначає термін, на який її подовжено.

Українські суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності, до яких у встановленому порядку застосовано спеціальну санкцію — індивідуальний режим ліцензування чи тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності, не мають права укладати угоди доручення, комісії, агентські, про спільну діяльність і співробітництво, консигнації, дилерські, дистриб’юторські, оренди, найму, лізингу, зберігання та інші, які передбачають проведення зовнішньоекономічних операцій іншими особами або на користь інших осіб за дорученням чи передачу майна у строкове користування з метою проведення зовнішньоекономічної діяльності.

Крім того, українські суб’єкти ЗЕД не мають права укладати з іноземними суб’єктами господарської діяльності, до яких у встановленому порядку застосовано спеціальну санкцію — індивідуальний режим ліцензування чи тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності, угоди доручення, комісії, агентські, про спільну діяльність і співробітництво, консигнації, дилерські, дистриб’юторські, оренди, найму, лізингу, зберігання та інші угоди, що передбачають проведення зовнішньоекономічних операцій іншими особами чи на користь інших осіб за дорученням або передачу майна у строкове користування з метою проведення зовнішньоекономічної діяльності в Україні чи з товарами українського походження.

Дія спеціальних санкцій — тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності та індивідуального режиму ліцензування, що застосовуються до суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, поширюється на всі види зовнішньоекономічної діяльності, зазначені у ст. 4 Закону № 959.

Порядок застосування спеціальних санкцій

Порядок застосування (скасування, зміни виду, тимчасового зупинення дії) Мінекономрозвітку спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону № 959, до українських суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та іноземних суб’єктів господарської діяльності встановлено Положенням № 52.

Подання щодо застосування спеціальних санкцій до суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності — індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності або тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності, повинні містити інформацію про повні реквізити суб’єктів ЗЕД і зміст конкретного порушення зазначеним суб’єктом чи іноземним суб’єктом господарської діяльності чинного законодавства України.


ДОВІДКОВО

Інформація щодо застосування санкцій до українських суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та іноземних суб’єктів господарської діяльності розміщується на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку за адресою http//www.me.gov.ua


У поданні також має міститися пропозиція щодо виду санкції, який пропонується застосувати (індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності або тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності).

Слід зауважити, що офіційне попередження про можливість застосування спеціальних санкцій до суб’єктів ЗЕД приймається Мінекономрозвитку за результатами розгляду подання.

Відповідальність за недостовірність інформації, зазначеної в поданнях щодо застосування (скасування, зміни виду, тимчасового зупинення дії) санкцій, на підставі яких видаються відповідні накази цього відомства, несе ініціатор подання у порядку, передбаченому законом.

Про застосування зазначених санкцій видається наказ Мінекономрозвитку, у якому вказуються норми чинного законодавства, які було порушено, матеріали, на підставі яких видано наказ, реквізити суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, до яких застосовано санкції, та вид санкції, дата, з якої вона починає діяти.

Відповідні накази зазначеного відомства видаються у разі скасування, зміни виду, тимчасового зупинення дії санкцій, застосованих до суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, й у триденний термін доводяться до відома: органу, який увійшов з поданням; ДФС України; Нацбанку України; відповідних структурних підрозділів обласної, Київської міської державної адміністрації за місцем реєстрації українського суб’єкта ЗЕД, які доводять їх до українських суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.

З метою інформування суб’єктів ЗЕД інформація щодо застосування (скасування, зміни виду, тимчасового зупинення дії) санкцій до українських суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та іноземних суб’єктів господарської діяльності розміщується на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку за адресою http//www.me.gov.ua в мережі Інтернет.

Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності, до яких застосовано санкції, мають право подавати до Мінекономрозвитку матеріали, що підтверджують вжиті ними заходи щодо приведення зовнішньоекономічної та пов’язаної з нею господарської діяльності у відповідність із нормами чинного законодавства, та виходити до цього Міністерства з клопотанням про скасування (зміну виду, тимчасове зупинення) дії санкцій.

Загальний термін розгляду таких клопотань та надання відповіді суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності про прийняте рішення не повинен перевищувати 30 календарних днів.

