Соціальне страхування

Відмітки у табелі

Як табелювати та компенсувати роботу особи, залученої до чергування?


Статтею 50 КЗпП встановлено нормальну тривалість робочого часу для працівників, яка не може перевищувати 40 год на тиждень. Ця норма не може бути збільшена ні колективними, ні трудовими договорами. Встановлена нормальна тривалість робочого часу має бути реалізована у відповідному режимі робочого часу підприємства, установи, організації.

Залучення працівників до чергування регулюється постановою № 233, яка діє в Україні відповідно до постанови № 1545 у частині, не врегульованій законодавством України.

За необхідності працівники за їх згодою можуть залучатися до чергування. За умови дотримання вимоги добровільності працівники можуть залучатися до чергування у випадках і порядку, встановлених зазначеною постановою.

Відповідно до постанови № 233 чергування працівників після закінчення робочого дня, у вихідні та святкові дні можуть запроваджуватись у виняткових випадках і лише за погодженням з профспілковим органом.

Чергування полягає в обов’язку працівника перебувати на визначеному роботодавцем робочому місці з метою вирішення невідкладних питань, не пов’язаних з трудовими обов’язками цього працівника, а також передачі інформації.

При цьому не допускається залучення працівників до чергування частіше одного разу на місяць.

Тривалість чергування або роботи разом із чергуванням не може перевищувати нормальної тривалості робочого часу. Якщо ж працівник залучається до чергування у вихідний чи святковий день, йому повинен бути наданий відгул протягом найближчих 10 днів. Тривалість відгулу повинна дорівнювати тривалості чергування.

Графік чергування затверджується роботодавцем за погодженням з профспілковим органом. Залучення працівників до чергування провадиться за письмовим наказом (розпорядженням) роботодавця, в якому мають передбачатися дні відпочинку, що надаються працівникам за чергування.

Згідно зі ст. 7 Закону № 3356 у колективному договорі встановлюються взаємні зобов’язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин, зокрема режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку. Тому порядок компенсації за роботу у вихідний або святковий день доцільно визначати у колективному договорі.