ПДВ

Порядок подання уточнюючого розрахунку з ПДВ

Розглянемо порядок подання уточнюючого розрахунку податкових зобов’язань з ПДВ у зв’язку з виправленням самостійно виявленої помилки у рядку 24 декларації з ПДВ (сумі від’ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду).


Порядок внесення змін до податкової звітності визначено ст. 50 Податкового кодексу.

Так, відповідно до п. 50.1 цієї статті у разі виявлення помилки, що міститься у раніше поданій платником податків податковій звітності, такий платник зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої звітності в один із способів:

  • або надіслати уточнюючий розрахунок і сплатити суму недоплати та штраф у розмірі 3% від такої суми до подання такого уточнюючого розрахунку;
  • або відобразити суму недоплати у складі декларації з цього податку, яка подається за податковий період, що настає за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов’язання, збільшену на суму штрафу у розмірі 5% від такої суми, з відповідним збільшенням загальної суми грошового зобов’язання з цього податку.

Кількість звітних періодів, за які слід подати уточнюючі розрахунки

Наказом № 966 затверджено Порядок заповнення уточнюючого розрахунку, відповідно до пунктів 5 та 6 розділу VI якого у разі виправлення значення рядка 24 декларації, яке у майбутніх звітних періодах не вплинуло на значення рядка 25 чи рядка 23, уточнюючий розрахунок подається за один звітний період, у якому вносяться відповідні зміни. Значення графи 6 рядка 24 уточнюючого розрахунку (як збільшення, так і зменшення) враховується при визначенні значень рядків 20.1 та 24 декларації за звітний період, у якому подано такий уточнюючий розрахунок.

У разі виправлення значення рядка 24 декларації, яке у майбутніх звітних періодах впливало на значення рядка 25 чи рядка 23, уточнюючий розрахунок подається за кожний звітний період, у якому значення рядка 24 декларації впливало на значення рядка 25 чи рядка 23. Такі уточнюючі розрахунки може бути подано лише у спосіб, визначений в абзаці четвертому п. 50.1 ст. 50 Податкового кодексу, оскільки форма декларації передбачає можливість подання уточнюючого розрахунку як додатка до неї лише за один звітний період, помилки якого виправляються.

Граничні строки подання уточнюючого розрахунку

Щодо граничних строків подання уточнюючого розрахунку, то згідно з п. 102.1 ст. 102 Податкового кодексу контролюючий орган, крім випадків, перелічених у п. 102.2 цієї статті, має право самостійно визначити суму грошових зобов’язань платника податків у випадках, наведених цим Кодексом, не пізніше закінчення 1095 дня (2555 дня у разі проведення перевірки контрольованої операції відповідно до ст. 39 Податкового кодексу), що настає за останнім днем граничного строку подання податкової декларації та/або граничного строку сплати грошових зобов’язань, нарахованих контролюючим органом. Якщо протягом зазначеного строку контролюючий орган не визначає суму грошових зобов’язань, платник податків вважається звільненим від такого грошового зобов’язання, а спір щодо такої декларації та/або податкового повідомлення не підлягає розгляду в адміністративному чи судовому порядку.

У разі подання платником уточнюючого розрахунку до податкової декларації контролюючий орган має право визначити суму податкових зобов’язань за такою податковою декларацією протягом 1095 днів з дня подання уточнюючого розрахунку.

Таким чином, платник податків у разі самостійного виявлення помилок у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених ст. 50 Податкового кодексу) (з урахуванням строку давності 1095 днів) зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою, чинною на час подання уточнюючого розрахунку.