ПДВ

Облік договорів про спільну діяльність та управління майном

Законом № 71 викладено у новій редакції розділ III Податкового кодексу та виключено положення щодо особливостей оподаткування спільної діяльності на території України без створення юридичної особи та діяльності, що здійснюється за договорами управління майном. Розглянемо особливості обліку в контролюючих органах договорів про спільну діяльність та договорів управління майном у світлі останніх змін.


Взяття на облік

На сьогодні відповідно до положень Податкового кодексу на обліку в контролюючих органах повинні перебувати договори управління майном та договори про спільну діяльність без утворення юридичних осіб, за якими здійснюються операції з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню ПДВ згідно з розділом V Податкового кодексу (крім договорів управління майном, за якими здійснюється управління активами інститутів спільного інвестування, фондів банківського управління, фондів фінансування будівництва та фондів операцій з нерухомістю, створених відповідно до закону (абзац другий пп. 5 п. 180.1 ст. 180 розділу V Податкового кодексу)).

Для забезпечення зазначених положень наказом № 747 внесено зміни до Порядку № 1588 та Положення № 1130, якими встановлено, що для реєстрації договору про спільну діяльність або договору управління майном як платника ПДВ уповноважена особа або управитель майна подає одночасно із реєстраційною заявою платника ПДВ документи для взяття на облік договору про спільну діяльність або договору управління майном. Перелік таких документів визначено пунктом 4.6 або 4.7 розділу IV Порядку № 1588.

Тобто уповноважена особа за договором про спільну діяльність подає до контролюючого органу за своїм основним місцем обліку такі документи:

 • реєстраційну заяву платника ПДВ за формою № 1-ПДВ;
 • заяву за формою № 1-ОПП;
 • копію договору (контракту) про спільну діяльність.

До цих документів додаються:

 • інформаційна картка договору з відміткою органу, що здійснив державну реєстрацію договору, якщо до складу учасників договору про спільну діяльність входить іноземний інвестор;
 • копії документів, які підтверджують погодження договору уповноваженим органом управління відповідно до законодавства, засвідчені в установленому законодавством порядку, якщо договором передбачено використання нерухомого майна державної власності, що перебуває у господарському віданні чи оперативному управлінні учасника договору про спільну діяльність;
 • копії спеціальних дозволів на користування надрами, якщо договором передбачено використання надр.

Взяття на облік договорів (контрактів) про виробничу кооперацію, спільне виробництво та інші види спільної інвестиційної діяльності за участю іноземного інвестора здійснюються після державної реєстрації договору (контракту) згідно з Положенням № 112.

Управитель майна за договором управління майном подає до контролюючого органу за своїм основним місцем обліку такі документи:

 • реєстраційну заяву платника ПДВ за формою № 1-ПДВ;
 • заяву за формою № 1-ОПП;
 • копію договору управління майном (договір управління нерухомим майном має бути нотаріально засвідченим).

При цьому подані документи повертаються контролюючим органом уповноваженій особі або управителю майна, якщо до реєстраційної заяви платника ПДВ за формою № 1-ПДВ не додано всіх необхідних документів або за результатами розгляду реєстраційної заяви платника ПДВ контролюючий орган відмовляє в реєстрації особи як платника ПДВ.

Зняття з обліку

Договори про спільну діяльність та договори управління майном знімаються з обліку у контролюючих органах після їх припинення, розірвання, закінчення строку дії чи після досягнення мети, для якої їх було укладено, визнання їх недійсними у судовому порядку.

Наказом № 747 зазначений перелік підстав для зняття з обліку договорів про спільну діяльність та договорів управління майном доповнено новою підставою — анулювання реєстрації як платника ПДВ за умови відсутності грошових зобов’язань і податкового боргу або після їх погашення.

Для зняття з обліку договору про спільну діяльність або договору управління майном та отримання довідки про зняття з обліку платника податків за формою № 12-ОПП (далі — довідка за формою № 12-ОПП) уповноважена особа та управитель майном за договором мають подати до контролюючого органу заяву за формою № 8-ОПП.

За результатами проведення заходів щодо встановлення факту відсутності заборгованості за договором про спільну діяльність або за договором управління майном контролюючий орган знімає з обліку договір та формує довідку за формою № 12-ОПП про зняття з обліку відповідного договору. Зазначена довідка видається (надсилається) уповноваженій особі або управителю майном протягом п’яти робочих днів після зняття договору з обліку.

Для забезпечення зняття з обліку договорів про спільну діяльність та договорів управління майном, які не зареєстровані платниками ПДВ або реєстрацію платниками ПДВ яких було анульовано, п. 3 наказу № 747 встановлено, що уповноважені особи за договорами про спільну діяльність та управителі майна за договорами управління майном (у розумінні абзаців третього та четвертого п. 1.7 розділу I Порядку № 1588), які на дату набрання чинності наказом № 747 (16.10.2015 р.) не зареєстровані платниками ПДВ (у розумінні підпунктів 4, 5 п. 180.1 ст. 180 розділу V Податкового кодексу), втратили ознаки платників податків за такими договорами:

 • з 01.01.2015 р., якщо вони не були зареєстровані як платники ПДВ за такими договорами або анулювання їх реєстрації як платників ПДВ за такими договорами здійснено раніше 01.01.2015 р.;
 • з дати анулювання їх реєстрації як платників ПДВ за такими договорами, якщо таке анулювання здійснено після 01.01.2015 р.

Зняття зазначених договорів з обліку в контролюючих органах здійснюється за самостійними рішеннями таких органів (без подання заяви за формою № 8-ОПП).

Про зняття з обліку таких договорів уповноважені особи або управителі майном будуть повідомлені контролюючими органами шляхом видачі (направлення) їм довідок за формою № 12-ОПП про зняття з обліку договорів.

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42