Юридична практика

Завищення витрат приватним нотаріусом

Суть справи

ДПІ проведено документальну планову виїзну перевірку приватного нотаріуса С. щодо своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків і зборів за період з 01.01.2012 р. по 31.12.2014 р., за результатами якої було складено акт перевірки.

У ході перевірки встановлено, що приватним нотаріусом С. порушено вимоги пунктів 178.2 та 178.3 ст. 178, п. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу, в результаті чого донараховано ПДФО.

В акті перевірки зазначено, що приватним нотаріусом С. завищено витрати за 2012 та 2013 рр. у зв’язку з тим, що до їхнього складу включено витрати, не пов’язані зі здійсненням нотаріальної діяльності, а саме витрати на оплату вартості послуг оренди та комунальних послуг. Також зазначено, що договір оренди було укладено з фізичною особою — підприємцем В., а договори на оплату комунальних послуг — з ПАТ «Л». Оплата вартості послуг оренди та комунальних послуг приватним нотаріусом С. здійснювалась у готівковій формі згідно з чеками та квитанціями.

За результатами перевірки ДПІ прийнято податкове повідомлення-рішення про нарахування ПДФО.

Позиція платника

Приватний нотаріус С. вважає: твердження органу фіскальної служби в акті перевірки, що до складу витрат безпідставно включено витрати, не пов’язані зі здійсненням нотаріальної діяльності, а саме: витрати на оплату вартості комунальних послуг та послуг оренди за користування орендованим у фізичної особи — підприємця В. приміщенням, є помилковим, не відповідає вимогам чинного податкового законодавства, яке забезпечує нотаріальну діяльність, і спростовується наявними документами.

З метою забезпечення дотримання принципів оподаткування, передбачених ст. 4 Податкового кодексу, Мін’юст України у листі № 13.1-17/74 пропонує взяти до уваги при оподаткуванні доходів приватних нотаріусів перелік витрат приватного нотаріуса, які пов’язані з організацією нотаріальної діяльності, випливають з вимог законодавства та мають враховуватися в податковому обліку. На думку Мін’юсту України, плата за комунальні послуги та орендна плата, сплачені за користування приміщенням, у якому здійснюється нотаріальна діяльність, напряму пов’язані зі здійсненням такої діяльності та мають включатися до складу витрат з метою оподаткування.

Витяг з рішення

Згідно з пп. 14.1.226 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу (чинного на момент виникнення спірних правовідносин) самозайнята особа — це платник податку, який є фізичною особою — підприємцем або провадить незалежну професійну діяльність за умови, що така особа не є працівником у межах такої підприємницької чи незалежної професійної діяльності.

Незалежна професійна діяльність — це участь фізичної особи у науковій, літературній, артистичній, художній, освітній або викладацькій діяльності, діяльність лікарів, приватних нотаріусів, адвокатів, аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків, інженерів чи архітекторів, особи, зайнятої релігійною (місіонерською) діяльністю, іншою подібною діяльністю за умови, що така особа не є працівником або фізичною особою — підприємцем та використовує найману працю не більш як чотирьох фізичних осіб.

Оподаткування доходів фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, здійснюється відповідно до положень ст. 178 Податкового кодексу.

Пунктом 178.1 зазначеної статті встановлено, що особи, які мають намір здійснювати незалежну професійну діяльність, зобов’язані стати на облік у контролюючих органах за місцем постійного проживання як самозайняті особи та отримати свідоцтво про таку реєстрацію згідно зі ст. 65 Податкового кодексу.

Відповідно до абзацу другого п. 65.1 зазначеної статті приватні нотаріуси та інші фізичні особи, умовою ведення незалежної професійної діяльності яких згідно із законом є державна реєстрація такої діяльності у відповідному уповноваженому органі та отримання свідоцтва про реєстрацію чи іншого документа (дозволу, сертифіката тощо), який підтверджує право фізичної особи на ведення незалежної професійної діяльності, протягом 10 календарних днів після такої реєстрації зобов’язані стати на облік у контролюючому органі за місцем свого постійного проживання.

Пунктом 178.2 ст. 178 Податкового кодексу передбачено, що доходи громадян, отримані протягом календарного року від провадження незалежної професійної діяльності, оподатковуються за ставками, визначеними в п. 167.1 ст. 167 цього Кодексу.

Оподатковуваним доходом вважається сукупний чистий дохід, тобто різниця між доходом і документально підтвердженими витратами, необхідними для провадження певного виду незалежної професійної діяльності. У разі неотримання довідки про взяття на облік особою, яка здійснює незалежну професійну діяльність, об’єктом оподаткування є доходи, отримані від такої діяльності без урахування витрат (п. 178.3 ст. 178 Податкового кодексу).

Для визначення бази оподаткування ПДФО розраховується середньомісячний оподатковуваний дохід.

Відповідно до пунктів 178.4 та 178.6 ст. 178 Податкового кодексу фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, зобов’язані вести облік доходів і витрат від такої діяльності та подавати податкову декларацію за результатами звітного року відповідно до розділу IV цього Кодексу у строки, передбачені для платників ПДФО, тобто до 1 травня року, що настає за звітним.

Остаточний розрахунок ПДФО за звітний податковий рік здійснюється платником самостійно згідно з даними, зазначеними у податковій декларації (п. 178.7 ст. 178 Податкового кодексу).

При цьому до 1 серпня року, що настає за звітним, самозайнята особа зобов’язана самостійно сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену в поданій податковій декларації (п. 179.7 ст. 179 цього Кодексу).

Нормами чинного Податкового кодексу не передбачено конкретного переліку витрат для фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність. Основними критеріями для обґрунтування витрат, що зменшують дохід для визначення об’єкта оподаткування, є їхня належність і необхідність для провадження незалежної професійної діяльності.

Під час розгляду повторної скарги ДФС установлено, що відповідно до листа № 13.1-17/74 перелік витрат нотаріуса як особи, котра проводить незалежну професійну діяльність, включає витрати на оренду робочого місця нотаріуса та комунальні послуги (водопостачання, водовідведення, тепло-, електро-, газопостачання, утримання будинків і споруд та прибудинкових територій тощо).

Наказом № 1185 було затверджено Узагальнюючу податкову консультацію щодо деяких питань оподаткування фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність (приватних нотаріусів, адвокатів), де зазначено перелік витрат, які доцільно враховувати при визначенні сукупного чистого доходу приватних нотаріусів, пов’язаних з організацією нотаріальної
діяльності.

Відповідно до п. 55.1 ст. 55 Податкового кодексу податкове повідомлення-рішення про визначення суми грошового зобов’язання платника податків або будь-яке інше рішення контролюючого органу може бути скасоване контролюючим органом вищого рівня під час проведення процедури його адміністративного оскарження та в інших випадках у разі встановлення невідповідності таких рішень актам законодавства.

Враховуючи вищевикладене, рішенням, прийнятим за розглядом повторної скарги, податкове повідомлення-рішення про нарахування ПДФО скасовано, а скаргу приватного нотаріуса С. задоволено.

«Гарячі лінії»

Дата: 18 липня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42