ЄСВ

Заповнення звіту за формою № Д4

Загальна тривалість основної та додаткової щорічних відпусток працівника становить 27 к. д. Він використовує 24 к. д., а за решту 3 к. д. одержує грошову компенсацію. За яким кодом типу нарахувань слід відобразити у таблиці 6 звіту за формою № Д4 суму компенсації за невикористану відпустку?


Відповідно до п. 9 розділу ІV Порядку № 435 відомості про суми нарахованої застрахованій особі заробітної плати (доходу) у звітному місяці формуються страхувальником у таблиці 6 звіту за формою № Д4 у розрізі кожної застрахованої особи. У таблиці 6 графа 10 «Код типу нарахувань» заповнюється лише у випадках, передбачених переліком кодів типу нарахувань 1 — 12.

За бажанням працівника частина щорічної відпустки замінюється грошовою компенсацією. При цьому тривалість наданих працівникові щорічної та додаткових відпусток не повинна бути менше ніж 24 к. д. (ст. 24 Закону про відпустки).

У таблиці 6 звіту за формою № Д4 суми, нараховані за дні щорічних та додаткових відпусток, відображаються з кодом типу нарахувань 10. Для суми компенсації за невикористану щорічну відпустку зазначений код не застосовується.

Одночасно у графі 17 «Загальна сума нарахованої заробітної плати/доходу (усього з початку звітного місяця)» передбачено відображення виплати суми нарахованої заробітної плати. При цьому зазначена сума включає основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати.

Згідно з пп. 2.2.12 п. 2.2 розділу 2 Інструкції № 5 суми грошових компенсацій у разі невикористання щорічних (основної та додаткових) відпусток відносять до фонду додаткової заробітної плати.

Отже, суму компенсації за невикористану відпустку, яку виплачують працівнику за умовами ст. 24 Закону про відпустки, відображають у таблиці 6 звіту за формою № Д4 у складі нарахованої заробітної плати за звітний місяць. Код типу нарахувань для такої компенсації не встановлено, тому у графі 10 таблиці 6 слід поставити прочерк. А у графі 9 «Код категорії ЗО» необхідно зазначити код 01.

 

Працівниця у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами з 10 вересня, а 21 вересня подала заяву про звільнення. Підприємство нарахувало та виплатило допомогу по вагітності та пологах. Чи потрібно було виплачувати допомогу? Якщо ні, то як виправити помилку?


Відповідно до частини першої ст. 19 Закону № 1105 право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності мають застраховані громадяни України, іноземці, особи без громадянства та члени їх сімей, які проживають в Україні, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згоду на обов’язковість якого надано Верховною Радою України. Це право виникає з настанням страхового випадку в період роботи (включаючи час випробування та день звільнення), якщо інше не передбачено законом.

Таким чином, підприємство нараховує суми допомоги та відображає їх у звіті за формою № Д4 за вересень у розрізі місяців з кодом категорії застрахованої особи 42 чи 43, кодом типу нарахування 1, кількістю днів відпустки у реквізиті 16 і сум допомоги та єдиного внеску у реквізитах 17, 18, 19, 20.

Водночас у таблиці 5 звіту за формою № Д4 заповнюються два рядки:

  • в одному рядку зазначається інформація про початок відпустки з кодом категорії особи 5 — особи, яким надано відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами;
  • у другому — про припинення трудових відносин з кодом категорії особи 1 — наймані працівники з трудовою книжкою (чи 2 — наймані працівники (без трудової книжки, якщо це була сумісниця).

«Гарячі лінії»

Дата: 6 червня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42