Єдиний податок

Одержання доходу ФОП 

Фізична особа — підприємець, що є платником єдиного податку третьої групи за ставкою 4%, здійснює розробку технічної документації на замовлення. Розглянемо, що є доходом такої особи у разі розрахунків за актами виконаних робіт в іноземній валюті (євро).


Правовий режим здійснення валютних операцій на території України, загальні принципи валютного регулювання, повноваження державних органів і функції банків та інших фінансових установ України в регулюванні валютних операцій, права й обов’язки суб’єктів валютних відносин, порядок здійснення валютного контролю, відповідальність за порушення валютного законодавства встановлено Декретом № 15-93.

Відповідно до п. 2 ст. 2 цього Декрету резиденти і нерезиденти мають право здійснювати валютні операції з урахуванням обмежень, встановлених зазначеним Декретом та іншими актами валютного законодавства України.

Згідно зі ст. 99 Конституції України грошовою одиницею України є гривня.

Постановою № 492 затверджено Інструкцію про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, яка регулює правовідносини, що виникають під час відкриття банками поточних і вкладних (депозитних) рахунків у національній та іноземних валютах суб’єктам господарювання, фізичним особам, іноземним представництвам, нерезидентам-інвесторам, ініціативній групі з проведення всеукраїнського референдуму.

Поточний рахунок в іноземній валюті відкривається суб’єкту господарювання для зберігання грошей і проведення розрахунків у межах законодавства України в безготівковій та готівковій іноземній валюті, для здійснення поточних операцій, визначених законодавством України.

Порядок застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності регулюється главою 1 розділу XIV Податкового кодексу.

Відповідно до п. 292.1 ст. 292 цього Кодексу доходом фізичної особи — підприємця, що застосовує спрощену систему оподаткування, є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій), матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 цієї статті. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності.

Порядок ведення книги обліку доходів платників єдиного податку першої і другої груп та платників єдиного податку третьої групи, які не є платниками ПДВ, затверджено наказом № 579, згідно з п. 5 якого записи у книзі виконуються за підсумками робочого дня, протягом якого отримано дохід, окремо про кошти, що надійшли на поточний рахунок платника податку та/або отримано готівкою, фактично безоплатно отримано товари (роботи, послуги) та понесено витрати, зокрема оплачено придбані товари (роботи, послуги), виплачено заробітну плату, сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування тощо.

Згідно з п. 8 цього Порядку дані книги заповнюються у гривнях з копійками та використовуються платником для заповнення податкової декларації платника єдиного податку.

Пунктом 292.5 ст. 292 Податкового кодексу встановлено, що дохід платника єдиного податку, виражений в іноземній валюті, перераховується у гривні за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Нацбанком України на дату отримання такого доходу.

Датою отримання доходу платника єдиного податку відповідно до п. 292.6 цієї статті є дата надходження коштів платнику єдиного податку у грошовій (готівковій або безготівковій) формі, дата підписання платником єдиного податку акта приймання-передачі безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг).

Отже, доходом фізичної особи — підприємця — платника єдиного податку є сума коштів в іноземній валюті, перерахована у гривні за офіційним курсом Нацбанку України на дату надходження коштів
на рахунок.

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42