Митна справа

Експорт лісо- та пиломатеріалів: митне оформлення

Порядок переміщення товарів (у тому числі продуктів лісу) через митний кордон України, застосування до них механізмів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності встановлено Митним кодексом.
Розглянемо правовий режим експорту та реалізації лісо- та пиломатеріалів, визначений Законом № 2860.


Підтвердження походження лісо- та пиломатеріалів

Відповідно до Закону № 2860 реалізація за межі митної території України в митному режимі експорту суб’єктами підприємницької діяльності лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів допускається за наявності сертифіката про походження лісоматеріалів і виготовлених з них пиломатеріалів.

Згідно зі ст. 1 цього Закону зазначені вимоги поширюються на:

  • лісоматеріали — деревні матеріали, які добуваються шляхом розподілу на частини звалених дерев та деревних колод (уздовж або поперек) для подальшого використання або переробки;
  • лісоматеріали необроблені — лісоматеріали згідно з кодом 4403 групи 44 розділу X УКТ ЗЕД;
  • пиломатеріали — пилопродукція певних розмірів та якості, яка має щонайменше дві плоскопаралельні пласті (розділ IX, група 44, код 4407 УКТ ЗЕД).

Перелік лісоматеріалів та пиломатеріалів, на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України, наведено в додатку 3 до постанови № 436. Згідно із зазначеним переліком вимагається сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій з такими товарами:

Код товару
згідно з УКТ ЗЕД

Опис
товару

4401 10 00 00

Деревина паливна у вигляді колод, полін, хмизу, гілок тощо*

4401 21 00 00

Тріска або стружка деревна хвойних порід*

4401 22 00 00

Тріска або стружка деревна листяних порід*

4403

Лісоматеріали необроблені, з видаленою або невидаленою корою або заболонню, або начорно брусовані або небрусовані*

4404

Деревина бондарна;
колоди колоті;
палі, кілки, стовпи, загострені з дерева, але не розпиляні уздовж;
лісоматеріали, начорно обтесані, але не обточені, не вигнуті або не оброблені іншим способом, що використовуються для виробництва ціпків, парасольок, ручок для інструментів або подібних виробів; деревина лущена та аналогічна*

4406

Шпали дерев’яні для залізничних або трамвайних колій*

4407

Лісоматеріали, розпиляні або розколоті уздовж, розділені на шари або лущені, стругані або нестругані, шліфовані або нешліфовані, які мають або не мають торцеві з’єднання, завтовшки більш як 6 мм*

*Крім порід, зазначених у ст. 2 Закону № 2860.

 

Відповідно до ст. 3 Закону № 2860 порядок видачі сертифіката про походження лісоматеріалів і виготовлених з них пиломатеріалів затверджується Кабінетом Міністрів України.

При цьому постановою № 826 встановлено, що до прийняття порядку видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, передбаченого ст. 3 Закону № 2860, є дійсними сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, видані відповідно до Тимчасового порядку № 1260.

Механізм видачі зазначених сертифікатів, встановлений Тимчасовим порядком № 1260, поширюється на всіх суб’єктів підприємницької діяльності незалежно від форми власності, що здійснюють експортні операції з лісоматеріалами та виготовленими з них пиломатеріалами.

Сертифікат видається на кожну партію лісо- та пиломатеріалів, оформлену одним товаросупровідним документом, у день подання документів і діє протягом 60 днів з дати його видачі.

Форму Сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій та Інструкцію щодо його заповнення затверджено наказом № 528.

Видачу сертифікатів про походження лісоматеріалів покладено на Держлісагентство України згідно з пп. 28 п. 4 Положення № 521.

Перелік територіальних органів Держлісагентства України, до яких можна подавати документи для отримання сертифіката, наведено в додатку до постанови № 1364.

Для отримання сертифіката експортери подають до територіального органу Держлісагентства України заяву за встановленою формою, до якої додається копія (з обов’язковим пред’явленням оригіналу) товарно-транспортної чи залізничної накладної про придбання лісо- та пиломатеріалів або лісорубного квитка (для постійних лісокористувачів).

Держлісагентство України забезпечує ведення електронного переліку виданих сертифікатів та його розміщення на своєму офіційному веб-сайті.

Особи, винні в порушенні порядку видачі та обігу сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, несуть відповідальність згідно із законом.

