Новини

Повідомлення про отримання посилених сертифікатів відкритих ключів

Чи повинен суб’єкт господарювання повідомляти контролюючий орган, з яким укладено договір про визнання електронних документів, про отримання посилених сертифікатів відкритих ключів на уповноважених осіб, яким делеговано право підпису податкової звітності?


Відповідно до п. 7 розділу ІІ Інструкції з підготовки і подання податкових документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв’язку, затвердженої наказом ДПА України від 10.04.2008 р. № 233 (далі — Інструкція № 233), підставою для прийняття податкового документа в електронному вигляді є:

  • його відповідність затвердженому формату (стандарту);
  • підтвердження електронного цифрового підпису (далі — ЕЦП) платника податків та його посадових осіб, підписи яких є обов’язковими для звітів у паперовій формі за умов, встановлених у ст. 3 Закону України від 22.05.2003 р. № 852-IV «Про електронний цифровий підпис»;
  • чинність відповідного посиленого сертифіката ключа під час накладання ЕЦП (підтверджується за допомогою позначки часу, отриманої від акредитованого центру сертифікації ключів, або якщо до моменту одержання електронного документа строк дії відповідного сертифіката не був закінчений або відповідний сертифікат не був скасований/блокований).

Текст примірного договору про визнання електронних документів (далі — договір) визначено у додатку 1 до Інструкції № 233. Згідно з умовами договору платник податків зобов’язаний для накладання ЕЦП на податкові документи в електронному вигляді при їх передачі до контролюючого органу використовувати особистий ключ, відповідно до якого посилений сертифікат відкритого ключа надано платником податків до контролюючого органу разом із договором (п. 1.2 розділу 3 додатка 1 до Інструкції № 233).

Договір діє до закінчення строку чинності посилених сертифікатів відкритих ключів. Якщо платник податків подає до контролюючого органу нові посилені сертифікати ЕЦП, цей договір вважається пролонгованим до закінчення строку чинності нових посилених сертифікатів ключів (п. 3 розділу 6 додатка 1 до Інструкції № 233).

Отже, оскільки підставою для прийняття податкової звітності в електронному вигляді є підтвердження електронного цифрового підпису посадових осіб платника податків, то суб’єкт господарювання повинен повідомити контролюючий орган, з яким укладено договір про визнання електронних документів, про отримання посилених сертифікатів відкритих ключів на уповноважених осіб, яким делеговано право підпису податкової звітності.

Для подання до контролюючого органу нових посилених сертифікатів ЕЦП посадових осіб, яким делеговано право підпису податкової звітності, суб’єкту господарювання потрібно надіслати повідомлення про реєстрацію електронного цифрового підпису, яке формується та надсилається для виконання на адресу Єдиного вікна подання електронної звітності ДФС України. Всі реквізити повідомлення обов’язкові для заповнення. У випадку їх відсутності повідомлення для виконання не приймається.

«Гарячі лінії»

Дата: 6 червня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42