У разі звернення з клопотанням про скасування (зміну виду, тимчасове зупинення) дії спеціальної санкції суб’єкт зовнішньо-економічної діяльності повинен подати певний перелік документів, визначений п. 4.15 Положення № 52.

За потреби Мінекономрозвитку може звертатися до державних органів, які здійснюють контроль у сфері зовнішньоекономічної діяльності, валютний контроль, та агентів валютного контролю із запитами про одержання додаткових матеріалів (інформації) щодо діяльності суб’єктів ЗЕД, які звернулися до нього з клопотанням про скасування (зміну виду, тимчасове зупинення) дії санкції.

Дія санкцій скасовується Мінекономрозвитку у разі усунення суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності порушень законодавства України або застосування практичних заходів, що гарантують виконання Закону № 959 та/або пов’язаних з ним законів України, і приведення своєї зовнішньоекономічної діяльності у відповідність із законами України або надання достатніх доказів неможливості (безперспективності) застосування практичних заходів, що гарантують виконання Закону, а також якщо в цьому відомстві відсутні матеріали щодо порушення суб’єктом ЗЕД валютного, митного, податкового, іншого законодавства, яке встановлює певні заборони, обмеження або порядок здійснення зовнішньоекономічних операцій, та матеріали щодо проведених ним дій, які можуть завдати шкоди інтересам національної економічної безпеки.

В окремих випадках (виникнення форс-мажорних обставин, подання позову до суду країни розташування контрагента, Міжнародного комерційного арбітражного суду чи Морської арбітражної комісії при Торгово-промисловій палаті України про визнання або стягнення з іноземного суб’єкта господарської діяльності боргу, пов’язаного з невиконанням умов зовнішньоекономічного договору (контракту), вжиття заходів щодо усунення порушень законодавства) дію санкцій може бути тимчасово зупинено при поданні відповідних документів.

Після закінчення строку зупинення санкції дія її поновлюється без додаткового наказу Мінекономрозвитку.

 

Види діяльності, на які поширюються спеціальні санкції  за порушення вимог валютного законодавства

 • експорт та імпорт товарів, капіталів і робочої сили;
 • надання суб’єктами ЗЕД послуг іноземним суб’єктам господарської діяльності, в тому числі виробничих, транспортно-експедиційних, страхових, консультаційних, маркетингових, експортних, посередницьких, брокерських, агентських, консигнаційних, управлінських, облікових, аудиторських, юридичних, туристських та інших, що прямо і виключно не заборонені законами України; надання вищезазначених послуг іноземними суб’єктами господарської діяльності суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності України;
 • наукова, науково-технічна, науково-виробнича, виробнича, навчальна та інша кооперація з іноземними суб’єктами господарської діяльності; навчання та підготовка спеціалістів на комерційній основі;
 • міжнародні фінансові операції та операції з цінними паперами у випадках, передбачених законами України;
 • кредитні та розрахункові операції між суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності й іноземними суб’єктами господарської діяльності;
 • створення суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності банківських, кредитних та страхових установ за межами України;
 • спільна підприємницька діяльність між суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності й іноземними суб’єктами господарської діяльності, що включає створення спільних підприємств різних видів і форм, проведення спільних господарських операцій та спільне володіння майном як на території України, так і за її межами;
 • організація та здійснення діяльності в галузі проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів та інших подібних заходів, що здійснюються на комерційній основі, за участю суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності; організація та здійснення оптової, консигнаційної та роздрібної торгівлі на території України за іноземну валюту у передбачених законами України випадках; 
 • товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, побудована на формах зустрічної торгівлі між суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб’єктами господарської діяльності;
 • орендні, в тому числі лізингові, операції між суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб’єктами господарської діяльності;
 • операції з придбання, продажу та обміну валюти на валютних аукціонах, валютних біржах та на міжбанківському валютному ринку;
 • роботи на контрактній основі фізичних осіб України з іноземними суб’єктами господарської діяльності як на території України, так і за її межами; роботи іноземних фізичних осіб на контрактній оплатній основі із суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності як на території України, так і за її межами;
 • інші види зовнішньоекономічної діяльності, не заборонені прямо і у виключній формі законами України.

«Гарячі лінії»

Дата: 18 червня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42