ПДВ

Повернення коштів з електронного рахунку платника

Право платника податку на повернення зайво перерахованих ним коштів з електронного рахунку в системі електронного адміністрування передбачено нормами Податкового кодексу. Яких умов при цьому дотримуватись, які особливості заповнення додатка 4 (Д4) до декларації, затвердженої наказом № 966, на що варто звернути увагу сільгоспідприємствам, які є суб’єктами спеціального режиму оподаткування, — розглянемо у цій статті.


Пунктом 2001.6 ст. 2001 Податкового кодексу встановлено, що у разі якщо на дату подання податкової декларації з ПДВ сума коштів на електронному рахунку платника податку перевищує суму, що підлягає перерахуванню до бюджету відповідно до поданої декларації, такий платник має право подати до контролюючого органу у складі такої податкової декларації заяву, згідно з якою такі кошти підлягають перерахуванню до бюджету у рахунок сплати податкових зобов’язань з податку або на поточний рахунок такого платника, реквізити якого він зазначає в заяві, у сумі залишку коштів, що перевищує суму податкового боргу з податку та суму узгоджених податкових зобов’язань з податку.

Платник податку, який за результатами звітного періоду має на електронному рахунку суму коштів більшу, ніж має бути сплачено ним до бюджету, для здійснення перерахування таких коштів на власний поточний рахунок повинен заповнити та подати у складі податкової декларації з ПДВ додаток 4 (Д4).

Додаток 4 (Д4) надається тільки до декларації 0110, і повернення коштів здійснюється лише з основного електронного рахунку. При його поданні має бути дотримано низку умов, установлених Податковим кодексом.

Умова відсутності  перевищення сум ПДВ  у зареєстрованих податкових  накладних над сумою  податкових зобов’язань. У разі якщо за результатами звітного періоду у платника наявне перевищення суми податку, зазначеної у податкових накладних, складених у звітному періоді та зареєстрованих у ЄРПН, над сумою податкових зобов’язань з податку за операціями з постачання товарів/послуг, задекларованих у податковій звітності з ПДВ у цьому звітному періоді, то кошти платнику на поточний рахунок не повертаються незалежно від розміру такого перевищення. Цю умову встановлено п. 2001.5 ст. 2001 Податкового кодексу.

Тобто у випадку якщо платником протягом звітного періоду зареєстровано більше податкових накладних, ніж задекларовано податкових зобов’язань, кошти з електронного рахунку на поточний не перераховуватимуться.

Для сільгосппідприємств — суб’єктів спеціального режиму оподаткування при обчисленні суми такого перевищення враховуються всі податкові накладні, складені ним при здійсненні операцій в межах спеціального режиму оподаткування та операцій з постачання товарів/послуг у загальному порядку, а також нараховані ним податкові зобов’язання в деклараціях 0121-0123 (загальна декларація) та 0110 (розрахунки з бюджетом).

Умова достатності реєстраційної суми. Необхідно враховувати, що на суму податку, яка відповідно до поданої заяви (додаток 4 (Д4)) підлягає перерахуванню до бюджету або на поточний рахунок платника, на момент подання заяви зменшується значення суми податку, визначеної п. 2001.3 ст. 2001 Податкового кодексу, шляхом зменшення на таку суму показника СумаПопРах — загальної суми поповнення рахунку в системі електронного адміністрування податку з поточного рахунку платника (абзац п’ятий п. 2001.6 ст. 2001 Податкового кодексу). Відповідно здійснюється автоматичний перерахунок реєстраційної суми. Якщо в результаті такого перерахунку реєстраційна сума буде меншою, ніж заявлено до перерахування на поточний рахунок, або матиме від’ємне значення, кошти на поточний рахунок не перераховуватимуться.

Умова пакетності подання звітності  сільгосппідприємствами — суб’єктами спеціального режиму оподаткування. Нагадаємо, що перерахування до бюджету чи на поточний рахунок платника зайво зарахованих коштів можливо тільки з основного електронного рахунку. Повернення коштів з додаткового електронного рахунку, відкритого для сільськогосподарських підприємств, що обрали спеціальний режим оподаткування згідно зі ст. 209 Податкового кодексу, не здійснюється.