Також ст. 3 Закону № 2860 встановлено, що право на експорт певної партії лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, крім передбачених статтями 2 та 21 цього Закону, має суб’єкт підприємницької діяльності, що отримав сертифікат про походження на відповідну партію лісо- або пиломатеріалів.

Митні органи України здійснюють митне оформлення експорту лісо- та пиломатеріалів, крім передбачених статтями 2 та 21 Закону № 2860, за умови подання експортером разом з іншими необхідними документами сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.

Інші необхідні для митного контролю документи та відомості, що надаються декларантом, уповноваженою ним особою або перевізником під час переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України, залежно від виду транспорту, яким здійснюється перевезення товарів, визначено ст. 335 Митного кодексу.

Після митного оформлення товарів копія сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів вилучається і зберігається митницею разом з іншими документами, що стосуються цієї експортної операції.


ДОВІДКОВО

 

Постійні лісокористувачі — спеціалізовані державні або комунальні лісогосподарські та інші підприємства, установи й організації, в яких створено спеціалізовані лісогосподарські підрозділи, право постійного користування лісами яких посвідчується державним актом на право постійного користування земельною ділянкою (ст. 17 Лісового кодексу);
лісорубний квиток — спеціальний дозвіл на використання лісових ресурсів на виділеній лісовій ділянці, що видається безоплатно (ст. 69 Лісового кодексу).


Переміщення лісоматеріалів через митний кордон

Умови поміщення товарів у митний режим експорту визначено ст. 83 Митного кодексу. Відповідно до частини четвертої цієї статті в разі встановлення актами законодавства заборон чи обмежень щодо вивезення відповідних товарів за межі митної території України товари, що:

  • поміщені в митний режим експорту, — випускаються за межі митної території України відповідно до умов, які діяли на момент поміщення цих товарів у зазначений митний режим;
  • фактично випущені за межі митної території України за періодичними митними деклараціями, — підлягають поміщенню у митний режим експорту відповідно до умов, які діяли на момент фактичного вивезення цих товарів.

Під час експорту лісо- та пиломатеріалів також слід враховувати, що при здійсненні митного контролю і митного оформлення товарів, які переміщуються через митний кордон України, застосовуються виключно норми законів України та інших нормативно-правових актів з питань державної митної справи, чинні на день прийняття митницями митної декларації (ст. 3 Митного кодексу). Водночас для пропуску товарів, що вивозяться за межі митної території України за періодичною митною декларацією, застосовуються заходи тарифного й нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, чинні на день пропуску цих товарів через митний кордон України (частина сьома ст. 260 Митного кодексу).

При цьому не можуть бути пропущені через митний кордон України:

  • товари, переміщення яких через митний кордон України заборонено законом;
  • товари, на пропуск яких відповідно до закону потрібні дозволи інших державних органів, за відсутності цих дозволів;
  • товари, що переміщуються через митний кордон України з порушенням вимог Митного кодексу та інших законів України (частина перша ст. 196 Митного кодексу).

Заборона експорту лісоматеріалів

Статтею 17 Закону № 959 встановлено, що в Україні забороняється експорт природних ресурсів, які вичерпуються, якщо обмеження також застосовуються до внутрішнього споживання або виробництва. Перелік таких товарів визначається виключно законами України.

Так, згідно зі ст. 2 Закону № 2860 забороняється вивезення за межі митної території України лісо- та пиломатеріалів цінних і рідкісних порід дерев, таких як акація, берека, вишня, груша, горіх, каштан, тис ягідний, черешня, явір, ялівець.

Крім того, з метою забезпечення раціонального використання лісових ресурсів, відновлення вітчизняної деревообробної та меблевої промисловості, переорієнтації експорту з деревної сировини на продукцію більш широкого ступеня обробки Верховною Радою України ухвалено Закон № 325, яким запроваджено мораторій на експорт лісо- та пиломатеріалів у необробленому вигляді.

Відповідно до зазначеного Закону тимчасово, строком на 10 років, забороняється вивезення за межі митної території України в митному режимі експорту лісоматеріалів необроблених (код 4403 УКТ ЗЕД):

  • деревних порід, крім сосни, — з 1 листопада 2015 р.;
  • деревних порід сосни — з 1 січня 2017 р. (ст. 21 Закону № 2860).

Контроль за виконанням вимог Закону щодо заборони експорту природних ресурсів покладено на органи ДФС (ст. 17 Закону № 959).

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42