ЄСВ

Повідомлення про прийняття на роботу

Відокремлений підрозділ юридичної особи прийняв працівника на роботу. Виникає запитання: хто має про це повідомити? З’ясуємо в цьому матеріалі.


Відповідно до ст. 1 Закону про держреєстрацію відокремлений підрозділ юридичної особи — це філія, інший підрозділ юридичної особи, що знаходиться поза її місцезнаходженням та виробляє продукцію, виконує роботи або операції, надає послуги від імені юридичної особи, або представництво, що здійснює представництво і захист інтересів юридичної особи.

Згідно зі ст. 95 Цивільного кодексу під відокремленим підрозділом розуміють лише філії та представництва.

Філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій. Представництвом є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює представництво і захист інтересів юридичної особи.

Філії та представництва не є юридичними особами. Вони наділяються майном юридичної особи, що їх створила, і діють на підставі затвердженого нею положення.

Керівники філій та представництв призначаються юридичною особою і діють на підставі виданої нею довіреності.

Відомості про філії та представництва юридичної особи включаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців (далі — Єдиний державний реєстр).

Реєстрація відокремлених підрозділів в органах ДФС здійснюється на підставі Порядку № 1162.

Відповідно до п. 10 розділу ІІ цього Порядку відокремлені підрозділи обліковуються як страхувальники з урахуванням таких особливостей:

  • у разі отримання повідомлення від державного реєстратора або відомостей з Єдиного державного реєстру про створення відокремленого підрозділу юридичної особи такий новостворений підрозділ обліковується з приміткою «Неплатник»;
  • у разі прийняття рішення про виділення відокремленого підрозділу на окремий баланс та перехід до самостійного ведення ним розрахунків із застрахованими особами юридична особа повідомляє про це в 10-денний строк з дня прийняття такого рішення орган ДФС за місцезнаходженням відокремленого підрозділу. У такому випадку на підставі повідомлення юридичної особи відокремлений підрозділ обліковується як платник єдиного внеску.

Відповідно до частини восьмої ст. 19 Господарського кодексу всі суб’єкти господарювання, відокремлені підрозділи юридичних осіб, виділені на окремий баланс, зобов’язані вести первинний (оперативний) облік результатів своєї роботи, складати та подавати відповідно до вимог закону статистичну інформацію й інші дані, визначені законом, а також вести (крім громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які провадять господарську діяльність і зареєстровані відповідно до закону як підприємці) бухгалтерський облік і подавати фінансову звітність згідно із законодавством.

Отже, філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи підприємств, установ і організацій, інших юридичних осіб можуть бути платниками єдиного внеску, якщо виділені на окремий баланс, самостійно здійснюють розрахунки із застрахованими особами та самостійно ведуть бухгалтерський облік і подають фінансову звітність.

Відповідно до норм постанови № 413 повідомлення про прийняття працівника на роботу подається власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом (особою) чи фізичною особою до територіальних органів ДФС за місцем обліку їх як платника єдиного внеску за формою згідно з додатком до цієї постанови до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором одним із таких способів:

  • засобами електронного зв’язку з використанням електронного цифрового підпису відповідальних осіб згідно з вимогами законодавства у сфері електронного документообігу та електронного підпису;
  • на паперових носіях разом з копією в електронній формі;
  • на паперових носіях, якщо трудові договори укладено не більше ніж із п’ятьма особами.

Таким чином, якщо відокремлений підрозділ юридичної особи обліковується в територіальних органах державної фіскальної служби з приміткою «Неплатник», то такий відокремлений підрозділ не має обов’язку щодо подання повідомлення про прийняття працівника на роботу, оскільки, як зазначалося вище, повідомлення про прийняття працівника на роботу подається власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом (особою) чи фізичною особою до територіальних органів державної фіскальної служби за місцем обліку їх як платника єдиного внеску.