Інші податки

Проценти за позикою на користь нерезидента

Юридична особа — резидент України сплачує проценти за позикою на користь нерезидента, розташованого у Швейцарії, — постійного представництва австрійської компанії. Нерезидент надав довідку, яка підтверджує, що нерезидент є резидентом Австрії. За якою ставкою оподатковувати такі виплати? Чи правомірно застосування до таких виплат норм Конвенції між Урядом України і Урядом Республіки Австрія про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і на майно?


Положеннями пп. 141.4.1 п. 141.4 ст. 141 Податкового кодексу встановлено, що доходи, отримані нерезидентом із джерелом їх походження з України, оподатковуються в порядку і за ставками, визначеними цією статтею.
Для цілей зазначеного пункту під доходами, отриманими нерезидентом із джерелом їх походження з України, слід розуміти, зокрема, проценти, що сплачуються на користь нерезидента, у тому числі проценти за позиками та борговими зобов’язаннями, випущеними (виданими) резидентом (пп. «а» вищезазначеного підпункту).
Згідно з положеннями пп. 141.4.2 цього пункту резидент або постійне представництво нерезидента, що здійснюють на користь нерезидента або уповноваженої ним особи (крім постійного представництва нерезидента на території України) будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з України, отриманого таким нерезидентом від провадження господарської діяльності (у тому числі на рахунки нерезидента, що ведуться в національній валюті), утримують податок з таких доходів, зазначених у пп. 141.4.1 п. 141.4 ст. 141 Податкового кодексу, за ставкою у розмірі 15% (крім доходів, зазначених у підпунктах 141.4.3 — 141.4.6 цього пункту) їх суми та за їх рахунок, який сплачується до бюджету під час такої виплати, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати, що набрали чинності.
Для цілей міжнародних угод про уникнення подвійного оподаткування статус «резидент Договірної Держави» (у нашому випадку — Австрії) поширюється на всі постійні представництва, відділення та філії компанії, яка є резидентом Австрії, що знаходяться як на її території, так і за її межами, у разі якщо вони не є окремими юридичними особами третьої країни. 
Отже, постійне представництво австрійської компанії, розташоване у третій країні (Швейцарії), є частиною австрійської компанії і вважається резидентом тієї країни, резидентом якої є компанія, у нашому випадку — резидентом Австрії. 
Таким чином, до процентів, що виникають в Україні і сплачуються на користь постійного представництва австрійської компанії, яке хоч і розташоване у третій країні (Швейцарії), але визнається резидентом Австрії, повинні застосовуватися норми ст. 11 Конвенції між урядами України і Австрії.
Пунктом 1 ст. 11 цієї Конвенції передбачено, що проценти, що виникають в одній Договірній Державі і сплачуються резиденту другої Договірної Держави, оподатковуватимуться у цій другій Державі.
Однак відповідно до положень п. 2 ст. 11 зазначеної Конвенції такі проценти можуть оподатковуватись у Договірній Державі, в якій вони виникають, і згідно із законодавством цієї Держави, але якщо одержувач є фактичним власником процентів, податок, що стягується таким чином, не повинен перевищувати:
  • 2% від валової суми процентів, що сплачуються (пп. «a» цього пункту)):
  • у зв’язку з продажем у кредит будь-якого промислового, комерційного або наукового обладнання;
  • у зв’язку з продажем або наданням у кредит будь-яких виробів чи послуг одним підприємством другому підприємству, або
  • за позиками будь-якого виду, що надаються банком або другою фінансовою установою;
  • 5% від валової суми процентів в усіх інших випадках (пп. «b» зазначеного пункту).
У випадку, що розглядається, сплачувані проценти не можуть бути віднесені до категорії процентів у рамках пп. «а» п. 2 ст. 11 Конвенції між урядами України і Австрії. 
Отже, проценти за позикою, що сплачуються резидентом України на користь резидента Австрії — постійного представництва австрійської компанії, підлягають оподаткуванню в Україні відповідно до пп. «b» п. 2 ст. 11 цієї Конвенції за ставкою 5%.
При цьому відповідно до п. 103.2 ст. 103 Податкового кодексу особа (податковий агент) має право самостійно застосувати зменшену ставку податку, передбачену відповідним міжнародним договором України на час виплати доходу нерезиденту, якщо такий нерезидент є бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) доходу і резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір України.
ДОВІДКОВО
Конвенція між Урядом України і Урядом Респуб-ліки Австрія про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і на майно, підписана 16.10.97 р. та ратифікована Верховною Радою України 17.03.99 р., набрала чинності з 20.05.99 р.

«Гарячі лінії»

Дата: 14 березня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42