ЄСВ

Допомога по вагітності та пологах

Розглянемо, як сплачується єдиний внесок із сум допомоги по вагітності та пологах військовими частинами й органами, що виплачують грошове забезпечення.


Згідно з абзацом сьомим п. 1 частини першої ст. 4 Закону про ЄСВ платниками єдиного внеску, зокрема, є військові частини та органи, які виплачують грошове забезпечення, допомогу по вагітності та пологах, для осіб, зазначених, зокрема, у пунктах 9 та 11 частини першої ст. 4 цього Закону.

Відповідно до абзацу другого п. 1 частини першої ст. 7 та частини шостої ст. 8 Закону про ЄСВ для зазначених платників єдиний внесок нараховується на суми грошового забезпечення кожної застрахованої особи у розмірі 34,7%. Єдиний внесок з військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової військової служби), осіб рядового і начальницького складу (далі — військовослужбовці) утримується у розмірі 2,6% грошового забезпечення згідно з частиною десятою ст. 8 цього Закону.

Враховуючи положення частин шостої та дванадцятої цієї статті єдиний внесок для військових частин та органів, які виплачують грошове забезпечення та, зокрема, допомогу по вагітності та пологах, встановлюється у розмірі 33,2% від суми такої допомоги, а для осіб, які отримують допомогу по вагітності та пологах, — у розмірі 2% від суми допомоги по вагітності та пологах.

Сплата єдиного внеску здійснюється у національній валюті шляхом внесення відповідних сум єдиного внеску на рахунки фіскальних органів, відкриті в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, для його зарахування. Єдиний внесок сплачується шляхом перерахування платником безготівкових коштів з його банківського рахунку (частини п’ята та сьома ст. 9 Закону про ЄСВ).

Згідно із спільним наказом № 493 в органах Державної казначейської служби України відкрито небюджетні рахунки для зарахування та розподілу коштів єдиного внеску та фінансових санкцій, які розміщено на офіційному веб-порталі ДФС України у розділі «Реєстри» за адресою: http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/214641.html (з 15.09.2015 р. змінено рахунки для сплати єдиного внеску).

Зазначені рахунки відкрито в розрізі категорій платників, визначених у Довіднику, затвердженому наказом № 130.

Кожен номер рахунку містить символ відповідної категорії платників єдиного внеску. Це символи від 201 до 210, які відповідають цифрам з шостої по восьму номера рахунку для перерахування єдиного внеску. Отже, шостий, сьомий і восьмий знаки в номері рахунку — це символ звітності, що відповідає коду класифікації доходів бюджету. Ці символи і відповідають виду платежу, який сплачується на відповідний рахунок.

Єдиний внесок для військових частин та органів, які виплачують грошове забезпечення військовослужбовцям, нарахований на суми грошового забезпечення військовослужбовців (34,7; 2,6%), сплачується на рахунки за символом «202», єдиний внесок, нарахований на суми допомоги по вагітності та пологах (33,2; 2%), — на рахунки за символом «201».