Соціальне страхування

Відпустки педагогам

Які особливості надання та компенсації щорічної відпустки педагогічним працівникам?


Відповідно до частини шостої ст. 6 Закону про відпустки керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам надається щорічна основна відпустка тривалістю до 56 календарних днів згідно з Порядком № 346.

Керівним, педагогічним, науковим і науково-педагогічним працівникам навчальних закладів та навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів щорічна основна відпустка повної тривалості, визначеної в додатку до цього Порядку, у перший та наступні роки надається у період літніх канікул незалежно від часу прийняття їх на роботу (абзац третій п. 2 Порядку № 346).

За необхідності санаторно-курортного лікування щорічна основна відпустка або її частина може надаватися протягом навчального року, якщо це передбачено колективним договором.

Як установлено п. 4 Порядку № 346, перенесення щорічної основної відпустки, поділ її на частини та відкликання з відпустки провадяться відповідно до умов, передбачених статтями 11 та 12 Закону про відпустки.

Згідно зі ст. 12 цього Закону щорічну відпустку на прохання працівника може бути поділено на частини будь-якої тривалості за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше ніж 14 календарних днів.

При цьому педагогічним і науково-педагогічним працівникам невикористана частина щорічної основної відпустки за умови її поділу повинна бути надана, як правило, в період літніх канікул, а в окремих випадках, передбачених колективним договором, — в інший канікулярний період.

Відповідно до п. 6 Порядку № 346 у разі звільнення керівних працівників, працівників навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників їм виплачується грошова компенсація за всі не використані ними дні щорічної основної відпустки.

У  разі звільнення керівних, педагогічних, наукових і  науково-педагогічних працівників навчальних закладів та  навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і  закладів, які до  звільнення пропрацювали не  менш як  10 місяців, грошова компенсація виплачується за  не  використані ними дні щорічної основної відпустки з  розрахунку повної її  тривалості, а  особам, які до  звільнення пропрацювали менш як  10  місяців,  — пропорційно до  відпрацьованого ними часу (з  розрахунку тривалості щорічної основної відпустки за  кожний відпрацьований місяць 5,6; 4,2 і  2,8 календарних дня за  тривалості щорічної основної відпустки відповідно 56, 42 і  28 календарних днів).

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42