Податок на прибуток

Відчуження корпоративних прав у іншій, ніж цінні папери, формі

Як враховуються при обчисленні фінансового результату до оподаткування різниці щодо операцій з продажу або іншого відчуження корпоративних прав у іншій, ніж цінні папери, формі?


Відповідно до пп. 14.1.90 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу корпоративні права — це права особи, частка якої визначається у статутному фонді (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

Згідно з пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 цього Кодексу прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають згідно з положеннями розділу ІІІ Податкового кодексу. Йдеться, зокрема, про різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів, формуванні резервів (забезпечень), здійсненні фінансових операцій, різниці, що виникають від операцій із продажу або іншого відчуження цінних паперів, а також операцій з інвестиційною нерухомістю та біологічними активами, які оцінюють за справедливою вартістю.

Таким чином, різниці з операцій з продажу або іншого відчуження корпоративних прав в іншій, ніж цінні папери, формі не виникають, і такі операції відображаються за правилами бухгалтерського обліку.

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42