Новини

Збільшення фінансового результату до оподаткування

Яка вартість товару, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг, придбаних у неприбуткової організації, враховується платником податку при збільшенні фінансового результату до оподаткування?


Відповідно до пп. 140.5.4 п. 140.5 ст. 140 Податкового кодексу України (далі — Податковий кодекс) фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується на суму 30% вартості товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг (крім зазначених у п. 140.2 та пп. 140.5.5 п. 140.5 ст. 140 Податкового кодексу та операцій, визнаних контрольованими згідно зі ст. 39 цього Кодексу), придбаних у неприбуткових організацій, крім випадків, коли сума вартості товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг, придбаних у таких організацій, сукупно протягом звітного (податкового) року не перевищує 50 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, та крім бюджетних установ.

У разі якщо сума операцій перевищує 50 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, коригування фінансового результату до оподаткування, визначені цим підпунктом, проводяться на всю суму операцій.

Одним із принципів податкового законодавства є презумпція правомірності рішень платника податку в разі, якщо норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або якщо норми різних законів чи різних нормативно-правових актів припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов’язків платників податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого органу (пп. 4.1.4 п. 4.1 ст. 4 Податкового кодексу).

При цьому у разі коли норми зазначеного Кодексу суперечать між собою та припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов’язків платників податків або контролюючих органів, рішення приймається на користь платника податків (п. 56.21 ст. 56 цього Кодексу).

Отже, враховуючи норми пп. 4.1.4 п. 4.1 ст. 4 та п. 56.21 ст. 56 Податкового кодексу, положення пп. 140.5.4 п. 140.5 ст. 140 зазначеного Кодексу застосовуються таким чином:

  • у разі якщо сума операцій з придбання у неприбуткових організацій товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг не перевищує 50 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, а також придбання відбулось у бюджетної установи, податкова різниця для коригування фінансового результату до оподаткування не виникає;
  • у разі якщо сума операцій перевищує встановлену граничну межу (50 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року), платник податку збільшує фінансовий результат податкового (звітного) періоду на суму 30% всієї вартості товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг, придбаних протягом звітного (податкового) року.

Отже, при збільшенні фінансового результату до оподаткування враховується 30% всієї вартості товарів, у тому числі необоротних активів, робіт, послуг, придбаних протягом звітного (податкового) року у неприбуткових організацій (крім бюджетних установ), якщо сума їх вартості сукупно протягом звітного (податкового) року перевищує 50 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42