Соціальне страхування

Умови для роботи інваліда

На яких умовах може працювати особа, стосовно якої в рекомендаціях МСЕК зазначено «не придатний до регулярної праці»?


Згідно зі ст. 12 Закону про охорону праці підприємства, які використовують працю інвалідів, зобов’язані створити для них умови праці з урахуванням рекомендацій медико-соціальної експертної комісії та індивідуальних програм реабілітації, вживати додаткових заходів безпеки праці, які відповідають специфічним особливостям цієї категорії працівників.

У випадках, передбачених законодавством, роботодавець зобов’язаний організувати навчання, перекваліфікацію і працевлаштування інвалідів згідно з медичними рекомендаціями, встановити на їх прохання неповний робочий день або неповний робочий тиждень та створити пільгові умови праці (ст. 172 КЗпП).

Висновки органів медико-соціальної експертизи про умови і характер праці інвалідів є обов’язковими для власників та адміністрації підприємств, установ і організацій (ст. 69 Основ законодавства України про охорону здоров’я).

Враховуючи викладене, у разі застосування праці інвалідів роботодавець зобов’язаний враховувати рекомендації МСЕК, оскільки невиконання цих рекомендацій може призвести до погіршення стану здоров’я працівника-інваліда, за що роботодавець нестиме відповідальність.

Безумовний обов’язок роботодавця встановити на прохання працівника-інваліда неповний робочий день або неповний робочий тиждень випливає також і з частини третьої ст. 18 Закону № 875, якщо індивідуальною програмою реабілітації інвалідів передбачено необхідність надання йому відповідних пільгових умов.

Якщо у рекомендаціях МСЕК зазначено, що інвалід не придатний до регулярної праці, це означає, що він може працювати, але не регулярно, на умовах неповного робочого часу. Роботодавець на прохання інваліда зобов’язаний установити йому неповний робочий час. Для цього працівник-інвалід подає заяву про встановлення неповного робочого часу, а роботодавець видає відповідний наказ.

Робота на умовах неповного робочого часу не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників (частина третя ст. 56 КЗпП).


ДОВІДКОВО

У разі застосування праці інвалідів роботодавець зобов’язаний враховувати рекомендації МСЕК, оскільки невиконання цих рекомендацій може призвести до погіршення стану здоров’я працівника-інваліда, за що роботодавець нестиме відповідальність.

«Гарячі лінії»

Дата: 24 жовтня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42