Податок на прибуток

Визначення частини чистого прибутку

Як розрахувати обсяг чистого прибутку (доходу) для визначення частини чистого прибутку (доходу), що перераховується державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями до держбюджету?


Відповідно до п. 1 ст. 111 Закону № 185 державні унітарні підприємства та їх об’єднання зобов’язані спрямувати частину чистого прибутку (доходу) до Держбюджету України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

  • у розмірі 30% — державні унітарні підприємства, що є суб’єктами природних монополій, та державні унітарні підприємства, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 млн. грн.;
  • у розмірі 15% — інші державні унітарні підприємства.

Згідно з Порядком № 138 частина чистого прибутку (доходу), що відраховується державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями до держбюджету за відповідний період, визначається виходячи з обсягу чистого прибутку (доходу), розрахованого згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, як підсумок суми чистого фінансового результату (прибутку) та суми капіталу в дооцінках, яка підлягає перенесенню до нерозподіленого прибутку, з урахуванням того, що до такого підсумку також може бути включено частку нерозподіленого прибутку або невикористаних фондів, утворених внаслідок розподілу прибутку в обсязі, визначеному рішенням органу управління, за наявності фінансових ресурсів у підприємства.

Обсяг чистого прибутку (доходу) відображається у рядку 01 «Чистий прибуток (дохід)» Розрахунку № 285.

Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і господарських організацій, які володіють та/або користуються об’єктами державної, комунальної власності, затверд-жено наказом № 1213.

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42