Інші податки
Тема: Пенсійне і соціальне забезпечення

Відповідальність за порушення гарантій працівникам, призваним на військову службу

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) у частині другій статті 265 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375):

після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

"недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України "Про військовий обов’язок і військову службу", "Про альтернативну (невійськову) службу", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", - у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення".

У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом шостим;

в абзаці шостому слова "другим - четвертим" замінити словами "другим - п’ятим";

2) у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

статтю 41 доповнити частиною сьомою такого змісту:

"Порушення встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України "Про військовий обов’язок і військову службу", "Про альтернативну (невійськову) службу", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та фізичних осіб - підприємців, які використовують найману працю, від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

у статті 221 слова і цифри "частинами першою - четвертою статті 41" замінити словами і цифрами "частинами першою - четвертою та сьомою статті 41";

абзац "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю (частини перша - четверта статті 41, статті 41 1 - 41 3, 188 1)" пункту 1 частини першої статті 255 після слів "частини перша - четверта" доповнити словом "сьома".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.


Президент України П. ПОРОШЕНКО

«Гарячі лінії»

Дата: 1 листопада, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42