ЄСВ

Допомога при народженні дитини

Розглянемо, як сплачується єдиний внесок за осіб, які отримують допомогу при народженні дитини. Законом № 1166 внесено зміни, зокрема, до Закону про ЄСВ та Закону № 2811, згідно з якими платниками єдиного внеску є особи, котрі доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку і відповідно до закону отримують допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та/або при народженні дитини (п. 13 частини першої ст. 4 Закону про ЄСВ). Це пов’язано з тим, що з 01.07.2014 р. об’єднано допомогу при народженні дитини та допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку в один вид допомоги і встановлено фіксований розмір допомоги при народженні дитини.


Розмір допомоги при народженні дитини у 2015 р.Абзацом другим п. 4 частини першої ст. 7 Закону про ЄСВ визначено, що платники, зокрема особи, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку і згідно із законом отримують допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та/або при народженні дитини, звільняються від сплати єдиного внеску із сум отриманих ними допомоги або компенсації.

Порядок нарахування та сплати єдиного внеску, зокрема, для осіб, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку і відповідно до закону отримують допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та/або при народженні дитини, регулюється Порядком № 178.

Згідно з пп. 2 п. 2 цього Порядку єдиний внесок за осіб, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відповідно до закону отримують допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та/або при народженні дитини, нараховується на суми допомоги при народженні дитини (крім суми, яка виплачується одноразово) та/або суми допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, нарахованої за базовий звітний період.

Обчислення єдиного внеску, зокрема, за осіб, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку і згідно із законом отримують допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та/або при народженні дитини, провадиться на підставі бухгалтерських та інших документів, що підтверджують нарахування (обчислення) допомоги або компенсації (п. 5 Порядку № 178).

Єдиний внесок нараховується у розмірі 33,2% суми допомоги або компенсації за осіб, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку і відповідно до закону отримують допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та/або при народженні дитини, в тому числі у разі отримання декількох видів допомоги або компенсації одночасно, та визначається у розмірі мінімального страхового внеску за кожну особу, встановленого законом, але в ме-жах максимальної величини бази нарахування єдиного внеску (п. 3 Порядку № 178).

У разі коли період, за який нараховується єдиний внесок згідно з цим Порядком, становить менш як один календарний місяць, єдиний внесок розраховується у розмірі, пропорційному кількості календарних днів місяця, за який сплачуються такі внески (абзац п’ятий п. 3 зазначеного Порядку).

Обчислення єдиного внеску для цієї категорії провадиться районними (міськими) управліннями праці та соціального захисту населення (далі - страхувальник) (пп. 2 п. 4 Порядку № 178).

Сплата єдиного внеску здійснюється в межах та за рахунок загального обсягу видатків, передбачених в Державному бюджеті України на відповідний рік для Пенсійного фонду України (пп. 1 п. 6 цього Порядку).

Підпунктом 2 п. 9 зазначеного Порядку визначено вичерпний перелік платників єдиного внеску, за яких страхувальником припиняється сплата єдиного внеску, з дати їх працевлаштування або настання непрацездатності.

Враховуючи вищевикладене, у наведеному переліку осіб не зазначено, що особам, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку і згідно із законом отримують допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та/або при народженні дитини, з працевлаштуванням припиняється сплата єдиного внеску.

Таким чином, працевлаштування, у тому числі на умовах неповного робочого часу, не є підставою для припинення сплати єдиного внеску за осіб, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку і відповідно до закону отримують допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та/або при народженні дитини.

«Гарячі лінії»

Дата: 18 липня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42