При цьому для таких платників податку важливим моментом є пакетність подання звітності.

Тобто декларація, в якій відображається сільськогосподарська діяльність (форма 0121-0123), має подаватися одночасно із загальною декларацією (форма 0110). Це пов’язано з тим, що додаток 4 (Д4) опрацьовується з урахуванням показників повного пакету звітності, вже прийнятої на момент його подання.

Заповнення додатка 4 (Д4)

Сума, яка може бути перерахована платнику з електронного рахунку на його власний поточний рахунок, розраховується у таблиці «Відомості щодо сум коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, що перевищує суму, яка підлягає перерахуванню до бюджету» додатка 4 (Д4) до декларації та зазначається у відповідних текстових полях після цієї таблиці.

Порядок заповнення таблиці:

  • у графі 1 зазначається сума коштів на рахунку в системі електронного адміністрування ПДВ на момент подання декларації. Для відображення актуального значення цього показника необхідно отримати витяг із системи електронного адміністрування, який надається за відповідним запитом. У витягу сума коштів на електронному рахунку зазначається в рядку 1 «Стан рахунку»;
  • у графі 2 — сума узгоджених податкових зобов’язань з податку поточного звітного періоду. Це значення рядка 25.1 декларації за формою 0110 того самого звітного періоду, за який складається додаток 4 (Д4);
  • у графі 3 — сума податкового боргу з податку на момент подання декларації. При цьому зазначається повна сума податкового боргу (з урахуванням пені). Якщо сума податкового боргу відсутня, графа 3 не заповнюється, прочерки або нулі в ній не ставляться;
  • графи 4 та 5 — це арифметичне значення різниці між графою 1 та 2 для графи 4 та між графами 1, 2 та 3 для графи 5. У цих графах зазначається максимально можлива сума податку, яку може бути повернуто платнику на його поточний рахунок з електронного рахунку. Якщо сума податкового боргу більша за значення графи 1 або за різницю між графами 1 і 2, значення графи 5 матиме від’ємне значення, і це означає, що коштами з електронного рахунку платника може бути погашено лише частину податкового боргу.

Сума, яка може бути повернута платнику податку з його електронного рахунку на поточний рахунок, не може бути більшою, ніж значення графи 4 таблиці у випадку, якщо у платника відсутній податковий борг, а у разі його наявності — не більшою, ніж значення графи 5 таблиці.

Заповнення текстових полів:

  • якщо платник має податковий борг, сума, яку слід перерахувати в погашення податкового боргу, зазначається прописом у першому рядку текстового поля «Відповідно до пункту 2001.6 статті 2001 розділу V Кодексу просимо суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, що перевищує суму, яка підлягає перерахуванню до бюджету у розмірі (зазначається сума прописом) гривень»;
  • сума, яку платник бажає перерахувати на власний поточний рахунок, зазначається прописом у другому рядку текстового поля «Відповідно до пункту 2001.6 статті 2001 розділу V Кодексу просимо суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, що перевищує суму, яка підлягає перерахуванню до бюджету у розмірі (зазначається сума прописом) гривень»;
  • при заповненні другого рядка текстового поля обов’язково має бути заповнено і третій рядок «перерахувати на рахунок № ...», в якому мають зазначатися номер рахунку, МФО та найменування банку;
  • і перший, і другий рядки текстового поля можуть заповнюватися одночасно, але загальна сума, зазначена прописом в першому та другому рядках текстового поля, не може бути більшою, ніж значення графи 4 таблиці.

Як доповнення до вищенаведеного слід зазначити, що помилки, допущені при заповненні додатка 4 (Д4), не можуть бути виправлені шляхом подання уточнюючого розрахунку з виправленим додатком.

Платник у наступному звітному періоді може подати додаток 4 (Д4) у складі податкової звітності, якщо до того часу на електронному рахунку залишиться сума, яку можна перерахувати на поточний рахунок, і виконуватимуться інші необхідні умови.

«Гарячі лінії»

Дата: 24 січня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42