Соціальне страхування

Індексація заробітної плати у листопаді та грудні 2015 року

При проведенні індексації заробітної плати працівників слід керуватися Законом про індексацію та Порядком № 1078.

З урахуванням змін, внесених Законом № 76 до Закону про індексацію, проведення індексації здійснюється у межах фінансових ресурсів бюджетів усіх рівнів, бюджету Пенсійного фонду України та бюджетів інших фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування на відповідний рік.

Право на проведення індексації заробітної плати настає, коли індекс споживчих цін (далі — ІСЦ) перевищить поріг індексації, встановлений у розмірі 101%.

Індексації підлягає заробітна плата працівників у межах прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб. Частина заробітної плати, яка перевищує прожитковий мінімум, індексації не підлягає.

У разі підвищення заробітної плати місяць підвищення вважається базовим і індексація в цьому місяці не проводиться, якщо сума підвищення заробітної плати перевищує суму індексації. Починаючи з наступного за базовим місяця (у базовому місяці значення ІСЦ приймається за 1,0 або 100%) наростаючим підсумком розраховується індекс для проведення подальшої індексації.

Якщо сума підвищення заробітної плати менше ніж сума індексації, яка виплачується на момент підвищення, то здійснюється підвищення розміру заробітної плати й виплачується сума індексації, визначена з урахуванням суми підвищення заробітної плати.

Оскільки на підприємствах, в установах та організаціях підвищення заробітної плати (з урахуванням підвищення доплат, надбавок та інших виплат, які не мають разового характеру і передбачені чинним законодавством) відбувається у різні періоди, базові місяці для обчислення індексу для проведення індексації можуть бути різними. Підприємства, установи та організації самостійно мають здійснювати розрахунки індексів для проведення індексації на підставі офіційних публікацій Держстату України.

За даними Держстату України ІСЦ (%), на підставі яких здійснюється розрахунок індексів для проведення індексації, наведено у табл. 1.

Таблиця 1

Місяць

2014 р.

2015 р.

Січень

100,2

103,1

Лютий

100,6

105,3

Березень

102,2

110,8

Квітень

103,3

114,0

Травень

103,8

102,2

Червень

101,0

100,4

Липень

100,4

99,0

Серпень

100,8

99,2

Вересень

102,9

102,3

Жовтень

102,4

98,7

Листопад

101,9

 

Грудень

103,0

 

 

Відповідно до Порядку № 1078 та даних Держстату України про ІСЦ за звітний місяць величину приросту ІСЦ для проведення індексації у листопаді та грудні 2015 р. наведено в табл. 2.

Таблиця 2

Базові місяці
при обчисленні ІСЦ для проведення
індексації
(місяці підвищення
заробітної плати)

Величина
приросту ІСЦ
для проведення
індексації
у 2015 р. (%):

  у листопаді

у грудні

У 2014 р.

 

 

Січень

74,6

74,6

Лютий

73,6

73,6

Березень

69,8

69,8

Квітень

64,4

64,4

Травень

58,4

58,4

Червень

56,9

56,9

Липень

56,2

56,2

Серпень

55,0

55,0

Вересень

50,6

50,6

Жовтень

47,1

47,1

Листопад

44,4

44,4

Грудень

40,1

40,1

У 2015 р.

 

 

Січень

35,9

35,9

Лютий

29,1

29,1

Березень

16,5

16,5

Квітень

2,2

2,2

Травень

-

-

Червень

-

-

Липень

1,5

1,5

Серпень

2,3

2,3

Вересень

-

-

Жовтень

-

-

Листопад

-

-

 

ПРИКЛАД

Обчислення суми індексації

Підвищення заробітної плати працівників відбулося у січні 2014 р. (базовий місяць), і до листопада 2015 р. заробітна плата не збільшувалась.

Величина приросту ІСЦ для нарахування суми індексації у листопаді 2015 р. у такому випадку становить 74,6%.

Розрахунок ІСЦ:

74,6% = 1,028 × 1,033 × 1,038 × 1,014 × 1,037 × 1,024 × 1,019 × 1,030 × 1,031 × 1,053 × 1,108 × 1,140 × 1,022 × 100 — 100,

де 1,028 — ІСЦ за лютий — березень 2014 р. (100,6 × 1,022 : 100),

1,033 — ІСЦ за квітень 2014 р. (103,3 : 100),

1,038 — ІСЦ за травень 2014 р. (103,8 : 100),

1,014 — ІСЦ за червень — липень 2014 р.
(101,0 × 1,004 : 100),

1,037 — ІСЦ за серпень — вересень 2014 р. (100,8 × 1,029 : 100),

1,024 — ІСЦ за жовтень 2014 р. (102,4 : 100),

1,019 — ІСЦ за листопад 2014 р. (101,9 : 100),

1,030 — ІСЦ за грудень 2014 р. (103,0 : 100),

1,031 — ІСЦ за січень 2015 р. (103,1 : 100),

1,053 — ІСЦ за лютий 2015 р. (105,3 : 100),

1,108 — ІСЦ за березень 2015 р. (110,8 : 100),

1,140 — ІСЦ за квітень 2015 р. (114,0 : 100),

1,022 — ІСЦ за травень 2015 р. (102,2 : 100).

  

ІСЦ за червень — жовтень 2015 р. не перевищив поріг індексації і становив 99,6% (100,4 × 0,990 × 0,992 × 1,023 × 0,987), тому у грудні 2015 р. нарахування сум індексації зберігається у такому самому розмірі, що і у листопаді 2015 р.

Заробітна плата за листопад 2015 р. становить 2300 грн.

Індексації підлягає частина доходу, що не перевищує прожиткового мінімуму для працездатних осіб (у 2015 р.: у листопаді — грудні 1378 грн.).

Величина приросту ІСЦ для нарахування суми індексації у листопаді 2015 р., якщо підвищення заробітної плати було у січні 2014 р. становить 74,6%.

Сума індексації визначається як результат множення грошового доходу, що підлягає індексації, на величину приросту ІСЦ, поділеного на 100.

Сума індексації доходу дорівнює 1027,99 грн. (1378 × 74,6 : 100).

Заробітна плата разом із сумою індексації становить 3327,99 грн. (2300 + 1027,99).

Нарахування суми індексації та її виплата здійснюються одночасно з нарахуванням та виплатою заробітної плати за місяць, доходи за який згідно з Порядком № 1078 підлягають індексації.

Заробітна плата разом із сумою індексації підлягає оподаткуванню відповідно до чинного законодавства.

«Гарячі лінії»

Дата: 1 листопада, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42